Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prosinec 2017

Únor 2018

Program:
Projednání výjimek ze stavební uzávěry 
 
 
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

Organizace Portus Praha hledá brigádníky na prodej benefičních cihel AKCE CIHLA 2016 na street art stáncích v centru Prahy. Termín brigády 27.dubna – 3.řijna 2016 (možno pracovat jen část).

Náplň práce

· prodej benefičních šamotových cihel v rámci sbírky na podporu lidí s mentálním postižením u stánků v Praze 1,2,5,

· poskytovaní informací o projektu AKCE CIHLA, rozdávání info letáčků u stánku

· evidence prodeje

· práce s hotovostí a kreditními kartami

· různá pracovní doba na ranních, odpoledních či nočních směnách

Informace pro chataře:
Rekreační vodovod bude zprovozněn v týdnu před velikonocemi tj. od 21. do 24. března

Přerušení dodávky elektřiny Slapy Lahoz dne 3.3.2016 od 8 do 16 hodin.

Více informaci je na úřední desce.

Zasedání zastupitelstva 25.01.2016  
Program:
I. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 20,00 hod na obecním úřadu ve Slapech 

bohosluzby

Hledáme zaměstnance do ZŠ Slapy na dvě pracovní pozice:

1) Učitel I. stupně
Požadované vzdělání: vysokoškolské Mgr. – učitelství pro I. stupeň, speciální pedagog – učitel, nebo VŠ pedagogického směru s nutností dostudování 3 semestry VŠ specializace na I. stupeň.

2) Vychovatel ŠD
Požadované vzdělání: minimálně SŠ s maturitou – obor vychovatelství nebo VOŠ, VŠ pedagogického směru nebo SŠ s maturitou v jakémkoliv oboru s předpokladem dostudování specializace ve školícím středisku Středočeského kraje.

Více zde

Čuba vlčka s obojkem, volejte dnes na tel  257750322

DSC06520.zmenena-velikost

 

pes

Ve dnech 06.06.2015 - 07.06.2015 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Kovový odpad odkládejte pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

deti2015

V sobotu 23.5.2015 od 8.00 hodin na místním fotbalovém hřišti probíhá jarní kolo hry Plamen mladých hasičů okresu Praha západ. Jednak jste srdečně zváni a přijďte povzbudit domácí borce v souboji s ostatními sbory a jednak se můžete připojit k nám a pomoci zajistit tuto akci. Příprava začíná ve čtvrtek v 17.00 hod. sekání a hrabání trávy, v pátek od 17.00 hod. stavění drah (nutno mít kladívko) a konečně v sobotu jako pomocní rozhodčí či technická četa. Věřím, že nám pomůžete zajistit důstojné prostředí pro závody cca 180 dětí.

Také máme prosbu k občanům a návštěvníkům obce aby v sobotu, 23.5.2015 po celý den zachovali průjezdnost přístupových místních komunikací (od Motorestu či od obchodu p. Březiny) pro velké hasičské vozy. Děkujeme za pochopení.

V případě zájmu pomoci dejte prosím vědět kdy na mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či MT 724 258 393.

Předem děkujeme

Tonda Adam

starosta sboru

Vypínání elektřiny Lahoz 1 a 2 20.5. 2015

V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice II/114 (ul. Havlíčkova a Sudovická) v Novém Kníně z důvodu provádění stavebních prací na opravě poškozeného povrchu silnice v termínu od 14.05.2015 (čtvrtek) do 29.05.2015 (pátek) dochází k dočasné změně jízdního řádu na linkách Pražské integrované dopravy (PID) 361 a 439.

Obě dotčené linky BUS jsou v úseku mezi Korkyní a Novým Knínem vedeny odklonem přes Chotilsko a Zábornou Lhotu.

Na úřední desce naleznete výlukové jízdní řády (mění se pouze časové polohy spojů v úseku objížďky) a informační vývěsku, která by měla být vyvěšena na dotčených zastávkách BUS zastávkovou službou ROPID.

Zasedání zastupitelstva 19.05.2015

Program:
1. Výjimky ze stavební uzávěry
2. Rozpočtové opatření

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

Fotky ze slavnostního svěcení kapličky 8. května 2015.

V době od 4. května do 31. července 2015 proběhne částečná uzavírka silnice ll/102 v úseku od ulice Školní k mostu přes Kocábu (směr Slapy).
Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením. Stavba bude probíhat postupně po jednotlivých úsecích v délce cca 50m.

Více na úřední desce v pdf

Program:
1. Výjimky ze stavební uzávěry
2. Prodej pozemků p.č. 639/3, 639/29, 639/30, 639/31 a 639/32 v k.ú. Přestavlky u Slap
3. Zřizovací listina JSDH Slapy
4. Smlouva s firmou Ekokom a.s.

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

VYHLAŠUJI

ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na uvolněná tři místa s nástupem ihned

Přihlášky si můžete vyzvednout v mateřské škole od pondělí 23. 2. do čtvrtka 26. 2. 2015 v provozní době školy.

Přihlášky se odevzdávají řádně vyplněné a od lékaře potvrzené v pondělí 2. 3. 2015 a v úterý 3. 3. 2015 vedoucí učitelce Magdaléně Kupkové od 14:00 do 16:30 hodin (na pozdější podání nebude brán zřetel).

Pro přijímání dětí do mateřské školy stanovila ředitelka školy tato kritéria:

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od tří do šesti let.

Ve všech kritériích jsou přednostně přijímány děti starší před mladšími.

1) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2) děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci Slapy

3) děti rodičů s trvalým bydlištěm ve spádových obcích

4) děti rodičů z ostatních obcí

Mgr. Renata Hacaperková 

ředitel školy

Ve Slapech dne 19. 2. 2015

Kdo našel dva klřče s s kovovým přívěskem, odevzdejte je prosím na Obecní úřad Slapy.

info_dan.jpg

Dovolte mi, abych u příležitosti blížícího se konce roku popřál občanům, rekreantům i náhodným návštěvníkům obce Slapy, klidné prožití vánočních svátků, poděkoval za podporu a pomoc, kterou našemu sboru dobrovolných hasičů poskytujete a do roku 2015 přeji pevné zdraví, dobrou mysl a na setkání při akcích hasičů ze Slap v příštím roce se těší
Tonda Adam
starosta sboru

PF2015

vanoce2014

Zasedání zastupitelstva 22.12.2014

Program:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Rozpočet obec na rok 2015
3. Rozpočtové opatření č.4/2014
4. Vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů
5. Prodej pozemků st.č. 1057, 1058, 1059 vše k.ú. Přestavlky u Slap
6. Prodej pozemku st.č. 318 k.ú. Slapy nad Vltavou
7. Pronájem části pozemku p.č. 861 k.ú. Přestavlky u Slap

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na Obecním úřadu

SDH Slapy zve své pčleny a příznivce na Výroční valnou hromadu
6.12.2014 v 18­.00 hod v restauraci U Neužilů

V sobotu 22.11.2014 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů

Jedná se zejména o tyto odpady:
Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

Na Vyhlídce             od 8,oo - do 8,15 hod
V Chaloupkách        od 8,30 - do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu     od 9,00 - do 9,15 hod.
u obecního úřadu     od 9,30 - do 9,45 hod.
u Pošty                od 10,00 - do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku od 11,00 - do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice od 11,30 - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny   od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky.

V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Ve dnech 22.11.2014 - 23.11.2014 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Obecní úřad Slapy

SDH Slapy pořádá 22. listopadu 2014 od 11 hodin Zabijačku na návsi.

V sobotu 22. listopadu t. r. ve 13.00 hodin bude Josefu Grudenovi, kapitánu Čs. 311. bombardovací perutě Royal Air Force za 2. světové války, slavnostně odhalena pamětní deska na jeho rodném domě čp. 49 v Čelině. Odhalení pamětní desky se uskuteční při příležitosti sta let od jeho narození.

Instalace pamětní desky na jeho rodný dům je jen malou splátkou toho, za co jemu a jeho kolegům z bojů za 2. světové války my všichni vděčíme. Slavnostního odhalení pamětní desky, na které Vás tímto zveme, se zúčastní příslušníci Klubů vojenské historie Praha a Aktivních záloh Armády ČR v dobových uniformách RAF.

Doprovodnou akcí bude přednáška "Bitva o Velkou Británii", která se koná ve 14,30 a bude doplněna o ukázky některých dochovaných předmětů z tohoto válečného období (fotografie, dokumenty, uniformy, zbraně atp.). Po přednášce se v prostorách Multifunkčního domu (bývalé školy) v Boroticích uskuteční ochutnávka moravských vín a sýrů.

Z důvodu sanace skal bude doprava na silnici č.II/102 Štěchovice v úseku 200 m. v období 29.10.2014 - 31.1.2015 vedena jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením.
Více zde 

Program na listopad 2014

27. 10. – 16. 11. Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov a MFC pořádají Sbírku použitého ošacení, čisté oblečení přijímáme v krabici nebo pytli od 9-20hod

Čtvrtek 30. 10. od 17hodin Lampionový průvod
Pořádá MŠ Štěchovice, začátek v 17 hodin u MŠ, trasa k MFC bude zakončena opékáním buřtů a hledáním pokladu

Pátek 31. 10. od 16hodin Podzimní hrátky
Pořádá Klubíčko Štěchovice od 16-18hodin – hry a výtvarka k tématu, nutná rezervace, cena 100,- Kč

8. 11. – 9. 11. Ateliérové rodinné focení
Pořádá Klubíčko Štěchovice od 9 – 19hodin – Rezervace termínu nutná tel. 721603066

Sobota 15. 11. od 17hod. České Evergreeny – hudební kavárna
Hudební kavárna s písničkami. Hrají Jarmilka Luňáková a Honza Lorenc, vstupné 80,-Kč

20. 11. -23. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů
Podrobný program bude zveřejněn, sledujte náš web a facebook

Nové kurzy: Cvičení dětí 1,5 – 4roky

Webové stránky MFC na adrese www.mfcstechovice.cz, nově také na facebooku

Multifunkční centrum Štěchovice, Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice,
tel.: 242413685, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mfcstechovice.cz

Zasedáníé se konná 6. listopadu 2014 od 18.00 v v Restauraci u Neužilů Slapy 80.

Více na úřední desce

Počet voličů v seznamu 651
Odevzdané obálky 86 
Volební účast 13,21%

KandidátVolební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů% hlasů
číslopříjmení, jméno, tituly2. kolo2. kolo
+1 Burian Jiří Ing. ODS ODS ODS 52 60,46
+7 Danda Vladimír MUDr. ANO 2011 ANO 2011 BEZPP 34 39,53

Informace o konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR konaného ve dnech 17. a 18. října 2014 v obci Slapy

Místo konání voleb: Volební místnost na Obecním úřadě Slapy 72
Způsob volby po příchodu do volební místnosti :
Při příchodu do volební místnosti obdrží volič žlutou obálku, ve které budou dva kandidátní lístky žluté barvy kandidátů, kteří uspěli v 1. kole voleb a účastní se rozhodujícího 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Burian Jiří Ing. ODS
Danda Vladimír MUDr. ANO 2011
Na určeném místě pro úpravu volebních lístků volič po vyjmutí obou lístků vloží zpět do žluté obálky jeden z těchto dvou volebních lístků kandidáta, pro kterého se rozhodl odevzdat hlas.
Poté se odebere k volební urně a tuto žlutou obálku s volebním lístkem do ní vhodí.

Kandidátní listinaKandidátHlasyPořadí
zvolení
názevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyabs.
Slapy a Přestavlky 1 Neužil František Ing. 224 1
Slapy a Přestavlky 2 Janda Miloslav JUDr. 202 2
Slapy a Přestavlky 3 Vosmik František 177 3
Slapy a Přestavlky 4 Hynek Pavel 159 4
Slapy a Přestavlky 5 Kubíčková Hana 181 5
Slapy a Přestavlky 6 Sušanka Jiří 174 6
SNK za rozvoj obce 1 Pešek Jiří 167 3
SNK za rozvoj obce 2 Buriánek Antonín Ing. 184 1
SNK za rozvoj obce 3 Rosenberg Tomáš Ing. Ph.D. 174 2
SNK za rozvoj obce 4 Kotrč Ivan 150 5
SNK za rozvoj obce 8 Lutonská Jana 163 4

let adelka

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím na dny 10. a 11. října 2014.

Hlasovací lístky
Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích.

Způsob hlasování
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (ve Slapech 11). Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.

Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Označí-li volič (ve Slapech) křížkem obě strany nebo víc než 11 kandidátů svým kroužkováním, stává se hlasovací lístek neplatným.

U příležitosti konce volebního období děkuji členům stávajícího zastupitelstva obce Slapy nad Vltavou na čele se starostou ing. Františkem Neužilem, jménem SDH Slapy nad Vltavou, za aktivní spolupráci a maximální podporu činnosti našeho sboru a zásahové jednotky. Díky této spolupráci a podpoře jsme uspořádali za jejich uplynulé volební období každoročně řadu akcí v obci, jako příklad uvádím:
oslavy Masopustu,
pouťové oslavy,
rozsvícení stromečku,
různé hasičské soutěže, včetně okresního kola hry Plamen pro mladé hasiče apod.
Společně jsme tak udrželi tradiční akce, které mají své místo v obecním životě a pomáhají formovat vztah obyvatel ke své obci.
Také byla pravidelně obnovována zásahová technika  z rozpočtu obce, což přispělo k zachování vysoké akceschopnosti zásahové jednotky.

Věřím, že se nám podaří navázat na dosavadní spolupráci s nově zvoleným zastupitelstvem a tak závěrem ještě jednou, stávající páni zastupitelé děkujeme!

Antonín Adam
starosta SDH Slapy nad Vltavou

V sobotu 4. a v neděli 5. října závod do vrchu  Stará Živohošť.

Více na stránkách pořadatele

Dne 13.-14.10. 2014 se bude opět ve Slapech a v Buši provádět pravidelné čištění a kontroly komínů dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb.
Kominík pan Vrabec. V případě zájmu volejte na mob.: 776 207 400

Pohádky ze staré Prahy
5. 10. 2014 od 14hodin
První pohádka je o malých říčkách v Praze, Rokytce a Botiči. A že u malé vody nežijí pohádkové bytosti? Tak tomu nevěřte. Druhá pohádka o jablíčku svaté Anežky, se odehrává i v místě, kde Anežka vskutku žila a pomáhala, v Anežském klášteře. A nebylo by to divadlo, aby se nám nakonec neobjevili na scéně opravdoví divoši – pověst O třech divých mužích je jarmareční pimprlárna, a jak má daleko k pravdivému podkladu – opravdu jen kousíček!

Multifunkční centrum Štěchovice, Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice,
tel.: 242413685, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mfcstechovice.cz

Program:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Schválení kupní smlouvy na pozemky p.č. 626/3, 638/1 a 638/10 k.ú. Přestavlky u Slap
3. Prodej pozemku p.č. 437/54 k.ú. Přestavlky u Slap
4. Smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 571/2 k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu ČEZ Distribuce a.s.
5. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
6. Schválení kupní smlouvy na nákup zametacího vozu s firmou SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

BUŠSKÉ POSVÍCENÍ 20.9.2014

Program:
Sportovní areál Kopaná
13.15 – 14.00 Ženy o basu sektu
14.00 – 15.00 Staří páni o sud piva
15.00 – 15.15 Buš hledá Messiho (potěr 2-6 let)

Ostatní
15.15 – 16.00 Přetahování lanem
15.45 Holky sokolky Lipence
Náves 10.00 – 18.00 Jarmark
15.30 – 16.30 Představení pro děti "VHRSTI"
16.30 – 18.00 Dechovka: Toulavá Kapela
17.00 Předtančení: VIP mažoretky
19.30 – 02.00 Večer Rádia Blaník: soutěže, diskotéka- hosté: Maxim Turbulenc
22. 00 Ohňostroj

Po celý víkend pouťové atrakce

pes8914

Vážení občané, rádi bychom vás informovali o průběhu zpracování územního plánu Slapy.

Na pořízení územního plánu se podílí a spolupracují pořizovatel (Městský úřad Černošice), určený zastupitel obce (pan starosta František Neužil) a zpracovatel (ateliér U-24 ve spolupráci s architektem Milanem Salabou).
Zpracování územního plánu probíhá v následujících krocích:
1. doplňující průzkumy a rozbory
2. zpracování, projednání a schválení zadání
3. návrh územního plánu pro projednání
4. společné jednání s dotčenými orgány, úpravy návrhu po společném jednání
5. veřejné projednání, úpravy návrhu po veřejném projednání
6. projednání návrhu v zastupitelstvu obce a vydání návrhu zastupitelstvem

Středočeský kraj vyčlenil částku 40. mil. Kč, stejnou částkou se bude podílet i Ministerstvo životního prostředí. Příjem žádostí o dotaci v rámci kotlíkové dotace bude v letošním roce zahájen 8. září 2014 od 9:00 hodin. Žádosti se budou přijímat v sídle Středočeského kraje na adrese Zborovská 11, Praha 5.
Dokument zde

Dobrý den,

Ztratil se nám pes, plemene biegel. 6 letá fena slyšící na jméno Sam. Ztratila se dne 23. 8. 2014 na naučné stezce mezi Dobříší a Hostomicemi. Dále byla údajně viděna v Novém Kníně v Malé a Velké Lečici

Prosím o pomoc, odměna jistá.
Kontaktujte mě na 731470334
více zde

Letošní tradiční Chotilské posvícení se bude konat dne 30.8.2014 od 9:00 v areálu Chotilského muzea .
Bude zde jako každý rok jarmark a pro malé samozřejmě nebude chybět ani divadélko.

Koncer kapely Brutus v Davli na hřišti v pátek 29. 8. 2014

8. ročník triatlonového závodu BušMuž se uskuteční v sobotu 30.8.2014. Startuje se tradičním skokem z parníku na Skalici.

Více na stránkách obce Buš

Program:

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Smlouva o dílo s firmou Stavební společnost Šlehofer s.r.o. na rekonstrukci komunikace na pozemku p.č. 571/2 k.ú. Slapy nad Vltavou"
3. Prodej pozemku p.č. 571/3 k.ú. Slapy nad Vltavou
4. Pronájem části pozemku p.č. 151/119 k.ú. Slapy nad Vltavou
5. Smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 533/13 k.ú. Přestavlky u Slap pro firmu ČEZ Distribuce a.s.

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

Město Jílové u Prahy všechny srdečně zve na druhý ročník divadelního festivalu Jílovské jeviště 2014, pořádané v rámci Dnů evropského dědictví. Více informací na http://www.jilovske-jeviste.cz/

Ahoj sporťáci, přátelé Dobříše, Vlašky či Brdman Adventure, připravujeme pro Vás další ročník vašeho oblíbeného Day by Night, který je všestrannou prověrkou i příležitostí zažít nevšední adrenalinový zážitek.

Letošní ročník bude o něco příjemnější vzhledem k vypuštění dnes již nebezpečného sjezdu z Kazatelny, která se tentokrát objíždí.

Spousta borců už začíná na trati s předstihem rotovat, takže nám mohli změnu okomentovat. Trať je o cca 1 minutu rychlejší, o 100% bezpečnější ;)
7 hodinová MTB štafeta je adrenalinový závod dvojic na jedenáctikilometrovém okruhu v sedmihodinovém časovém limitu.

Jedná se o pulsní závod, ve kterém budete dávat v kratších časových úsecích maximální výkon. Stejnou dobu co jste byli na trati, budete mít po předání štafety čas na relax, doplnění tekutin a ve večerních hodinách na montáž osvětlení pro noční jízdu. Připravte se to do značné míry i na boj strategií a můžeme se jen těšit na noční diskuze o tom, kdo co podcenil, kdo přepálil start, nebo včas nenastoupil. Snad jsme neprozradili příliš a jestli jo, tak to snad přispěje k tomu, že zvednete zadek a uvidíme se na startu.
Více na http://www.vlaska.cz/

Číslo výstrahy: PVI_2014/55
Studená fronta bude postupovat přes Německo k východu a před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.

CSS Hvozdy, o.p.s. přijme účetní – hospodářku s úvazkem 1,0.

Desperados High Jump 2014 pátek 1. srpna a sobota 2. srpna v Hříměždicích

Podrobný program na webu Hig jumpu

 

Závody dračích lodí, pořádané spolkem Vltavan Štěchovice, se uskuteční v sobotu 2.8.2014 od 13:00 hod. ve Štěchovicích. Startovné 150,- Kč/osoba, cena včetně oběda, podávaného v klubovně Vltavanu. Po skončení závodů bude od 17:00 hod. na zahradě u klubovny letní zábava s hudbou. Občerstvení zajištěno jak v klubovně, tak na náplavce.

Výstraha rozšiřuje územní platnost na vysoké teploty na pondělí a nově vyhlašuje varování před silnými a velmi silnými bouřkami.

Příliv velmi teplého vzduchu ukončí v pondělí a úterý od jihozápadu studená fronta.

Nejvyšší denní teploty budou v neděli na většině území překračovat 31 °C. Ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou očekávány vysoké teploty i v pondělí.

Studená fronta bude doprovázená v pondělí a úterý silnými a velmi silnými bouřkami.

Velmi silné bouřky by se měly v pondělí vyskytovat zpočátku na jihozápadě a západě Čech, postupně i ve středních a částečně v severních a východních Čechách. Bouřková činnost bude pokračovat i v noci na úterý a během úterý bude od severozápadu zvolna slábnout. Bouřky budou ojediněle doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny během krátké doby až kolem 70 mm, nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h) a kroupami. V oblastech zasažených přívalovým deštěm bude docházet k přechodným rychlým vzestupům hladin vodních toků i s dosažením SPA.

Čtvrtek 31. 7. v 19.30 hod.
KONCERT SKUPINY NO NAME
Host: skupina ČESKÉ SRDCE
Předprodej na www.ticketpro.cz nebo v pokladně kina.
Vstupné v předprodeji 350 Kč

Country festiválek v Malé Lečici u jezu, nultý ročník, vstup dobrovolný. 
Sobota 26. července 2014. 

11.7.2014 Davle - prohlídky potravinářské dílny

cihlaprog14

Sobota 12.7.2014

vypskalice100714

11.7.2014 letní kino Nový Knín

Tak nám skončila pouť, která byla letos poznamenána několika vlivy:

- zrušení nedělního programu s ohledem na oslavy na ostrově u Davle,
- nepořádání odpoledního závodu pro děti v sobotu,
- změna sobotního odpoledního a podvečerního programu, nahrazení tradiční dechovky programem pro děti a vystoupením lidového souboru Benešáček s dětským tanečním souborem a ukázkou stepu,
- po krátké odmlce návrat kulinářského umění Staré gardy ACK ČR
- změna i večerního interpreta, kdy k nám po delší době zavítal Akustik Band.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Omlouváme se, ale s ohledem na přesun pouťové mše na ostrově u Davle, na neděli, tak se nedělní program nekoná. Je nám to líto, ale nezachytili jsme včas změnu termínu této mše, která pravidelně bývala v sobotu a nekolidovala s naším programem v neděli.
Takže platí jen sobotní program a v neděli můžete samozřejmě navštívit pouťové atrakce.

Přeji hezké dny před koncem školního roku a na setkání na Slapské pouti v sobotu 28.6.2014 se těší

Ant. Adam starosta SDH

Festival chutí – kulinářská soutěž 21. června v 10.00 hodin

Dobříš

Více zde

Program:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 371/31 k.ú. Přestavlky u Slap
3. Závěrečný účet
4. Účetní závěrka obce Slapy
5. Účetní závěrka ZŠaMŠ Slapy
6. Smlouva s firmou Ekokom
7. Pronájem zdravotního střediska Slapy č.p. 11
8. Peněžitý dar pro PORTUS na pořádání Cihlafestu

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

V úterý 17.6 proběhne vypnutí trafaček Slapy - centrum a Slapy Vyhlídka od 8 hodin

Letní kino zahajuje provoz 20. června 2014

Program najdete na stránkách kina zde

Hasičský sbor Hradištko a obec Hradištko si vás ve dnech 18. – 22.6.2014 dovolují pozvat na pouť v centru obce, 21.6. bude hlavní den s odpoledním programem a večerní zábavou pod širým nebem.Plakát na pouť najdete ZDE

Andulka

Ve Vraném nad Vltavou a ve Štěchovicích se uskuteční orientační běh

CEV Zvoneček i letos přichystal pro všechny zájemce o sport dva orientační běhy pod názvem Naší přírodou. První se uskuteční ve Vraném nad Vltavou v sobotu 14.6., druhý ve Štěchovicích v neděli 15.6. Na každém z nich čekají dvě trasy, jedna fáborková pro nejmenší účastníky, druhá podle slepé mapy. Poběží se ve všech věkových kategoriích od nejmenších dětí s rodiči až po dospělé. Jednotlivá kontrolní stanoviště se budou týkat zajímavostí okolní přírody a budou různá na obou místech. Nejnáruživější milovníci se proto mohou zúčastnit obou chystaných běhů.
Přijďte si užít běh Naší přírodou se Zvonečkem a dozvědět se něco zajímavého o naší přírodě. Na výherce čekají zajímavé ceny. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách http://www.cev-zvonecek.cz, s dotazy se můžete obracet na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

1. června 2014 nan hřišti ve Slapech

Obec: Slapy

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. I je volební místnost
obecním úřadu čp. 72, 25208, pro voliče bydlící v obci Slapy.

Dnes od 18.30 do 21.125

Program najdete zde 

Publikace je určena pro všechny majitele již dříve vydané (2011) publikace Moráň – zaniklá ves při Vltavě a jmenuje se “Moráň – zaniklá ves při Vltavě / dodatek” (ISBN 978-80-904857-2-3).

Po tvrdém tréninku velký úspěch našeho A týmu v 1. kole požárního sportu.

V sobotu, 10.5. 2014 se konalo 1. kolo požárního sportu v Bojanovicích. Naše Áčko zabodovalo a nejlepším časem 10. okrsku za posledních 10 let s přehledem zvítězilo, dosažený čas 23,85 vt.

Vítězná sestava: sání: Lukáš Adam, Vratislav Adam, strojník František Neužil, dopravní vedení a rozdělovač: Vladimír Kubíček, Michal Šárka, útočné proudy C: Martin Kopecký a Lukáš Polcar

Této souteže se také zúčastnily naše ženy, které vzhledem k technické závadě na hadici nedokončily a B tým muži skončil na 8 místě.

Celkem se zúčastnilo 9 družstev mužů a 4 družstva žen.

Vitězům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho SDH a obce.

Tonda Adam, starosta SDH Slapy nad Vltavou

V sobotu 17.05.2014 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů

Jedná se zejména o tyto odpady:
Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

Na Vyhlídce                      od 8,oo - do 8,15 hod
V Chaloupkách                 od 8,30 - do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu              od 9,00 - do 9,15 hod.
u obecního úřadu              od 9,30 - do 9,45 hod.
u Pošty                            od 10,00 - do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku            od 11,00 - do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice    od 11,30 - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny            od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky.

V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Ve dnech 17.05.2014 - 18.05.2014 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Dne 19. 5. bude ve vaší obci provádět čištění a kontrolu spalinové cesty kominík p. Vrabec.
(kontrola čištění komínů)
V domácnostech se kontroly musí provádět dle Nařízení Vlády č. 91/ 2010 Sb. Tyto kontroly mají platnost 1 rok a slouží i jako doklad pro pojišťovny. Od roku 2011 si komín může majitel čistit sám, ale poté musí mít zprávu od kominíka, že je vše v pořádku.
Cena je 500 Kč.
Zájemci, ať se hlásí na tel. : 776 207 400 ( kdykoliv ), nebo na OU.

http://www.jaroslav-vrabec-kominictvi.webnode.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V pátek ve druhé polovině dne se v teplém vzduchu před studenou frontou a na
studené frontě místy vyskytnou bouřky, které budou doprovázeny srážkami
ojediněle kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru až 20 m/s (70 km/h).
Největší pravděpodobnost bouřek je v Čechách během odpoledních hodin, na
Moravě a ve Slezsku pozdě odpoledne a večer. V Čechách a na Českomoravské
vrchovině v noci na sobotu budou srážky místy přecházet v trvalejší s úhrny
10 až 30 mm.

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.

 

Více zde 

Jako poděkování za úsilí v boji proti těžbě zlata nejen na Mokrsku - happening DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO.
Sobota 3. května 2014 od 13 hodin Mokrsko, Prostřední Lhota, Chotilsko
web http://www.dobranaladanadzlato.cz/

Program:

Zveme Vás 26. července 2014 od 15 hodin na Jílovský music fest. Parkování bude možné na značených parkovištích. Díky páskům na ruku budete moci areál opustit, prohlédnout si např. město a opět se vrátit. Je připravená pohádka pro děti, jarmark a mnoho zábavy pro celou rodinu. Více na http://jilovsky-music-fest3.webnode.cz/.

Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou
                             pořádá 
zápis nových žáků pro školní rok 2014/2015
 

Program:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 371/31 k.ú. Přestavlky u Slap
3. Rozpočtové opatření č.1/2014

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

Chcete vědět, kteří ptáci Vás ráno budí ze sna? Zúčastněte se Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 3. května 2014

13. 4. 2014 od 10.00 hodin

Rád bych požádal a pozval nejen Vás, ale i Vaše kamarády, blízké a známé na akce, které proběhnou příští víkend.

V pátek 11.4.2014 brigáda - úprava terénu a úklid v prostoru před školou a před kostelem v rámci instalace opraveného křížku, který se bude světit v neděli. Sraz je v 17.30 hod. práce tak na hodinu, hrábě, koště či lopatu vemte sebou.

V sobotu 12.4.2014 brigáda - úprava tréninkového hřiště pro mladé hasiče, Sraz je v 16.00 hodin u vodárny (blízko fotbalového hřiště), hrábě, koště či lopatu vemte sebou . Práce také tak na 1 - 2 hodiny.

V neděli 13.4.2014 svěcení křížku - slavnostní znovuvysvěcení křížku ve Slapech před vstupem na hřbitov. Sraz je v 9.30 hod u kostela, křížek bude svěcen po mši a následně je pochod s hudbou k Neužilům s hudbou na jedno před obědové.

Děkuji za Vaší ochotu a čas věnovaný hasičské věci ve Slapech.
Tonda Adam starosta SDH Slapy

29.3.2014 Davle

Sólisté: Miroslav Vilímec - housle (A. Vivaldi - Čtvero ročních období- Jaro)

Jan Mareček - viola (G. P. Telemann - Koncert pro violu)

Kayoko Fukuda Zeman - cembalo (J. S. Bach - Koncert pro cembalo)

Hotelv Pivovaře od 19.00

http://musicalucis.cz/koncerty.html

Zápis do MŠ Slapy pro školní rok 2014/15

Na cestě na Ždáň se našel pes - bílý kříženec, na krku má modrý látkový obojek
Tel. : 257 750 322

PICT0031

sibrinky2014

DSC05836

V sobotu, 8.3.2014 jsme si užili tradiční masopustní průvod obcí. To, že je to hodně těžká šichta pro maskované účastníky i hudební doprovod, nemusím nikoho přesvědčovat. Rád bych poděkoval nejen těm, kteří zapoměli na denní starosti a vzali na svá bedra pobavení občanů Slap, ale i těm, kteří veselou chasu přijali vřele na svých panstvích a řádně pohostili. Přede všemi smekám za jejich přístup k této lidové zábavě a moc děkuji. Radost kazili jen občas chladní pražští chataři, ale i vybraní místní motoristé, kteří se tvářili zarputile, že je na silnici zdržujeme. To byla jediná kaňka na krásném dni. Přeji krásné jarní dny a o dalších akcích místních hasičů budete včas informováni.

Tonda Adam, starosta SDH Slapy

Fotky v galerii {jcomments on}

Program:
1. Schválení kupní smlouvy na pozemky p.č. 626/3, 638/1 a 638/10 k.ú. Přestavlky u Slap

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

Masopustní veselice ve Štěchovicích 1.3.2014

Tradiční oslava Masopustu se koná v sobotu 8. března 2014, sraz masek u budovy obecního úřadu v 8.45 hod, odkud pak projde průvod za doprovodu hudby obcí. Průvod bude zakončen tradiční porážkou medvěda v restauraci U Neužilů.
Přijďte pobavit spoluobčany i sebe.

SDH Slapy nad Vltavou Vás zve na svůj tradiční ples, který se koná v sobotu 1. března 2014 v restauraci U Neužilů od 20.00 hod. Vstupné 80,- CZK, bohatá tombola a k tanci hraje Kolář Band.
Srdečně zvou hasiči Slapy

Každou středu od 16:00 hod – Středeční výtvarné kroužky
Pro děti 2 – 6 let, cena 75,-Kč ... pořádá Klubíčko Štěchovice

Sobota 8.2. – 15:00 hod – Dětský karneval v MFC
V hlavní roli děti v maskách (a nejen v nich) a dětská skupina TV Stars

Pátek 14.2. – 16:30 – 19.00 hod – Encyklopedický pátek
dnes téma Valentýn ... pro děti do 12 let pořádá Klubíčko Štěchovice

Sobota 21.2. – 20:00 hod – Ples MŠ Štěchovice
Tombola, živá kapela, točené pivo J

Kurzy, které v MFC probíhají:

Sportovní: Jóga Body styling Cvičení žen Zumba Street Dance Tenisový oddíl

Taneční: Orientální tance Taneční kurzy

Dramatické: Autorská dílna Meloďáček Meloďáček s kytarou Knihovna

Klubíčko Štěchovice: Zdatný umělec, AJ pro ouško

Zasedání zastupitelstva 10.02.2014
Program:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Prodej pozemku p.č. 44/3 k.ú. Přestavlky u Slap
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech

Dne 22.1.2014 ve večerních hodinách odešel náš nejmilovanější BEN na procházku zkoumat svět-bůhví jestli šel směrem do lesů či do obce, do teď se nám nevrátil. Je to černý hladkosrstý jezevčík, se stařičkým stříbrným žíháním na čumáčku,pohybuje se po obci Hradištko pod Medníkem nebo ve Štěchovicích či Slapech. Prosím o jakékoli informace. Pomozte nám ho najít. Martina Kalvachová tel: 605975738

V úterý 13.11. brzy ráno se ve Slapech ztratila černá Labradorka Viki. Je jí 9 let. Nemá obojek ale je čipovaná. Na jazyku má černý flek a kůži na břiše má povislou po dietě. Je velmi přítulná.
Máte- li o fence nějaké informace, dejte prosím vědět na tel.604310161 nebo 603964767.

Vážení rodiče a milé děti!

S potěšením Vám oznamuji, že naše škola organizuje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2014/ 2015

v úterý 4. února 2014

od 14.00 do cca 17:00 hodin

Výroční zpráva  za rok 2013, která byla prezentována spolu s fotografiemi na posledním zasedání zastupitelstva 12.12.2013
Prezentace fotek v Powerpointu . pptx ke stažení zde

Změna provozu  Kontaktního pracoviště  Úřadu práce ČR Praha-západ, Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5 v době vánočních svátků a to: ve dnech 27. 12. 2013 – pátek a 31.12.2013 – úterý, kdy bude kontaktní pracoviště uzavřeno pro veřejnost z technických důvodů.

24. 12. 2013 (úterý)
Půlnoční mše sv.
24:00 Štěchovice mše sv.

25. 12. 2013 (středa)
Narození Páně, Boží hod vánoční
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.
18:00 Štěchovice, kostel - mše sv.

26. 12. 2013 (čtvrtek)
Sv. Štěpán
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.

28. 12. a 29. 12. 2013 (sobota, neděle)
Narození Páně, Boží hod vánoční
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.
18:00 Štěchovice, kostel - mše sv.

31. 12. 2013 (úterý)
Mše sv. na rozloučení s uplynulým rokem a poděkování
17:00 Štěchovice, kostel - mše sv.

1. 1. 2014 (středa)
Matka Boží Panna Maria, Nový rok
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.

Zasedání zastupitelstva 12.12.2013

Program:

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Rozpočet obec na rok 2014
3. Rozpočtové opatření č.6/2013
4. Vyhláška č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů
5. Prodej pozemku p.č. st. 991 k.ú. Přestavlky u Slap
6. Prodej části pozemku p.č. 44/3 k.ú. Slapy nad Vltavou
7. Pronájem části pozemku p.č. 825/4 k.ú. Přestavlky u Slap
8. Zpráva o rozvoji veřejné infrastruktury obce za období 2012 – 2013
9. Diskuze
10. Občerstvení

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod v Restauraci u Neužilů

30.listopadu 2013 od 17:00

Ve dnech 21. – 24.11.2013 proběhne v Multifunkčním centru Štěchovice 11.ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Festival probíhá současně ve 43 městech 3 zemí a ve Štěchovicích proběhne za přispění a ve spolupráci s Městysem Štěchovice. Jedná se o jeden z největších putovních, soutěžních festivalů svého žánru na světě a návštěvníkům nabídne překrásné záběry amatérských i profesionálně provedených filmů z prostředí hor, divokých vod, nepoznaných oblastí světa apod.

Online petice proti dolování zlata na Mokrsku: http://www.petice24.com/stop_tezbe_zlata

Pozvánka na Slapský jarmark 

Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu

Ve dnech 16.11.2013 - 17.11.2013 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: - lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Svoz nebezpečných odpadů

V sobotu 16.11.2013 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů

Jedná se zejména o tyto odpady:
Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

Na Vyhlídce od 8,oo - do 8,15 hod
V Chaloupkách od 8,30 - do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu od 9,00 - do 9,15 hod.
u obecního úřadu od 9,30 - do 9,45 hod.
u Pošty od 10,00 - do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku od 11,00 - do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice od 11,30 - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky. V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

S ohledem na povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsme na MěÚ Černošice na pracovišti na Praze 2 v Podskalské 19 prodloužili v měsíci listopadu úřední hodiny na registru řidičů a to v pondělí a ve středu do 18:00. Připomínám, že úřední hodiny našeho úřadu jsou každý pracovní den a to po a st 8-17 (registr řidičů aktuálně do 18:00), út, čt, pá - 8-12.

V tomto týdnu je pracoviště registru řidičů schopno odbavovat klienty po celé úřední hodiny, nicméně předpokládám, že s blížící se výměnou řidičských průkazů bude nutné dle potřeby omezovat výdej pořadových lístků. Proto občanům doporučuji využít prodloužených úředních hodin a obecně spíše "dlouhých úředních dnů" kdy bude případné omezování výdeje pořadových čísel nastávat později.

Mgr. Jiří Toman, vedoucí správního odboru MěÚ Černošice

SDH Slapy pořádá v sobotu 16.11.2013 od 11 hod. Zabíjačku na návsi

Dny otevřených dveří Ústav termomechaniky AV ČR, Aerodynamická laboratoř Nový Knín 9. a 12. listopadu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013

Video reportáž  na RegioTV z předání petice na Ministrstvu životního prosředí 24.10. 2013.
Odkaz na stránky RegioTV

Více na stránkách obce Chotilsko

Tento čtvrtek 24.10. v 10.00 bude starosty Povltaví na ministerstvu životního prostředí předáno komuniké starostů (od Chotilska přes Buš až po Štěchovice), které žádá ministra MZP o zamítnutí žádosti o povolení průzkumu ložisek zlata na Mokrsku.
Jako občané PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE STAROSTY a vyjádřit nesouhlas s krajně podivnými zprávami, které začínají z ministerstev pronikat k občanům. Sraz před MZP, Vršovická 65, Praha 10.

Od soboty 26. do pondělí 28. října bude proveden sběr biologicky rozložitelného odpadu

Jedná se zejména o tyto odpady: listí, tráva, ovoce

Kontejner na tento odpad bude umístěn před obecním úřadem

Odpady ukládejte pouze do kontejneru.
Do kontejneru není možno ukládat větve a jiný odpad

 

Sál hotelu Atlantida na Staré Živohošti se stal místem setkání místních obyvatel v okolí Mokrska na veřejné schůzi, kterou organizovala obec Chotilsko. Ačkoliv toto setkání k průzkumu zlata se konalo po velmi dlouhé době, potvrdil se obrovský zájem občanů o tuto problematiku. Drtivá většina občanů s průzkumem a následnou těžbou zlata v Mokrsku v minulosti nesouhlasila. Sál hotelu zaplnilo téměř 300 lidí. Na některé již nezbylo místo k sezení, tak museli bohužel více jak tři hodiny stát.

Přijďte si nakoupit na letošní poslední trh. Již tuto sobotu 19.10.2013.

Hrozí vážné a trvalé důsledky v případě zahájení těžby zlata v lokalitě Mokrsko.
Obec Chotilsko zve všechny, komu to není jedno, k účasti na veřejné schůzi do hotelu Atlantida na Živohošti v sobotu 12. 10. 2013 od 15:00 hodin.

Požadavky, náležitosti přihlášky a další podrobnosti naleznete ZDE. Přihlášky je třeba doručit nejpozději do 15.10.2013.

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8, 00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.l je volební místnost Obecního úřadu Slapy čp. 72
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
5 .Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V pondělí 30.9. 2013 od 9 do 13 hodin v Multifunkčním centru ve Štěchovicích  DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU.
Více zde

Program:

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Prodej pozemku p.č. 571/18 k.ú. Slapy nad Vltavou
3. prodej pozemku p.č. 676/24 a 676/25 k.ú. Přestavlky u Slap
3. Rozpočtové opatření č. 5/2013

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 20,00 hod na obecním úřadu

Nový Knín na náměstí Jířího z Poděbrad 21.9. od 8.00 do 11.30
Těšit se můžete na: kváskový chléb, uzeniny, čerstvé ryby, mouku, zeleninu, bylinky, sýry, mléčné výrobky a mnoho dalšího

Varhaní koncert ve Vysokém Újezdu se uskuteční Narození Panny Marie v sobotu 21. září v 17 hod.
Více zde 

PAV 0428-nVýstava "Slapy optikou geografa", předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2, do 10.10.2013
Výzkumné centrum historické geografie a Geografická knihovna PřF UK pořádají do 10.října 2013 výstavu pod názvem "Slapy optikou geografa".
Výstava je volně přístupná veřejnosti v pracovní dny od 7 do 19 hodin v předsálí Mapové sbírky ve 2. patře budovy děkanátu PřF UK v Praze, Albertov, Praha 2.
Více zde

ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ pro dospělou společnost.

Taneční kurzy se budou konat v Davli jednou za 14dní.

Kurz A - čtvrtky 19.30 - 21.30h - 1. lekce 3.10.2013
Kurz B - pátky 19.30 - 21.30h - 1. lekce 4.10.2013

POVODÍ VLTAVY ZVÝŠÍ HLADINU SLAPSKÉ NÁDRŽE
Státní podnik Povodí Vltavy o víkendu zvýší (tj. 7. – 8. září) hladinu v nádrži vodního díla Slapy, aby majitelům plavidel a plovoucích zařízení usnadnil jejich odklizení před začátkem zimního období.

S ohledem na ukončení plavební sezóny bude hladina v nádrži vodního díla Slapy v sobotu a v neděli udržována na hodnotě 270,00 m n.m., tj. 60 cm pod maximální hladinou vody v nádrži.
Povodí Vltavy takto každoročně vychází vstříc majitelům rekreačních plavidel a umožňuje jim tímto snáze svá plavidla zazimovat. Plánovaný pohyb hladiny je v souladu s platným manipulačním řádem Od 9. září bude státní podnik Povodí Vltavy z důvodu oprav hladinu v nádrži vodního díla Slapy naopak postupně snižovat až na kótu 267,70 m n.m. Toto snížení bude v případě příznivé hydrologické situace trvat do konce roku 2013 a nebudou tudíž garantovány plavební hloubky

Státní podnik Povodí Vltavy bude od 9. září 2013 z důvodu oprav postupně snižovat hladinu v nádrži vodního díla Slapy až na kótu 267,70 m n.m. Toto snížení bude v případě příznivé hydrologické situace trvat do konce roku 2013.

Více v tiskové zprávě

Tradiční Bušské posvícení se bude konat v sobotu 21.9.2013.

Dodatečný zápis do MŠ Slapy na dvě volná místa

Ve čtvrtek 29.8. se  Třebenicích u Slap zaběhl yorkšírský teriér Benji, v říjnu mu bude 11 let, je čipovaný číslo čipu: 956000000412720.

11. TANKOVÝ DEN v Lešanech se koná v NEDĚLI 1. ZÁŘÍ 2013, areál bude otevřen od 9.30.
Více na stránkách muzea

Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů.

Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí ( http://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí ( http://www.sfzp.cz/).

Více na stránkách Středočeského kraje

Triatlon BušMuž 2013

18. 8. 2013 se konná Poutní mše svatá k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
10:30 Rovínek u kapličky

Nedělní mše svatá ve Slapech nebude

Požadavky, náležiotosti přihlášky a další podrobnosti, uzavírka 15.10.2013  naleznete ZDE.

Dne 17. 8. 2013 Vás zve generál Václav Vydra na 13. Memoriál generála Custera, zahájení manévru je v 10:00 zakončení večer koncertem.
Jako pozvánka bude dne 15.8. uskutečněna spanilá jízda Benešovem.
V čele stočlené kavalérie bude generál Václav Vydra.
Všichni jsou srdečně zváni, vstupné je zdarma.

Program :

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Bezúplatný převod pozemků p.č.365/26, 365/28, 371/31 k.ú. Přestavlky u Slap
3. Rozpočtový výhled 2013 -2017
4. Pokyny pro zpracování návrhu č. 2 územního plánu Slapy
5. Záměr nákupu části pozemku p.č.240/7 k.ú. Přestavlky u Slap

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 20,00 hod na obecním úřadu

Dnes se našla fena křížence  a je u malé bytovky, volejte na OÚ.

fest program

Už 2. a 3. srpna 2013 se můžete těšit na 14. Ročník cliffdivingového mistrovství České republiky. Hřiměždický lom nedaleko Příbrami přivítá elitní jednotku skokanů, jakou jste na BUDWEISER BUDVAR HIGH JUMP ještě nezažili! Hřiměždický lom opět přivítá Michala Navrátila i okouzlující Annu Bader a chybět nebude dokonce ani hvězda cliffdivingového nebe Orlando Duque! Noční nebe pak rozzáří hvězdy hudebního světa – kapela WOHNOUT, trojice PSH a světoví DJ's, za všechny Benji Boko!

Domácí stránka highjump

V pátek 12.7.2013 se uskuteční od 20:00 v Davli na sportovním hřišti koncert kapely GARAGE&TONY DUCHÁČEK. Předkapelou bude skupina BACKDOORMAN

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze odvolává varování před koupáním v oblasti přehradního jezera Slapy a přehradní nádrže Kamýk nad Vltavou počínaje dnem 4. července 2013.

Upozornění pro uživatele komunikace II/116 z Nového Knína na Malou Hraštici, že se nepodařilo najít jiné řešení při výstavbě kanalizace mezi Elkem a mostem ke stavebninám a dojde tedy k její úplné uzavírce. Uzavírka započne v pondělí 8. července 2013 a její trvání bude 7. týdnů. Pokud se podaří práce uspíšit, bude samozřejmě ukončena dříve. Objízdná trasa vede přes Novou Ves, Voznici a Dobříš.

Program:

Rozpis přípravných prácí:
Pátek 28.6.2013 od 17.00 hod. úklid návsi a stavba podia.
Sobota 29.6.2013 od 8.00 hod. úklid návsi, příprava prostoru pro dětské soutěže, stavba tanečního parketu, rozmístění lavic a výzdoba.
Sobota 29.6. 2013 od 13.30 hod vlastní průběh akcí
Neděle 30.6.2013 od 7.30 hod. úklid návsi a rozebrání všech konstrukcí
Neděle 30.6.2013 od 9.30 hod akce u kostela.

Vzhledem k tomu, že je to slušná porce prací, prosím o co největší účast nejen členů SDH, ale i dalších obyvatel obce.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi tento víkend.
Tonda Adam starosta SDH Slapy

AQUATEST vzhledem k zájmu jsme na pondělí 24.6.2013 připravili nabídku na naše analýzy, nyní doplněné o odběry a dopravu do laboratoře. Vzorkovnice, odběr vzorku a doprava do laboratoře je zcela zdarma.

Naši vzorkaři by tento den přijeli přímo do Vaší obce, kde by provedli odběry vzorků.

Zájemci se mohou hlásit na kontaktech uvedených na letáku do středy 19.6.2013.

Doufáme, že alespoň tímto způsobem usnadníme návrat do normálu.

Leták zde

Slapská pouť 29. a 30.6.2013

Dle informací TSK dojde k znovuzprovoznění komunikace II/102 v úseku Zbraslav - Měchenice v brzkých ranních hodinách 14.6.2013. Doprava bude umožněna s mírným dopravním omezením z důvodu poškození komunikace. Autobusová doprava  tak začne jezdit dle normálních jízdních řádů.
Ropid.cz

V sobotu 15.6.2013 se uskuteční další farmářský trh v Novém Kníně, můžete se těšit na výborné sýry farmy Homolka, čerstvé ryby z Rybářské bašty pana Davida Grunta z Hořovic, zeleninu z farmy Koudelkovi z Ořechu, domácí koláče, kváskový chléb, domácí uzeniny, maso, nakládané sýry, sušené plody paní Žibřitovské, koření Brabec, domácí perníčky,sadbu a bylinky, med a kožešiny.
Z řemeslných výrobků pak šperky, ručně malovaný nábytek a dekorace, aranžmá z květin,šité a háčkované věci a v neposlední řadě keramika z Vysokého Chlumce!

Silnice č. II/102 v úseku Měchenice-Zbraslav je stále uzavřena. Během dnešního dne dojde k odstranění protipovodňových zábran, nicméně uzavírka zůstane v platnosti, protože silnice je na několika místech podemleta.
TSK pracuje na opravě, otevření se předpokládá do konce týdne.
Aktualizováno: článek na webu MČ Zbraslav

Zdroj obecdavle.cz{jcomments on}

Autobusy jezdí po objízdných trasách, viz Ropid.cz, z důvodu uzavírky silnice 102 na Zbraslavi 

361:

 • vedena v odklonové trase Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - (přes Mníšek pod Brdy a Dobříš, bez zastavování) - Nový Knín - Slapy, motorest - Nový Knín
 • odjezdy z Nového Knína po Slapy (směr Praha) jsou dle pravidelného JŘ
 • odjezdy ze Smíchovského nádraží jsou dle pravidelného JŘ

390

Od rána je otevřena Strakonická pro auta do 6 tun, Zbraslav ulice K přehradám je stále uzavřena.

Zdroj idnes.cz

Mapa uzavřených komunikací v Praze dnes ráno

Od 7.6. 2013 od 8 hodin bude otevřena komunikace č. 102 v úseku Štěchovice - Slapy.
Zdroj web Štěchovic

Autobus 390 

autobus 361

 • vedena v odklonové trase Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - (přes Mníšek pod Brdy a Dobříš, bez zastavování) - Nový Knín - Slapy, motorest - Nový Knín
 • odjezdy z Nového Knína po Slapy (směr Praha) jsou dle pravidelného JŘ
 • odjezdy ze Smíchovského nádraží jsou dle pravidelného JŘ
 • v zast. Slapy, motorest II:zajištěny přípoje z/na linku 390 ve směru Rabyně
 • předpoklad 7.6.2013:
  •  jízdní řád dle stavu k 6.6.2013
  • v zastávce Slapy, Motorest se ruší návaznosti na linku 390 (linka 390 jede v trase Neveklov, Jablonná - Měchenice, žel.st.)


{jcomments on}

361:
vedena v odklonové trase Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - (přes Mníšek pod Brdy a Dobříš, bez zastavování) - Nový Knín - Slapy, motorest - Nový Knín
odjezdy z Nového Knína po Slapy jsou dle JŘ
odjezdy ze Smíchovského nádraží jsou dle pravidelného jízdního řádu
v zast. Slapy, motorest II:zajištěny přípoje z/na linku 390 ve směru Rabyně

390:
provoz v trase Slapy, motorest II - Rabyně, hotel Nová Rabyně
odjezdy ze zast. Slapy, motorest II: 6:20, 6:50, 7:20, 9:20, 11:20, 13:20, 14:20 (jede až do Jablonné), 15:50, 17:00, 18:00, 19:00, 20:10, 21:10, 22:10 (u všech spojů připoje z linky 361 od Prahy)
odjezdy ze zast. Rabyně, hotel Nová Rabyně: 5:00, 6:37, 7:07, 9:00, 11:00, 13:00, 14:10, 15:26 (jede z Jablonné v 15:10), 16:30 (jede z Jablonné v 16:16), 17:40, 18:50, 20:50, 21:50 (v zast. Slapy, Motorest I přípoj linky 361 směr Praha)

Na obecní úřad je možné donést věci, které budou potřeba při úklidu zatopených domů:
Potřebné věci pro postižené obyvatele po opadnutí vody:

Program :

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Závěrečný účet obce za rok 2012
3. Účetní závěrka za rok 2012
4. Rozpočtové opatření č. 2/2013
5. Smlouva o dílo na půdní vestavbu v ZŠ a MŠ Slapy

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

Na okraji Prahy je uzavřena Strakonická ulice od Baní, nedá se z ní proto dostat na okruh v žádném směru, doprava je odkláněna na Most Závodu míru do Břežan a Komořan. Silnice 102 na Prahu je stále uzavřena.
390 stále nejezdí
361 linka je vedena ve směru do Prahy do zastávky Slapy, motorest po pravidelné trase a dále zpět přes Nový Knín, Dobříš (mimo centrum) a Mníšek pod Brdy (mimo centrum) do Dobřichovic (přestup na vlak S7 do Prahy, odjezdy v xx:08 xx:38), kde je ukončena
odjezdy z Nového Knína po Slapy jsou dle JŘ.
spoj v 6:00 ze zastávky Nový Knín jede do zastávky Slapy, motorest a dále oklonem přes Dobříš a Mníšek pod Brdy (mimo centrum) do zastávky Na Knížecí (výstupní v TRAM zastávce směr centrum)
odjezdy z Dobřichovic ve směru Nový Knín v xx:00 nebo xx:30 (vyčkává na vlak S7 z Prahy, který přijíždí v xx:19 a xx:49)
časy odjezdů z Dobřichovic: 6:00, 6:30, 7:00, 8:00, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 23:00
v 19:00 odjíždí spoj ze zastávky Na Knížecí (zastávka TRAM směr Sídliště Barrandov) v 19:05 odjíždí spoj ze Smíchovského nádraží přes Lihovar a Most Závodu Míru do Nového Knína

Pitnou vodu z vodovodu používejte pouze po převaření. Výstraha platí do odvolání.

Linka 390 je zrušena

361 linka je vedena ve směru do Prahy do zastávky "Slapy, motorest" po pravidelné trase a dále zpět přes Nový Knín – Dobříš (mimo centrum) – Mníšek pod Brdy(mimo centrum) – Dobřichovice, nádraží (přestup na vlak S7), kde je ukončena. Je možný přestup na vlaky linky S7 - odjezdy vlaků v xx:08, xx:38.
linka je vedena ve směru „Nový Knín" v trase: Dobřichovice, nádraží – Nový Knín. Odjezdy z Dobřichovic v xx:00 nebo xx:30, linka 361 vyčká v Dobřichovicích na vlak linky S7 z Prahy, který přijede v xx: 19, xx:49).

Více na stránkách ropid.cz

Dnes večer byla uzavřena silnice 102 ve Štěchovicích a dále do Prahy. Při volbě objízdné trasy dejte pozor, silnice z Nového Knína do Hraštice je uzavřena, stejně jako most přes Kocábu v Lečici,, takže se musí jet až na Dobříš.

Zítra 3. června bude uzavřena škola ve Slapech odkaz. Uzavřena je též ZŠ Štěchovice.

Z důvodu nepříznivého počasí je dnešní Dětský den zrušen.

Lahoz - 6. a 10. června
Ždáň - 11. června

Podrobnosti na úřední desce

Slapy, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 24. května 2013
19:00 19:30 Zahájení s hudebním vystoupením
19:30 19:45 r.1135 a sv.Gothard
19:45 20:30 Historie kostela sv.Petra a Pavla
Prohlídka vnitřních prostor a vybavení,s ukázkou historických,liturgických rouch a historických sakrálních předmětů
20:30 20:45 Přiblížení základních pojmů liturgie
20:45 21:00 Společná modlitba-závě
21:00 00:00 Možnost posezení na ochozu kostela

Vice na webu nockostelu.cz

Dětský den na fotbalovém hřišti

V sobotu. 25.5.2013, se na fotbalovém hřišti ve Slapech koná od 7.30 hod. okresní kolo soutěže mladých hasičů.

Obyvatele přilehlých ulic (kolem obchodu p. Březiny, cesta ke hřišti) prosíme o minimální parkování po celý den vzhledem ke zvýšenému pohybu velkých hasičských vozidel a zachování lepší průjezdnosti. Děkujeme za pochopení.

Rádi Vás v průběhu dne přivítáme na této akci, přijďte povzbudit jednak domácí tým v kategorii mladších žáků a jednak vidět velkou snahu těch nejmladších o co nejlepší výsledek.

Celá akce se koná za finančního přispění elektrárenské společnosti ČEZ, a.s.

Pokud nám pomůžete s přípravou závodních prostor tak jsou následující brigády:
čtvrtek 23.5.2013 od 17.00 hod sečení (vhodné nástroj hrábě, motorový křovinořez)
pátek 24.5.2013 od 16.00 hod. příprava závodních tratí (stačí kladívko na zatloukání značení závodních drah), můžete přijít i později.
sobota 25.5.2013 od 7.00 hod vlastní akce (cca 270 osob), zde bude dobrý každý člověk (pomocný rozhodčí, pracovní četa apod.)

Pokud chcete bližší informace pište na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či volejte na MT 724258393 (A. Adam).

Předem všem děkujeme za pomoc a podporu
Antonín Adam
starosta SDH Slapy nad Vltavou

Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu

Ve dnech 18.05.2013 - 19.05.2013 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Obecní úřad Slapy

V sobotu 18.05.2013 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů

Jedná se zejména o tyto odpady: zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

Na Vyhlídce od 8,oo - do 8,15 hod
V Chaloupkách od 8,30 - do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu od 9,00 - do 9,15 hod.
u obecního úřadu od 9,30 - do 9,45 hod.
u Pošty od 10,00 - do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku od 11,00 - do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice od 11,30 - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky. V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou pořádá zápis nových žáků pro školní rok 2013/2014. Výuka bude probíhat v budově ZŠ DAVLE.

V sobotu v neděli 4. a 5. května bude proveden sběr biologicky rozložitelného odpadu

Jedná se zejména o tyto odpady: listí, tráva, ovoce

Kontejner na odpad bude umístěn před obecním úřadem

Odpad ukládejte pouze do kontejneru
Do kontejneru není možné ukládat větve

Obecní úřad Slapy

Ve Slapech bude ve čtvrtek 2. května 2013 nově otevřen obchod s ovocem a zeleninou vedle samoobsluhy u Březinů.
Otevřeno bude celý týden: pondělí až sobota od 7 do 17 a v neděli od 8 do 16.

Od 16 hodin ve Slapech

V sobotu 4. května se koná jarmark na nádvoří Chotilského muzea. Program letos obohatí otevření zcela nové muzejní expozice "Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska". Vedle tradičního stánkového prodeje budou připraveny hry a divadélko pro děti, svůj repertoár představí "Schovanky" a k tanci vyzvou skupiny "Flok" a "Čímani". Jarmark bude opět orámován konáním Jarní balonové fiesty od 3. do 5. května.

20.4.2013 od 8 do 12 hodin na náměstí v Novém Kníně.
Na co se můžete těšit?
kváskový chléb, sladké koláče- frgál, čerstvé sýry, mléko, tvaroh, nakládané sýry a utopence, chlazené hovězí, jehněčí a kuřecí maso, krůty, kachny, králík, vejce, domácí uzeniny a uzené výrobky, bižuterie, květiny a sadba, floristika a aranžmá, med a kožešiny, sušené plody, koření, háčkované doplňky, látkové tašky, keramika a výrobky z pedigu

Daň z nemovitosti - informace k zasílání složenek

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Zasedání zastupitelstva 16.04.2013
Program :
1. Výjimky ze stavební uzávěry
2. vyhláška o odpadech č. 1/2013
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,30 hod na obecním úřadu

Zveme vás na Varhanní koncert při příležitosti renovace kostelních varhan s filmovou vzpomínkou na újezdského patriota Jana Zajíčka v kostele Panny Marie ve Vysokém Újezdu 6. dubna v 18.00 hodin.
Součástí hudebního podvečera bude krátká přednáška o lednové renovaci kostelních varhan a jejich historii.
Program a další naleznete ZDE.

Ždáň 11.4 a Skalice15.4

Firma JUKKA bude ve Slapech   v pátek   29.3. 2013 v době od 9:00 do 9:45 hod na parkovišti vedle smíšeného zboží. prodávat následující stromky k jarní výsadbě.
Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše,   keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy,  lísky,  ostružiny,  stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže , rododendrony, azalky,    převislé vrby , okrasné trávy, sazenice jahod ,  a jiné.

Podrobné informace najdete na našem letáku ve Vaší poštovní schránce.

Podnikatelé, kteří provozují koncesovanou živnost Silniční motorová doprava tzv. velkými vozidly (nákladní vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo osobní vozidla pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) a hodlají v provozování živnosti pokračovat, jsou povinni nejpozději do 1. 6. 2013 požádat o změnu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č . 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění účinném od 1. 6. 2012.
Podrobnější informace naleznete zde

Na základě oznámení MěÚ Černošice, OSÚ - oddělení dopravy bude od pondělí 18.3.2013 otevřen úsek silnice III/1027 mezi obcemi Slapy a Třebenice.

Provoz linek PID č. 338, 390 a 438 se vrací do svého pravidelného trvalého stavu.

ZŠ a MŠ Slapy vás zve na Velikonošní jarmark 23. březnana od 13 hodin

Nový Knín

Zasedání zastupitelstva 12.03.2013

Program :

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry

2. Smlouva o zřízení VB na pozemku p.č 554/278 k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu Čez Distribuce a.s.

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

Na úřední desce jsou zveřejněny podrobnosti o uzavírce zde v pdf odkaz do nového okna

Mapka

V pátek 8. března je první letošní schůzka mladých hasičů od 17:00 v hasičárně vedle střediska.

Z důvodu sesuvu skalního masivu je od 27. 2. 2013 do odvolání uzavřena komunikace mezi obcemi Slapy a Třebenice. Informace o autobusové dopravě sledujte na webu www.ROPID.cz.
Předpokládaná uzavírka je jeden týden.

TJ Sokol Slapy pořádá v sobotu dne 23.03.2013 v restauraci "Svatojánská rotunda" v Buši Sokolské Šibřinky.
Začátek : 20,00 hod
Hudba : Cover Ladies

Vstupné : 100 Kč + tombola plná překvapení. Více informací níže na pozvánce

Pozvánka

Volební účast 63,77 %,  vydáno 445 obálek, odevzdáno 440 platných hlasů.
Miloš Zeman 198 hlasů - 45%.
Karel Schwarzenberg 242 hlasů - 55%.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost obecního úřadu ve Slapech čp.72.
Volební lístky se vydávají ve volební místnosti.

Změna úředních hodin na Úřadu práce ČR s účinností od 1.2.2013

Pondělí  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin
Úterý    8:00 – 11:00 hodin
Středa  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin
Pátek   8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Tato změna úředních hodin se týká Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu-západ se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5.

Úřední hodiny na detašovaném pracovišti v Roztokách u Prahy zůstávají v platnosti jako doposud.

Hasiči Slapy pořádají tradiční Slapský masopustní průvod v sobotu 16. února 2013. Sraz masek je v 8,45 hod. u Obecního úřadu.
Zveme všechny, kdo se nestydí dělat legraci sám ze sebe a přitom pobavit ostatní. Volba masek je na Vašem výběru. Bližší informace můžete dostat u starosty sboru Tondy Adama na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Všichni jsou srdečně zváni.

Vážení rodiče a milé děti!
S potěšením Vám oznamuji, že naše škola organizuje ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2013/ 2014 ve čtvrtek 7. února 2013 od 14.00 do cca 17:00 hodin.

Více zde v pdf

Volební účast 66,15 %, odevzdáno celkem 443 platných hlasů.

Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost obecního úřadu ve Slapech čp.72. 

Zasedání zastupitelstva 17.1.2013

Program:

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Rozpočtové opatření č.5/2012

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod. na obecním úřadu

Na základě vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena sazba poplatku ve výši 600,- Kč na jednoho poplatníka.

Slapy se umístily na 2. místě v soutěži "My třídíme nejlépe" pořádané Středočeským krajem v kategorii obcí od 500 do 1999 obyvatel a získaly peněžitý dar 40 000,-. Slavnostní vyhlášení proběhlo 18. prosince 2012 na Žofíně.
Poděkování patří všem obyvatelům Slap.
Stránky soutěže 

Svátěční bohoslužby Štěchovické farnosti

Dne 31. 12. 2012 bude z technických důvodů uzavřeno Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky pro Prahu-západ, sídlem Kartouzská 4, Praha 5, veškeré potřebné záležitosti je nutné vyřídit do pátku 28. 12. 2012 – konec úřední doby je ve 13,00 hodin.

Náhradní termín svozu komunálního odpadu  bude ve čtvrtek po 14.00 hod.

Jedná se o tyto lokality : ke hřišti, bytovky, Přestavlky

Program:

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Rozpočet obec na rok 2013
3. Rozpočtové opatření č.4/2012
4. Vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod. na obecním úřadu.

Dne 31.12. 2012 bude z technických důvodů omezen provoz Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2. Důvodem je nutnost odstavení počítačové sítě, systémů spisové služby a ekonomického softwaru, zálohování těchto systémů a přenesení dat do nového roku. V uvedený den se nebudou vydávat ani vyměňovat parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Důvodem je uzavřená databáze bez možnosti vstupu.

Děkujeme za pochopení.

Úsek sociální pomoci MěÚ Černošice

Vánoční posezení pro seniory v ZŠ a MŠ Slapy 19.12. od 9.30 hodin
Zveme vás na shlédnutí vánočního pásma dětí z mateřské školy, dětí ze základní školy, představení dětí z dramatického kroužku a na malé pohoštění, které chystají děti ze školní družiny.

Plakát zde

SDH Slapypořádá dne 8. prosince 2012 od 14:00 v restauraci u Neužilů Dětskou Mikulášskou zábavu.

Výbor SDH Slapy nad Vltavou Vás tímto srdečně zve na Výroční valnou hromadu SDH Slapy nad Vltavou, která se koná v sobotu 8. prosince 2012 od 19.00 hodin v restauraci U Neužilů.

Po skončení Výroční valné hromady následuje Mikulášská taneční zábava.

Těšíme se na Vaší účast

Sobota 1. prosince 2012

Sobotní zabijačka ve fotogalerii 24.11.2012

Přijďte s námi rozsvítit Stromeček na náves a tak i přivítat začínající čas Adventní.
Sraz je 1.12.2012 v 17:00 u Lip (křižovatka na Lahoz, Přestavlky a Slapy), již tradičně půjdeme lampiónovým průvodem na náves ke stromečku.
Hasiči Slapy.

SDH Slapy pořádá v sobotu 24. listopadu 2012 od 11.00 na návsi před Portusem zabíjačku.
Těšíme se na Vás

sobotu v neděli 10. a 11. listopadu bude proveden sběr biologicky rozložitelného odpadu

Jedná se zejména o tyto odpady: listí, tráva, ovoce

Kontejner na odpad bude umístěn před obecním úřadem

Odpady ukládejte pouze do kontejneru. Do kontejneru není možno ukládat větve.

Obecní úřad Slapy

Autobusové linky jedoucí z Prahy na Štěchovicko budou mezi obcemi Davle a Štěchovice obousměrně odkloněny přes Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz a Hradištko.
Jízdní řády:
390 Slapy - Praha
390 Praha - Slapy

361 Praha - Slapy
361 Slapy, Jednota - Praha
361 Slapy, Motorest - Praha

zdroj: ropid.cz

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení od 19. do 23. 11. na OÚ Slapy
více zde

Svoz biologického odpadu

sobotu v neděli 3. a 4. listopadu bude proveden sběr biologicky rozložitelného odpadu

Jedná se zejména o tyto odpady: listí, tráva, ovoce

Kontejner na odpad bude umístěn před obecním úřadem

Odpady je možné ukládat pouze přímo do kontejneru

Do kontejneru není možno ukládat větve

Obecní úřad Slapy

Vážení občané,
na základě žádosti zhotovitele prací na akci sanace skalních masivů při sil. II/102, která již měsíc probíhá, vám oznamujeme, že bude nutné v termínu od 10.11. do 16.11.2012 (sobota - pátek)

uzavřít silnici II/102 v úseku Štěchovice - Davle.

Při provádění sanačních prací na odstranění havarijních bloků skalního masivu v úseku u ČS PHM ve Štěchovicích, není dle zhotovitele možné zajistit bezpečnost silničního provozu, proto je nutné tento úsek uzavřít. Uzavírka se bude vztahovat i na chodce a cyklisty.
Podrobné informace o vedení autobusové dopravy bude upřesněno.
Plánovaná objízdná trasa bude stanovena stejně jako v minulém roce - Štěchovice - Hradištko - Krňany Hostěradice - Kamenný Přívoz - Jílové u Prahy - Davle.

MěÚ Černošice - odbor dopravy

Více zde včetně objížďky autobusů

Dne 6.11.2012 od 9.00 do 13.00
Více zde

Ústav termomechaniky AV ČR vás zve na návštěvu aerodynamické laboratoře v Novém Kníně.
Datum a doba otevření:
6. listopadu, 9:00–15:00
10. listopadu, 9:00–14:00

Fotogalerie z dnešního výlovu rybníka v Lahozu

Vážení spoluobčané, dne 23.10.2012 bude v okolí obcí Buš, Slapy a Přestavlky pořádána naháňka na černou zvěř. Zejména se jedná o lokality:

Rákosový pás mezi rybníkem v Přestavlkách a v Lahoze

Z důvodu bezpečnosti bude ve stanovený den od 8.00hod do 11.00 hod zcela uzavřen prostor golfového hřiště a účelová komunikace ze Slap do Lahozu.

Více zde 
P
ovolení OÚ Slapy zde

V sobotu 20.10.2012 bude proveden svoz biologicky rozložitelného odpadu

Jedná se zejména o tyto odpady: listí, tráva, ovoce

Kontejner na odpad bude umístěn před obecním úřadem od 9,00 do 12,00

Odpady je možné ukládat pouze přímo na kontejner dle pokynů obsluhy, do kontejneru není možno ukládat větve.

Zasedání zastupitelstva 23.10.2012
Program :
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Prodej pozemků p.č. 437/850, 437/51 a 437/13 k.ú. Přestavlky u Slap
3. Pronájem zdravotního střediska Slapy č.p. 11
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,30 hod na obecním úřadu

V sobotu 6.10..2012 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů
Jedná se zejména o tyto odpady: Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:
Na Vyhlídce od 8,oo - do 8,15 hod
V Chaloupkách od 8,30 - do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu od 9,00 - do 9,15 hod.
u obecního úřadu od 9,30 - do 9,45 hod.
u Pošty od 10,00 - do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku od 11,00 - do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice od 11,30 - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky. V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu

Ve dnech 06.10.2012 - 07.10.2012 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad .

Co nepatří do velkoobjemového odpadu:

Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Obecní úřad Slapy

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
• V pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Obecního úřadu ve Slapech čp. 72.
Více zde 

Ve středu 10.10.2012 bude vypnuta trafostanice Slapy Vyhlídka od 11.00 do 15.00 a trafostanice na Ždáni od 8.00 do 12.00. 

Dne 12. 10. 2012 se bude ve vaší obci provádět čištění a kontrola spalinové cesty.(kontrola čištění komínů)

Povltavská stezka v úseku Štěchovice - k rozcestí "U Fáberky" neprůchozí z důvodu kompletní rekonstrukce lávky pro turisty na elektrárnou Štěchovice. Lávka je do 31.10.2012 zcela uzavřena, nutno použít obchozí trasu přes rozcestí pod Homolí.

Mapa2
zdroj www.stechovice.info {jcomments on}

 

Zasedání zastupitelstva 13.09.2012

Program :

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry

2. rozpočtové opatření č.3/2012

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

Přihlášky si můžete vyzvednout v mateřské škole od středy 5. 9. do pátku 7. 9. 2012 v provozní době školy.
Více zde  

brdyvltNovináři a pracovníci infocenter objevovali krásy regionu Od Brd k Vltavě
Dobříš, .8.2012

...

...

Další ročník amatérského triatlonu BUŠMUŽ se blíží. Sraz v sobotu 1.9. 2012 v 10:00 hod v Buši na hřišti, start 12:30h. Startovné 350 Kč na osobu se platí při zápisu na hřišti. Účast na vlastní nebezpečí a helma na kolo je pro každého povinná. Ceny pro vítěze připraveny a pro každého závodníka jako každý rok tričko Bušmuž.
více na stránkách obce Buš 

HouHouFest2012 je první open-air ročník rockového festivalu, který se bude konat 7. a 8. září v Novém Kníně. Můžete se těšit na legendy české rockové scény i na kvalitní mladé kapely různých rockových a metalových subžánrů.
Více informací zde

VÝSTRAHA ČHMÚ
Na základě nově dostupných předpovědních materiálů zvyšujeme stupeň nebezpečí výstrahy na teploty vzduchu. Na pondělí vyhlašujeme výstrahu na extrémně vysoké teploty pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj.

Posezení u lípy 2012 na návsi ve Zlatníkách v sobotu 25. srpna 2012 od 10.00.
Více zde  

Na státní silnici Praha – Slapy II/102 budou v průběhu zimy zahájeny zajišťovací a sanační práce svahů s tím, že silnice by neměla být uzavřena. Zda dojde i na větší uzavírku, ukáže až stav skalních bloků.
Článek na idnes.cz 

 

High Jump - 12. ročník otevřeného mistrovství republiky ve skocích do vody 3. a 4. srpna 2012 lom Hříměždice.

Adrenalinový sportovní zážitek, plejáda známých kapel, řada doprovodných aktivit a individuální kempingová zábava v krásném žulovém lomu - to je barvitý program již tradičního Highjumpu, kterým vyniká mezi ostatními prázdninovými událostmi. Letošní ročník navíc ovládne světové reggae v podání skvělého Christophera McFarlanea!

Program na highjump.cz

...

...

V pátek 31.8. 2012 od 21:00 vystoupí v Davli na hřišti kapela BRUTUS.
Brutus_m_2012
Všichni jste zváni.

O víkendu se našel se světlý labrador.

Informace na OÚ Slapy tel.257750322

VIII. ročník závodů dračích lodí v sobotu 21. července 2012 ve Štěchovicích.
Start závodu je u mostu dr. Edvarda Beneše ve 13. hodin.
více na stránkách Vltavanu 

UPOZORNĚNÍ
pro žadatele o dávku státní sociální podpory přídavek na dítě
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 
Upozorňujeme všechny klienty, kteří pobírají dávku SSP přídavek na dítě, že v letošním roce nebude rozesílán hromadný předtisk pro prodloužení žádostí o tuto dávku, neboť nová aplikace, ve které jsou nyní žádosti zpracovány, toto  neumožňuje.
Pro pokračování nároku na dávku po 30.9.2012 je třeba nejpozději do 31.10.2012 doložit příjmy všech společně posuzovaných osob za rok 2011. Pokud nebude příjem do 31.10.2012 doložen, nárok na dávku zaniká. Pro nový vznik nároku je  třeba podat novou žádost o přídavek na dítě a dávka bude vyplacena zpětně, nejdéle však 3 měsíce od podání žádosti. Pro bezproblémové vyřízení nároku na dávku doporučujeme doložit příjem za rok 2011co nejdříve. Veškeré tiskopisy jsou k dispozici volně na našem úřadě nebo jsou ke stažení na web stránkách MPSV – www.mpsv.cz –Doklad o výši ročního příjmu, Prohlášení osob bez příjmu, Potvrzení o studiu.
U dětí starších 15ti let je třeba do konce září 2012 doložit potvrzení o studiu na školní rok 2012/2013.
 
V Praze 29.6.2012                                             Hana Horčičková v.r.
Vedoucí odd. NSD

Z důvodu omezení provozu elektronické podpory pro evidenci vozidel Ministerstvem dopravy ČR v souvislosti s přechodem na nový CRV (Centrální registr vozidel) a přípravou pracovišť na provoz nového CRV budou ve dnech
2.7.,3.7. a 4.7.2012
uzavřeny přepážky a pracoviště oddělení registru vozidel MěÚ Černošice. 
Registr vozidel bude od 29.6.2012, 15:00 hod do 9.7.2012, 07:00 hod přístupný pouze k nahlížení, bez možnosti vkládání údajů.

Zveme občany na brigády spojené se zajištěním tradiční poutě.
Sraz je vždy na návsi ve Slapech a to:
v pátek 29.6.2012 v 17.00 hod (je možno docházet i později) - úklid návsi postavení podia, navození lavic,
v sobotu 30.6.2012 v 8.00 hod. - příprava trati pod kostelem, postavení tanečního parketu, rozmístění lavic a stolů.
v neděli 1.7.2012 v 8.00 hod. - úklid návsi, odvoz lavic, rozebrání podia.

Pomocných rukou není nikdy dost, tak se těšíme na Vaší pomoc.
za slapské hasiče Tonda Adam

...

SDH Slapy nad Vltavou pořádá u příležitosti pouťových oslav v obci Závod jednotlivců v požární všestrannosti s názvem: Železný hasič – Zlatá hasička – Mladý hasič pod patronací firmy Becherovka

...

Zasedání zastupitelstva 25.06.2012

Program :
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
3. Smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 151/1k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu ČEZ Distribuce
4. Rozpočtové opatření č.2/2012
5. Prodej pozemků p.č. 800 k.ú. Přestavlky u Slap a 117/55 k.ú. Slapy nad Vltavou

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,30 hod na obecním úřadu

Už podruhé se letos v červenci uskuteční v rámci dobročinné sbírky Akce cihla hudebně, divadelní festival Cihlafest. Vedle řady divadelních představení, koncertů a tvůrčích dílen budou mít tentokrát návštěvníci možnost prohlédnout si také prostory chráněného bydlení a dílny, kde vznikají legendární Dobroty s příběhem,  nakládané utopence a hermelíny.  Při prohlídkách se tak všichni budou moci přesvědčit, co všechno se díky finančním příspěvkům z benefiční kampaně Akce cihla podařilo uskutečnit.

V sobotu 9. června proběhlo ve škole vítání nových slapských občánků.

V pátek a sobotu 15.-16.6. se v Davli uskuteční další ročník Mezinárodního mistrovství vodních skůtrů Jet Race & Ski 2012.

Městys Štěchovice v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace: Základní škola Štěchovice , Školní 122, 252 07 Štěchovice.
Více zde v PDF 

2. Štěchovický festival tance, hudby a divadla nejen pro děti 16. – 17. června 2012

Multifunkční centrum Štěchovice

Nenechte si ujít exhibice dětí z Taneční školy, hudebně-pěveckého souboru Meloďáček a prezentace Výtvarné a Divadelní dílny
Vstupné: 70 Kč/dospělý

Více zde v pdf

Oprava komunikace na pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Slapy nad Vltavou ( K Lipám ) byla provedena v souladu s plánem oprav komunikací, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 6 ze dne 31.5.2011. Do plánu oprav byla tato komunikace patřící do majetku obce zařazena, protože patří mezi nejvíce frekventované.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení

Sbírka se uskuteční  v budově obecního úřadu ve Slapech  od 4.6.2012 do 8.6.2012
7.30hod do 14.30hod - úterý,čtvrtek a pátek  
7.30 hod do 16. 15hod - ponděli ,středa

Více zde  

Lahoz-vypnutí kabelového vedení (okolí č.e.645 p.Hutková). 
Výměna rozpojovací skříně SR 502 za SR 608.

6.6.2012 8:00 16:00

OZNÁMENÍ
Česká pošta – pobočka Slapy oznamuje omezení provozní doby pro veřejnost z technických důvodu od 24. 05. 2012 až do odvolání.

Pondělí až pátek
8.00 hod – 10.00 hod   14.00 hod – 17.00 hod

Děkujeme za pochopení

Jolana Mašková vedoucí provozovny

SDH Slapy pořádá Dětský den 3. června 2012 na fotbalovém hřišti od 14 hodin.
Nezapomeňte s sebou kola, koloběžky, připravené bude i malé občerstvení.

Více zde 

obracím se na vás jako produkční studentského filmu režiséra Martina Páva, který budeme natáčet v termínu od 20.-22.5. na Slapech - přesněji ve Ždáni, Bělici (penzion U žluté hrušky) a na místním hřbitově. Rozhodla jsem se vás oslovit, protože ještě hledáme do filmu několik rolí a rádi bychom obsadili místní občany - jedná se přesněji o:

- ženu mezi 30-50 lety s malým dítětem (scéna pohřbu) - neděle 20.5.

- tři nebo čtyři muže od 35-70 let, kteří by si zahráli lovce-myslivce - pondělí a úterý 21. a 22.5.

Pro představitele těchto rolí budeme mít zajištěné kostýmy a samozřejmě jídlo a občerstvení, ale vzhledem k studentskému rozpočtu nemůžeme bohužel nabídnout finanční odměnu.

Předem mockrát děkuji za vaši laskavou odpověď a budu se těšit na případnou spolupráci.

Hezký den,

Julie Žáčková

produkce FAMU

tel. 602 166 593

V sobotu 19.05.2012 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů
Jedná se zejména o tyto odpady: Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:
Na Vyhlídce od 8,oo - do 8,15 hod
V Chaloupkách od 8,30 - do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu od 9,00 - do 9,15 hod.
u obecního úřadu od 9,30 - do 9,45 hod.
u Pošty od 10,00 - do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku od 11,00 - do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice od 11,30 - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky. V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Ve dnech 18.05.2012 - 20.05.2012 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:
v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
v Lahozu u bývalého stánku
na Skalici u trafostanice
na Ždáni u čističky

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.
Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Obecní úřad Slapy

Policisté OOP Hradištko během měsíce dubna 2012 zaznamenali celkem 2 případy (Slapy a Štěchovice), kdy starší občany (nad 60 let) na jejich telefonním čísle kontaktuje muž či žena, kteří se představují jako jejich vnuci či vnučky a žádají o poskytnutí finanční půjčky. V obou případech tyto ženy poznaly, že se o jejich vnuka nejedná a zavěsily. Následně je však během dne či několika dalších dnů v místě jejich bydliště kontaktuje osoba (žena i muž), kteří se pod různými záminkami (např. jdeme vám provést opravu telefonu, sháníme pana Saláta, jdeme provádět odečty elektřiny apod.) snaží dostat do bytu či domu těchto osob.

8. května 2012 od 8-18hodin na parkovišti ve Štěchovicích
Nabídka: Sezonní ovoce a zelenina, uzenářské výrobky, kozí produkty, ovčí sýry, koření, zelné saláty, med, valašské frgály, ryby, ovocné šťávy, keramika, zavařeniny, pečivo aj.
Další plánované termíny: každý další pátek po celou sezónu od 8 -18 hodin

Od 14.5.2012

ÚŘEDNÍ HODINY PRO REFERENTA OBECNÍHO ÚŘADU:
Czech Point, vidimace, legalizace, evidence obyvatel -přihlašování k trvalému pobytu

PONDĚLÍ 7.30 -12.30 13.30 - 16.30 hodin

STŘEDA 7.30 -12.30 13.30 - 16.30 hodin

Po telefonické domluvě:
ÚTERY 7.30 - 14.30 hodin 
ČTVRTEK 7.30 - 14.30 hodin
PÁTEK 7.30 - 13.00 hodin

Milé dámy otevřeli jsme pro Vás salonek, kde si budete moci vyzkoušet vynikající účinky hypoalergenních, neparfenovaných kosmetických přípravků.

Vice se dozvíte zde 

Zbraslavské trhy nejbližší termíny: 5. května, 12. května, 19. května, 26. května na Zbraslavském náměstí od 8 do 13 hodin

Na tržišti můžete nakoupit: Ovoce a zeleninu z českých polí , poctivý kvasový chléb a staročeské koláče, uzeniny plné masa, chlazenou drůbež ale i kvalitní maso, klobásky a maso z udírny, mléčné výrobky a výborné sýry, řezané květiny a sadbu, dřevěné nádobí a hračky, med a medové výrobky, čerstvé houby a těstoviny a další.

Farmářské trhy budou probíhat po celou sezónu. Další plánované termíny: 2. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 22. 9. 2012.

V sobotu 5. května 2012 v Chotilsku

Program :
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Peněžitý dar PORTUS na pořádání Cihlafestu

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,30 hod. na obecním úřadu

První letošní setkání mladých hasičů.
Kdo má zájem sraz je v pátek 20.4.2012 v 17 hodin před hasičskou zbrojnicí ve Slapech. Začne se tréninkem na jarní závody Plamen které se konají 19.5.2012 v Radlíku.

Informace o vydávání OP na jiných úřadech a informace k vydání prvního OP pro patnáctileté,
Více zde v PDF 

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu.
Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, vhodné i při pálení čarodějnic, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Více zde  

Římskokatolická Farnost Štěchovice srdečně zve na VELIKONOČNÍ KONCERT o Velikonočním pondělí 9.dubna 2012 od 16:00 hodin

Více zde odkaz na pdf

Na webu je ve službách přidána nová služba - odkaz: Krejčovství

TJ Sokol Slapy pořádá v sobotu 7.4.2012 od 20.00 hod. v restauraci „Svatojánská Rotunda" v Buši Velikonoční šibřinky.
Plakát v Pdf zde  

Aktualizovaný kalendář akcí 2012 v  Regionu Od Brd k Vltavě, Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví

Kalendář v pdf

Velikonoční prodejní výstava v Novém Kníně, ručních prací a velikonočních dekorací od 30.3.2012 – 4.4.2012, otevřeno denně 9.00 – 16.00hod.
MINCOVNA na Náměstí Jiřího z Poděbrad

Výbor ZO srdečně zve své členy a všechny další zájemce na výroční členskou schůzi spojenou s přednáškou, která se koná v sobotu 31. března 2012 v 15:00 hodin v restauraci u Neužilů.

Plakát zde v Pdf

Ve službách přibyla výuka jazyků

Vice zde Jazyky lehce

Jarní sezóna dětského oddílu Junior Golf Team bude probíhat opět v areálu našeho hřiště – na driving range, putting and chipping greenu a pro pokročilé už i na hřišti (dle uvážení trenéra). Kurz vede jako supervizor a vedoucí Reprezentace Radek Wagner. Slapské děti, které během uplynulých dvou let navštěvovaly kurzy a projevily snahu, píli a chuť trénovat, jsou osvobozeny od poplatků, pro ostatní a mimoslapské platí níže uvedené ceny.

Více zde v pdf

 

Program :
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. směna pozemku Altstaedter investments
3. příspěvek na činnost TJ Sokol Slapy
4. rozpočtové opatření č.1/2012
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,30 hod na obecním úřadu

Na Vyhlídce - (okolí č.p.164,166,167,169,041,0273,0597). Rekonstrukce vedení. 29.3.2012 8:00 15:00
Více zde v Pdf 

Kalendář akcí 2012 Region Od Brd k Vltavě Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví.
Více zde pdf,
Stránky projektu

SDH Slapy vás srdečně zve na Tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 3. března 2012 ve všech prostorách restaurace u Neužilů.

K tanci a poslechu hraje Kolaář band, vstupné 80,- Kč , bohatá tombola.

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem.

Více zde v pdf

Tradiční Masopustní průvod obcí se koná v sobotu 25.2.2012, sraz masek je v 8.45 hod u obecního úřadu ve Slapech. Průvod doprovázený živou hudbou projde obcí a zakončení bude skolením medvěda v restauraci U Neužilů. Cestou Vás čeká milé přijetí s občerstvením v navštívených domech.

Zveme všechny, kdo se nestydí dělat legraci sám ze sebe a přitom pobavit ostatní. Volba masek je na Vašem výběru, ale rychtáře máme.

Škola Slapy vyhlašuje zápis do MŠ Slapy pro školní rok 2012/2013

Více zde v dokumentu pdf

Do střední Evropy se bude od severu ve studeném vzduchu rozšiřovat oblast vysokého tlaku.

Nejnižší teploty budou v noci ze čtvrtka (9.2.) na pátek (10.2.) na většině území klesat na -12 až -16 °C, při zmenšené oblačnosti budou ojediněle kolem -20 °C.

Během víkendu budou noční mrazy zesilovat. Od noci na sobotu budou nejnižší teploty většinou mezi -15 až -20 °C, v údolích ojediněle i pod -25 °C. 

Ke zmírňování mrazů by na našem území mělo dojít během pondělí od severozápadu.

Z důvodu velmi silných mrazů doporučujeme:
-Chránit se přiměřeně teplým oblečením a obuví.
-Omezit pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi.
-Může dojít ke škodám v průmyslu, energetice, k problémům při přepravě materiálu, zásobování nejen vodou apod.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jan Šrámek

ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/

Distribuce: CZ

Bruslení v Lahozu na rybníku 4. února 2012

128px-Feed-icon.svgMohli jste si všimnout, že jsme na naše stránky vložili RSS kanály (vlevo dole), jeden je RSS kanál celého webu a druhý je jen pro úřední desku.

Co je to RSS ?
RSS (Really Simple Syndication) je služba poskytovaná většinou dynamických webů. Slouží ke snadnému informování uživatele o změně na sledovaném webu (třeba o přidání novinky, článku, dokumentu...), velká výhoda je, že není nutná registrace uživatele.

Tradiční Masopustní průvod obcí se koná v sobotu 25.2.2012, sraz masek je v 8.45 hod u obecního úřadu ve Slapech. Průvod doprovázený živou hudbou projde obcí a zakončení bude skolením medvěda v restauraci U Neužilů. Cestou Vás čeká milé přijetí s občerstvením v navštívených domech.
Zveme všechny, kdo se nestydí dělat legraci sám ze sebe a přitom pobavit ostatní. Volba masek je na Vašem výběru, ale rychtáře máme a tím je Pavel Matoušek, který celý průvod vede. Naučte se texty populárních lidových písní, bude se Vám to hodit při sborovém zpěvu. Bližší informace můžete dostat u starosty sboru Tondy Adama na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Leták s aktuálními kurzy v MFC Štěchovice äktualizováno 9. ledna 2012 zde

Více informací najdete na stránkách MFC

Vzhledem k tomu, že se občas sejdou v obci 2 i 3 akce najednou (viz poslední Mikuláš), tak avizujeme dopředu tyto termíny hasičských akcí:

25.2. 2012 9.00 - 18.00 hod. Masopustní průvod v obci,
3.3. 2012 20.00 - 02.00 hod. Tradiční hasičský ples v restauraci U Neužilů - Kolář band,
5.5.2012 odpoledne Svatofloriánská mše - kaple Bratřínov
2 (3).6. 2012 odpoledne Dětský den - fotbalové hřiště Slapy
30.6. 2012 13.00 - 01.00 hod. Slapská pouť - na návsi

Dne 1.- 2. 2. se bude ve vaší obci provádět čištění a kontrola spalinové cesty. (kontrola čištění komínů)

V domácnostech se kontroly musí provádět dle Nařízení Vlády Č. 91/2010 lx za rok. Tyto kontroly mají platnost 1 rok a slouží i jako doklad pro pojišťovny. Škody, které jsou způsobené požárem od komína jsou v částkách okolo 100000 Kč a výše. Od roku 2011 si komín může majitel čistit sám, ale poté musí mít zprávu od kominíka, že je vše v pořádku.

Za provedenou práci a vystavení zprávy je cena 500 Kč ( při více spotřebičích sleva).

KONTAKT: 774467 400 (kdykoliv), nebo se hlaste na OÚ a zanechte své iniciály i s telefonním číslem.

http://www.kominictvi-vrabec.cz      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Od 1.1.2012 lze požádat o příspěvek na mobilitu.(Nahrazuje příspěvek na provoz motorového vozidla.)

K vyřízeni je třeba:

1) Vyplnit žádost o příspěvek na mobilitu.
2) K žádosti předložit průkaz ZTP, ZTPIP, průkaz totožno ti (u dětí do 15 let rodný list), průkaz zdravotní pojišťovny.

Formulář žádosti naleznete na internetové adrese: http://portal.mpsv.cz/forms nebo si ho vyzvednete na pracovišti příslušného úřadu práce, který o dávce rozhoduje.

Úřad práce ČR

Kontaktní místo Praha-západ,

Kartouzská 200/4,
150 00 Praha 58

Formuláře k vyplnění si občané mohou vyzvednout i na obecním úřadě Slapy.

Zasedání zastupitelstva 19.01.2012

Program :

1. Schválení smlouvy o dílo na stavbu úpravny vody s firmou Vodní zdroje Ekomonitor

2. Schválení výjimek ze stavební uzávěry

3. Smlouva o zřízení VB na pozemcích p.č 94/8 a 107 v k.ú. Přestavlky u Slap pro firmu ČEZ Distribuce, a.s.

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,30 hod na obecním úřadu

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Slapy pro školní rok 2012/ 2013 se koná ve středu 8. února 2012 od 14.00 do cca 17.00 hodin.
Více zde  

Zastupitelstvo  a zaměstnanci obce Slapy Vám přejí klidné a příjemné prožití svátků vánočních.
Do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Na upozornění občanů zveřejňujeme tuto zprávu:
Po Slapech chodí neodbytní prodejci elektřiny, věnujte prosím zvýšenou pozornost koho si pouštíte do domu, nebo s kým podepisujete novou smlouvu.
Seriózni prodejce by se měl prokázat průkazem , nebo zmocněním firmy, kterou zastupuje.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Od 1.1.2012 bude veškerou agendu dávek nezaměstnanosti, hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením vyřizovat Úřad práce Praha – západ, Kartouzská 200. Praha 5.

24. 12. 2011 (sobota) Půlnoční mše sv. 
24:00 Štěchovice, kostel

25. 12. 2011 (neděle) Narození Páně, Hod Boží vánoční
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.
18:00 Štěchovice, kostel - mše sv.

26. 12. 2011 (pondělí) Sv. Štěpán
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.

30. 12. 2011 (pátek) Svátek Svaté rodiny obnova manželských slibů
18:00 Davle - kaple Navštívení Panny Marie - mše sv.

31. 12. 2011 (sobota) Mše sv na rozloučení s uplynulým rokem a poděkování
17:00 Štěchovice, kostel - mše sv.

1. 1. 2012 (neděle) Matka Boží Panna Maria, Nový rok
8:00 Sv. Kilián, kostel - mše sv.
10:00 Slapy, kostel - mše sv.,

Program :
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Smlouva o zřízení VB na pozemcích p.č 34/1, 571/1, 571/11, 571/12, 554/278 k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu Telefonica Czech Republik, a.s.
3. Prodej části pozemku p.č. 571/1 k.ú.Slapy nad Vltavou
4. Rozpočet obec na rok 2012

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

Vánoční koncert ve Vysokém Újezdě v kostele Narození Panny Marie se uskuteční 10. prosince 2011 v 17:00 hodin. Na programu Rakovnická hra vánoční, soubor Ty-já-tr Praha.
Více na novém webu sdružení Mezi řekami.

pondělí 5.12. Mikulášská pochůzka po Slapech - děti 5. třídy

úterý 20.12. od 9:00 - Vánoce pro babičky a dědečky - srdečně zveme všechny seniory na dětská představení, vánoční posezení a poklábosení u čaje, kávy a cukroví, které upečou děti ze školní družiny.

Spuštěn nový web na adrese www.zsamsslapy.wbs.cz

Výbor SDH Slapy nad Vltavou Vás tímto srdečně zve na Výroční valnou hromadu SDH Slapy nad Vltavou, která se koná v sobotu 3. prosince 2011 od 18.00 hodin v restauraci U Neužilů.

Po skončení Výroční valné hromady následuje Mikulášská taneční zábava.

SDH SLAPY pořádá dne 3.12.2011 od 20:00 Mikulášskou zábavu ve všech prostorech restaurace „U Neužilů"
Vstupné: 80,- Kč  Hudba: Akustik band

mikul_cert

Svoz velkoobjemového domovního odpaduVe dnech 25.11.2011 - 28.11.2011 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

u obecního úřadu

v Chaloupkách

u Pošty

v Přestavlkách u hasičské zbrojnice

na Ždáni u čističky

v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad .

Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

V sobotu 26.11.2011 bude prováděn sběr nebezpečných odpadů

Jedná se zejména o tyto odpady:Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

Na Vyhlídce od 8,oo - do 8,15 hod

V Chaloupkách od 8,30 - do 8,45 hod

V Lahozu u Dubu od 9,00 - do 9,15 hod.

u obecního úřadu od 9,30 - do 9,45 hod.

u Pošty od 10,00 - do 10,15 hod.

v Přestavlkách u obchodu od 10,30 - do 10,45 hod.

v Lahozu u kiosku od 11,00 - do 11,15 hod.

na Skalici u trafostanice od 11,30 - do 11,45 hod.

na Ždáni u čistírny od 12,00 - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky.V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Prodej potřeb a krmiv pro psy - eshop, stříhání a trimování psů. Slapy 405.
Více informací a odkaz na eshop zde  

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů z důvodu přechodu na nový typ občanského průkazu.
Termíny zde v dokumentu pdf

Ukončení rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ Slapy - výměna oken, oprava střechy, zateplení fasády, nový nábytek ve třídách, nové počítače a server, nové vstupní dveře. 

Centrum služeb Hvozdy nabízí odborné sociální poradenství služby pobytové v TÝDENNÍM STACIONÁŘI pro osoby s lehkým a středním mentálním postižením ve věku od 15 let, služby ambulantní - realizovány v pobočce v MFC Štěchovice, prof. Lista 393 ve Štěchovicích.
 Více zde a zde

V budově Obecního úřadu Slapy bude v období od 28.11.2011 do 2.12.2011 možno odevzdat použité ošacení a další potřebné věci v rámci sbírky pořádané Diakonií Broumov, vždy od 7:15 hod do 14:30 hod.
Více zde 

Přátelské setkání pamětníků a fandů staré Vltavy spojené s komentovaným promítáním fotografií zaniklé řeky a besedou s autogramiádou tří autorů regionální povltavské literatury.Muzeum Povltaví v Chotilsku, sobota 5. 11. 2011, začátek v 15:00 hodin.

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, bude možné od 1. 1. 2012 vydávat takzvaný elektronický občanský průkaz ("e-OP").
Více zde  

Setkání občanů se zastupiteli obce ve středu 26. října 2011
Program:
Seznámení občanů s přípravou územního plánu obce Slapy.
Setkání proběhne v budově základní školy od 18,00 hodin.

Vysoký Újezd u Netvořic 15. října 2011 v 17.00 Kostel narození panny Marie
Vystoupí PĚVECKÝ SBOR BENEŠOVSKÝCH UČITELEK se sóliskou Sylvou Čmugrovou - mezzosoprán, uvádí: Jan Čenský

V rámci programu bude v úvodu prezentována publikace Mezi Vltavou a Sázavou a promítnut krátký záznam s historií kostela Panny Marie s historikem Mgr. Radovanem Cáderem. Publikaci bude možné před a po koncertu zakoupit (cena 340 Kč).

IMG_5541Včera v odpoledních hodinách jsme našli zatoulaného pejska.Pobíhal na odpočívadle v lese u silnice cca 2 km za vesnicí směrem na Štěchovice.

Jde o malinkého bílého pejska bez tetování,rasa maltézský nebo boloňský psík,váží cca 2-3 kg.

Kontakt:737 107 406

email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. si dovoulujeme požádat vlastníky a uživatle dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujícíchb bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Více zde  

Starosta obce Hradištko vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky MŠ Hradištko. Požadavky, náležitosti přihlášky, termíny atd. naleznete ZDE.

11. října 2011 od 8:00 do 15:00   Vypnutí celé TS a okolí : Slapy - Zdáň, NKU ,Sladovaře voda ,Golf, Lahoz 1,2,COV,Siemens - revize VN.

leták zde  

V sobotu v Jílovém u Prahy od 8.00

V sobotu 8.10. 2011 bude ve Slapech kominík pan Vrabec provádět revize komínů.

Případné objednávky na tel.: 774 492 400

O víkendu 24. a 25. září se uskuteční předposlední závod, a poslední na klasické trati, Českého mistrovství závodů automobilů do vrchu. Závodníky čeká trať mezi Starou Živohoští a Křeničnou dlouhá 2500 metrů s převýšením 105 metrů.
V sobotu začíná závod v osm hodin tréninkem, první závodní jízda je naplánována na desátou hodinu. Po ní plynule následují další ze čtyř vypsaných jízd s případnou přestávkou na oběd mezi druhou a třetí jízdou. V neděli je start první závodní jízdy naplánován na půl devátou, poslední jízda by měla startovat ve tři odpoledne. Časový harmonogram samozřejmě podléhá operativním změnám vyplývajícím z průběhu závodů.

Pozvánka na Bušské posvícení 17. září 2011

Zasedání zastupitelstva 15.09.2011

Program :

1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry

2. Smlouva na elektronickou spisovou službu

3. Projednání záměru směny pozemků s firmou ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s

4. Pronájem části pozemků p.č 825/4 k.ú. Přestavlky u Slap

5. Smlouva o zřízení VB na pozemku p.č 107 k.ú. Přestavlky u Slap pro firmu ČEZ Distribuce

6. Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Slapy

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

Pro podzim a nový školní rok

 

30. výročí založení profesionálních hasičů v Jílovém 3. září 2011

SDH Slapy Vás zve na tradiční posvícení ve Slapech v restauraci u Neužilů 10. září 2011 od 20,00
Plakát zde  

...

Zveme vás 20. srpna 2011 na  3. ročník závodů vodních skútrů SKI-JET DAVLE 2011, který navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky konané v sousedních Štěchovicích. Vstup na závody je zdarma. Návštěvníci se mohou kromě závodů vodních skútrů těšit na doprovodný program a bohatou tombolu.
Začátek rozjížděk od 9:00
Adresa: Na náměstí 39, 252 06 Davle
Více na ski-jet 

Ždáň 22.8.2011 
Více zde  

12.8.2011- od 18.30 hod. v letním kině Na Kocábě ochutnávka a prodej mělnických vín a ochutnávka moravské slivovice
od 19.30 hod. Big Band Lanškroun se sólisty
Spirituál kvintet

13.8.2011 - od 9.00 hod. - slavnostní průvod hasičských sborů z Nového Knína a okolí

9.00 - 19.00 hod.-vystavení "Svatováclavské koruny" (replika)- obřadní místnost v Mincovně , výstava historických fotografií Nového Knína ve škole
10.00.- 17.00 hod.- skupiny folk a country "Folkový kvítek", FLOK s.k.h.

- ukázky rýžování zlata
- příjezd vozidel Veterán klub
- občerstvení
16.00- 21.00 hod.- ochutnávka a prodej mělnických vín a ochutnávka moravské slivovice
19.00 hod. společný koncert Ladi Kerndla a Big bandu Lanškroun

21.30 hod.- slavnostní ohňostroj na náměstí

Louka za zemědělskou školou.
Lenka Dusilová a její kapela - Al-Yaman - Znouzectnost - Evolution Dejavu - The Chancers - Dj Radia 1 - TiDiTaDe - divadlo Vosto5 - dobříšské kapely a divadlo - pohádka Včelí medvídci (Divadlo Krapet) + výtvarná dílna a dal.

knihy

...

Fotky z pátku a soboty 22. - 23 července 2011 Chráněné bydlení Slapy Cihlafest  a krátké video bubeníků a bengálské noci na Youtube

Netradiční smyčcové trio String Ladies ve složení Eliška Dvorská - housle, Adéla Pecková - housle a Kateřina Zíková - violoncello vystoupí na zámku Jablonná nad Vltavou v sobotu dne 30. 7. 2011. Neobvyklá prodejní výstava originálních obrazů, nočníprohlídka zámku a welcome drink jsou součástí večera. Cena vstupenky 250 Kč, vstupenky v předprodeji:  Zámek Jablonná nad Vltavou, tel. 724 211 158, 272 680 062, info centra Neveklov, Sedlčany, Dobříš
Více na zamekjablonna.cz
 

High Jump - 12. ročník otevřeného mistrovství republiky ve skocích do vody  29.7.2011 - 30.7.2011 lom Hříměždice u Příbrami
Adrenalinový sportovní zážitek, plejáda známých kapel, řada doprovodných aktivit a individuální kempingová zábava v krásném žulovém lomu - to je barvitý program již tradičního Highjumpu, kterým vyniká mezi ostatními prázdninovými událostmi. Letošní ročník navíc ovládne světové reggae v podání skvělého Christophera McFarlanea!
Více na  highjump.cz
 

V sobotu 6.srpna od 20:00 vystoupí v Davli na hřišti kapela GARAGE&Tony Ducháček. Předkapela bude skupina Moind Food. Vstupné 120,-Kč

Vzhledem k postupu budování kanalizace bude na nezbytný čas uzavřena silnice II/114, ulice Havlíčkova a Sudovická v úseku od restaurace U Růžičků - Stará pošta. Objížďka bude vedena přes Korkyni, Chotilsko a Zábornou Lhotu. Uzavírka bude zahájena v pondělí 11. července a ukončena nejpozději 19. srpna 2011. Toto je nejzazší termín, pokud by práce postupovaly komplikovaně.

VII. ročník závodů Dračích lodí, pořádaný spolkem Vltavan Štěchovice, se uskuteční dne 9.7.2011 od 13 hodin ve Štěchovicích.
Web Vltavanu Štěchovice 

Festival country, folk a bluegrassové muziky "Třebsínská zvonička" se uskuteční v sobotu 16. července 2011 od 14:00 hodin opět v Třebsíně na návsi .
Více na stránkách festivalu 

Vstupné na Cihlafest

Dospělí

Děti     3 - 15 let

Celofestivalová permanentka

450 Kč

450 Kč

Sobotní permanentka
včetně večerního představení

350 Kč

250 Kč

Sobotní permanentka
bez veřerního představení

150 Kč

70 Kč

Sobota večerní představení
metropolitní léto hereckých osobností“ Otevřené manželství Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden
  běžná cena v kamenném divadle 399 - 469kč

280 Kč

200 Kč

Pátek 22.7. koncert
Lety mimo, Tam – Tam Batucada, Dva a půl Cvrčka

180 Kč

150 Kč

neděle 24.7.

zdarma

 

děti do 3let , důchodci a ZTP mají vstup zdarma

Předprodej vstupenek:

Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy a z důvodu sjednocení cen jízdného v městské a příměstské dopravě a dále celkového zjednodušení Tarifu Pražské integrované dopravy dochází od 1. 7. 2011 k následujícím úpravám cen a struktury jízdného:

Vypnutí kabelového vedení NN - ul. pod restaurací u Neužilů směr Přestavlky.
Vice zde 

V neděli 3.7.2011 od 13 hodin proběhne na zámku Konopiště nejvýznamější akce turistické sezóny Růžové slavnosti. Kulturní program je určen zejména pro rodiny včetně dětí.Uvidíte hudbu, divadlo, módní přehlídky, slavnost květin v krásné zámecké Růžové zahradě.
Více na webu Zámku Konopiště 

V sobotu 2.července 2011 vyjede do Posázaví na trase Praha Braník - Vrané nad Vltavou - Čerčany - Benešov - Postupice parní vlak "Posázavské linky".
Cestující mohou kromě tradičních cílů v okolí tratě a na konečné v tento den navštívit ve Zbořeném Kostelci (výstupní stanice Týnec nad Sázavou) rekonstrukci středověké BITVY O BROD. 
Více na parnijizdy.ic.cz.

Fotografie z odpolední oslavy (130 let) SDH Slapy a pouti 25. června 2011. Další fotky v galerii

Obecní zastupitelstvo a výbor SDH Slapy zve na brigádu - příprava návsi pro Slapskou pouť, která se koná:

1. část v pátek 24. 6. 2011 od 17.00 hod. (instalace pódia, úklid parku pod školou),
2. část v sobotu 25. 6. 2011 od 8.00 hod. (příprava trati pro Železného hasiče, stavba tanečního parketu, lavice a stoly apod.)
3. část v neděli 26.6.2011 od 9.00 hod. (úklid návsi po večerní zábavě).

Děkujeme za pomoc.Tonda Adam starosta SDH Slapy

Zasedání zastupitelstva 29.06.2011

Program :

1. závěrečný účet

2. smlouva s firmou C Systém s.r.o. na dodávku nábytku a počítačů do školy

3. projednání výjimek ze stavební uzávěry

Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

Předběžné informace. Změna vyhrazena.

 

Aktualizováno: 14.6.2011 (16:00)

Vážení cestující,

přinášíme Vám předběžné informace ke čtvrteční stávce (16.6.2011) v dopravě, týkající se linek Pražské integrované dopravy.

Vypnutí celé TS a okolí v pondělí 11. července 2011:  Slapy-Vyhlídka, Vojsko-MNO, Obec zděná, Centrum, Cihelna, Přestavky-Obec a 28. června Žďáň 

Dokument v pdf 

SDH Slapy a Obec Slapy si Vás dovolují pozvat na již tradiční akci v letošním roce spojenou s oslavami 130. výročí založení SDH Slapy: SLAPSKÁ POUŤ

Sobota 25.6.2011
13:00 – 14:30 Soutěže: Železný hasič, Zlatá hasička, Šikovný hasič
14:00 Senior klub kuchařů a cukrářů – ochutnávka výtečné teplé kuchyně
15:00 Divadelní představení žáků ze ZŠ Slapy
16:00 – 19:00 Litavka – dechovka
17:30 Slavnostní předání medailí zasloužilým hasičům u příležitosti 130. výročí založení SDH Slapy
19:30 – 01:00 Dynamic Band – živá hudba pod širým nebem

Koktejlbar, ukázka hasení starou technikou, pouťové atrakce po celý víkend!

VSTUPNÉ 50,- Kč, Děti do 15 let zdarma

Plakát v pdf

SDH Slapy nad Vltavou pořádá u příležitosti pouťových oslav v obci a 130 výročí založení SDH Slapy nad Vltavou  Závod jednotlivců v požární všestrannosti s názvem: Železný hasič - Zlatá hasička – Mladý hasič pod patronací firmy Becherovka.Termín konání: sobota 25. 6. 2010 od 13.00 hod., registrace od 12.30 hod.

Podrobný program Cihlafestu 22.  až 24. července v zahradě Chráněného bydlení ve Slapech, změna programu vyhrazena

...

Od května se objevily v centru Prahy známé stánky Akce cihla, kde si můžete moci zakoupit benefiční cihličky a pomoci tak reintegraci handicapovaných občanů do společnosti. Pomoci však můžete i návštěvou našich doprovodných akcí. Jednou z nich je hudebně divadelní benefiční festival CIHLAFEST, který se bude konat od pátku 22. července do neděle 24. července přímo v zahradě chráněného bydlení v obci Slapy.

 

Reprint turistického průvodce nás přenese do roku 1905 na palubu pražského parníku a krásnou češtinou popíše dnes již zmizelou, nebo značně pozměněnou krajinu podél Vltavy z Prahy do Štěchovic. Cestou nám přiblíží historii obcí v blízkosti řeky a upozorní na zajímavá místa. Z každé stanice parníku nám nabídne několik tras vhodných pro pěší výlet – v mnoha případech ještě dnes aktuálních. Více zde v pdf

V sobotu 28. května vyjede z nádraží Praha Braník na trať legendárního „Posázavského pacifiku" parní vlak v čele s parní lokomotivou 434.2186 „Čtyřkolák" z roku 1917. Parní vlak projede nejkrásnější trasu „Posázavského pacifiku". Kromě překrásného okolí železniční tratě vybudované v kaňonu řeky Sázavy s několika tunely a kamennými viadukty mohou cestující z parního vlaku navštívit mnoho kulturních akcí a památek v Posázaví. Ve stanici Týnec nad Sázavou lze navštívit Týnecký hrad nebo nedalekou zříceninu hradu Zbořený Kostelec. Z konečné v Postupicích lze navštívit zámek Jemniště. Více zde

Zasedání zastupitelstva 31.05.2011
Program :
1. schválení smlouvy s VLRZ o budoucí spolupráci a nájmu
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

...

Jílovské muzeum se řadu let zapojuje do celoevropského Festivalu Muzejních nocí. na pátek 20. května připravili muzejní kavárnu s živou hudbou, od 21.30 zahraje dovadelní spolek OKAP hru F. R. Čecha Dívčí válku. Samozřejmě budou po expozicích probíhat komentované prohlídky a bude pro Vás otevřena štola sv. Josefa. Bližší informace na webu muzea.

České dráhy a hudební skupina Vlak na Dobříš Vás srdečně zvou dne 21.5.2011 na výlet parním vlakem na Dobříš.

Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou pořádá zápis nových žáků pro školní rok 2011/2012.

SDH Slapy Vás zve na brigádu, při které připravíme fotbalové hřiště na okresní soutěž mladých hasičů.
Sraz je v pátek 20.5.2011 v 17.00 na hřišti ve Slapech. Z nářadí je vhodné kladivo na zatloukání hřebů pro značení dráhy a případně železné hrábě. Sháníme také k zapůjčení 2 dopravní kužely a značící bezpečnostní pásky. Dále budeme rádi za pomoc při vlastní organizaci  soutěže v sobotu 21.5.2011.
Bližší informace u starosty SDH Slapy Tondy Adam MT 724 258 393.

Výsledky 1. kola v Požárním sportu konané 14. května dopoledne na Slapském hřišti.
V kategorii ženy : 1. Slapy, 2. Buš, 3. Sloup, v kategorii muži : 1. Buš, 2. Slapy A, 3. Bratřínov, ...9. Slapy B. Vítězům, i všem zůčasněným blahopřejeme.

Částečná uzavírka komunikace  v Měchenicích
v úseku:        mezi křižovatkami se sil. II/1021 a III/1021a   (průtah Měchenicemi) 
z důvodů:    oprava komunikace                                                                                                              
termín:           od   17.5.2011   do   20.5.2011   

V průběhu prací bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh silnice II/102 17.-18.5.2011 bude probíhat frézování vozovky vždy v jednom pruhu 19.-20.5.2001 pokládka živičného povrchu vždy v jednom pruhu, práce budou zahájeny dne 17.5. v 8.00 hod

Veškerá silniční doprava,  včetně veřejné autobusové, bude vedena ve směru na Prahu vždy v jednom jízdním pruhu po sil. II/102, ve směru z Prahy ul. Hlavní v Měchenicích  (sil. III/1021 a III/1021a) na sil. II/102.   

Vedení pravidelné autobusové dopravy linky PID č. 314, 338, 361, 390 :
přemisťují se : „Měchenice, rozc. k žel. stanici"  do ul. Hlavní -sil. III/1021 do pravidelné nástupní zastávky l. „444
                    „Měchenice"  do ul. Hlavní – sil. III/1021 do pravidelné zastávky l. 444 „Měchenice, samoobsluha"

SDH Slapy pořádá v sobotu 14. května 2011 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti hasičskou soutěž.
Přijďte podpořit Slapský tým

Svoz nebezpečných odpadů

V sobotu  07.05.2011   bude prováděn sběr nebezpečných odpadů

Jedná se zejména o tyto odpady:
Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky,  baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

Nákladní auto, které bude  svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

Na Vyhlídce                          od 8,oo      -    do  8,15 hod
V Chaloupkách                      od 8,30      -    do 8,45 hod
V Lahozu u Dubu                  od 9,00      -    do 9,15 hod.
u obecního úřadu                  od 9,30      -    do 9,45 hod.
u Pošty                               od 10,00    -    do 10,15 hod.
v Přestavlkách u obchodu      od 10,30    -     do 10,45 hod.
v Lahozu u kiosku                  od 11,00    -    do 11,15 hod.
na Skalici u trafostanice          od 11,30    - do 11,45 hod.
na Ždáni u čistírny                 od 12,00    - do 12,15 hod.

Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky.

V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu
Ve dnech 06.05.2011 -  08.05.2011  bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

na Vyhlídce
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad .
Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

Zasedání zastupitelstva 09.05.2011 
Program :
1. projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. schválení smlouvy s VLRZ o budoucí spolupráci a nájmu
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

V sobotu 30. dubna odpoledne se našel černý pes.
pes330411

Bližší informace na tel. 257750369
{jcomments on}

Májová fiesta, II. ročník setkání přátel balónového létání na Staré Živohošti – 28. 4 – 1. 5. 2011. Májová fiesta je ideální příležitostí seznámit veřejnost s létáním horkovzdušných balónů. Na letošní rok je pozváno přes 30 balónů, návštěvníci Staré Živohoště a přilehlého okolí se tak mohou těšit na nebe plné balónů.
Více na webu fiesta.letybalonem.eu

Velikonoce 2011 v kostele sv Petr a Pavla ve Slapech
Neděle 24.4.2011 Zmrtvých vstání Páně, Boží hod velikonoční mše svatá od 10:00
Pondělí 25.4.2011 Pondělí velikonoční mše svatá od 10:00

Vzhledem k suchému počasí převážně beze srážek, které bude pokračovat i v příštích dnech očekáváme, postupně na většině území, sucho s nebezpečím požárů. Mapka indexu nebezpečí požárů a podrobný popis je na: http://portal.chmi.cz - Aktuální situace (nahoře) - Aktuální stav počasí - Index nebezpečí požárů (vlevo)

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu: -Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se  používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/A. Šír ve spolupráci s VGHMÚř http://pocasi.chmi.cz/

V pátek 6.5.2011 od 18.00 hod. se pod širým nebem v centru obce Buš koná SVATOFLORIÁNSKÁ MŠE věnovaná uctění památky všech hasičů.
Mši slouží P.Pawel Adam Debek z Římskokatolické farnosti Štěchovice.
Sbor dobrovolných hasičů Buš zve všechny hasičské sbory z blízkého okolí i všechny občany a přátele obce Buš na mši a následnou lidovou veselici, která se koná v Restauraci U Váňů. K tanci i poslechu hraje „Toulavá kapela".

Vypínání elektřiny Lahoz 22.4, Ždáň 10.5. 2011 více v dokumentu pdf

ZŠaMŠ Slapy zve všechny na tradiční Velikonoční jarmark 16. dubna 2011 od 13 do 17 hodin v budově školy.
Více v plakátu pdf

Davle - Štěchovice (338, 361, 390) od 1.4.2011 do 3.4.2011
•odklonová trasa přes obce Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Krňany a Hradištko: PRAHA, SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - ... - Davle, obec - Jílové u Prahy, náměstí - Štěchovice -…– HRADIŠTKO, PIKOVICE, MOST / NOVÝ KNÍN / NEVEKLOV, JABLONNÁ
•zastávky:  Jílové u Prahy, náměstí - obousměrně se zřižuje v zastávkách linky 332, Davle, u Kiliána - obousměrně zrušena
•Vzhledem ke kilometricky i časově náročné objízdné trase není možné garantovat dodržování jízdního řádu linek 338, 361 a 390, ani linek navazujících (437, 438, 439, 440). Zároveň též nelze ve Štěchovicích plně garantovat návaznosti na linky 437, 438, 439 a 440.
•Na všech výše uvedených linkách očekáváme zpoždění, a proto doporučujeme cestovat s větším časovým předstihem.
Důvod: odstranění bloků skalního masivu nad sil. II/102

Od 1. dubna do 3. dubna bude uzavřena silnice 102/2 v úseku mezi Davlí a Štěchovicemi  z důvodu odstranění havarijních bloků skalního masivu.
Více  v pdf dokumentu

Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovou-celorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně.Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.

Z důvodu odstranění havarijních bloků skalního masivu nad sil. II/102 dojde v termínu od zahájení provozu v úterý dne 22.3.2011 do ukončení provozu v pondělí dne 28.3.2011 k úplné uzavírce sil. II/102 v úseku "Stranady - Měchenice".
Z tohoto důvodu dojde k dočasné změně tras a zastávek u dotčených autobusových linek PID, tj. 314, 338, 361 a 390 a návazných linek PID 438 a 440.Linky PID 338, 361 a 390 jsou ve směru od Davle zkráceny a ukončeny v zastávce "Měchenice, žel.st.". Tím se ruší všechny zastávky v úseku "Praha, Smíchovské nádraží - Měchenice", zavádí se dočasně zastávky "Měchenice, žel.st." a "Měchenice, samoobsluha".

Silnice 2/102 bude od 22. do 28. března 2011 uzavřena v úseku Měchenice - Strnady z důvodu havarijního odstraňování skály..
Více informací, včetně vedení autobusů v pdf dokumentu.

Fotografie z dnešního masopustního průvodu pořádaného SDH Slapy.

Zasedání zastupitelstva 14.03.2011
Program :
1. projednání vyjimek ze stavební uzávěry
2. schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 771/2, 782/7, 798 k.ú. Přestavlky u Slap do vlastnictví obce
3. zřízení věcného břemene pro ČEZ a.s. na pozemku PK 554/69 k.ú. Slapy nad Vltavou
4. prodej části pozemku p.č. 571/1 k.ú. Slapy nad Vltavou
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu

TJ Sokol Slapy pořádá v sobotu dne 19.03.2011 ve společenském sále „Kocába“ ve Velké Lečici Sokolské Šibřinky. 
Hudba    : Profil + Dámské TRIO
Vstupné včetně dopravy : 100 Kč + tombola plná překvapení (s bonusem pro všechny Josefy)
Více informací  zde

Konečná podoba jízdního řádu linky PID 390, který platí od celostátního termínu změn JŘ 6.3.2011. Jedná se o úpravu v provozu linky na základě požadované redukce spojů ze strany KÚ Středočeského kraje.
Na lince dochází ke zrušení spoje celotýdenně v trase "Rabyně, hotel Nová Rabyně - Štěchovice" s odjezdem ve 20:00 hod. Dále je spoj v pracovní den s odjezdem ze zastávky "Praha, Smíchovské nádraží" v 7:30 hod. zkrácen a ukončen v zastávce "Jíloviště, přívoz", taktéž i spoj v pracovní den s odjezdem ze zastávky "Štěchovice" v 11:55 hod. začíná až v zastávce "Jíloviště, VÚ".
Celé jízdní řády jsou na úřední desce.
Linka 361 zatím beze změn.SDH Slapy pořádá v sobotu 12.3.2011 Masopustní průvod, sraz masek je v 8.30 hod. u obecního úřadu. Tak si nachystejte své masky a přijďte se poveselit. Těšíme se na Vaše nové masky. Jako tradičně vede průvod rychtář – Pavel Matoušek. Po skončení průvodu bude porážka medvěda v hospodě.

V březnu proběhne v  České republice sčítání lidu, domů a bytů 2011 a Český statistický úřad připravil pro občany o této akci několik informací. 

http://www.scitani.cz/

 

hasiciSDH Slapy nad Vltavou slaví v letošním roce 130 let založení. Rádi bychom u této příležitosti vydali paměti, jako dokument o práci našich předků. Prosíme všechny, kteří mají doma staré fotografie, či jiné historické dokumenty a předměty vztahující se ke slapské hasičině aby je věnovali či zapůjčili pro zdokumentování  naší historie.
Kontaktovat můžete přímo starostu SDH Slapy nad Vltavou Tondu Adama na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mt 724258393, či Zdeňka Neužila v restauraci U Neužilů. Naším cílem je vybudování trvalé expozice o hasičích ve Slapech v hasičárně.
Předem děkujeme
hasiči Slapy nad Vltavou

Zápis do MŠ Slapy pro školní rok 2011 - 2012.

Přihlášky si můžete vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ pí. uč. Magdaleny Kupkové od 21.3. 2011. Odevzdávají se od 23. 3. 2011 v budově školy též vedoucí učitelce MŠ.
Více zde odkaz na dokument

Přehled aktuálních kurzů v MFC Štěchovice
Provozní doba:
Pondělí - Pátek 10:00 - 21:OO hodin
Sobota - Neděle 10:00 - 13:00   14:00 - 21:00 hodin
Aktuální ceníky a seznam akcí najdete na stránkách MFC Štěchovice
MFC Štěchovice se nachází v ulici Prof.Lista 393, na konci městyse Štěchovice u vodní elektrárny Štěchovice.

 

hasiciTradiční hasičský ples se koná v sobotu 26.2.2011 od 20.00 hod. v restauraci U
Neužilů, hraje Kolář Band. Vstupné 80,- CZK. Děkujeme předem za příspěvky do tomboly a Vaší účast.
 
 
Masopustní průvod projde obcí  v sobotu 12.3.2011, sraz masek je v 8.30 hod. u obecního
úřadu. Tak si nachystejte své masky a přijďte se poveselit.

Odpověď na časté dotazy občanů. V obcích, kde jezdí PID tzn. i Slapy, nebudou do konce února žádné škrty v jízdních řádech.
O jízdních řádech se bude od března znovu jednat. O výsledcích jednání, či změnách budete včas informováni.

V západním oceánském proudění postupuje přes naše území studená fronta.
Dnes, ve čtvrtek se vyskytne postupně od severozápadu občas sněžení nebo déšť se sněhem, v Čechách místy, na Moravě ojediněle srážky i mrznoucí s tvorbou ledovky. V nočních hodinách na pátek se bude místy tvořit náledí, na Moravě ojediněle ještě i ledovka.
Doporučení ke zmírnění následků jevů:
 • V případě pohybu venku chodit a jezdit velmi opatrně.
 • V případě nutnosti jízdy sledovat zpravodajství Zelené vlny.
 • http://pocasi.chmi.cz/index.html/

  Silnice mezi Strnady a Měchenicemi bude v úterý 25. ledna ve 4 hodiny ráno opět otevřena. Vrátí se sem nejen auta, ale také všechny autobusové linky. Důvodem přerušení provozu bylo padající kamení ze skály u silnice.

  V pondělí ráno 24. ledna 2011 nebude z důvodu poruchy auta uskutečněn odvoz popelnic a kontejnerů. Odvoz bude uskutečněn nejdříve v pondělí odpoledne, nejpozději ve středu, v závislosti na opravě popelářského auta.

   

  Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Slapy bude v úterý 8. února 2011 od 15 hodin v budově školy. Více zde

  Informační portál o aktuálním stavu zimní údržby v středočeském krají. Zde je odkaz do nového okna.

  Zvolte si jednu z oblastí Středočeského kraje pro zjištění okamžité polohy vozidel zimní údržby komunikací a grafické znázornění aktuálně ošetřených vozovek.
  Pro další informace a statistiky o proběhlé údržbě, množství ošetřených km vozovek a jeho způsobu použijte tlačítko + vlevo nahoře.
  Službu poskytuje dodavatel technologií sledování vozidel firma ECS Invention spol. s r.o.

  Na úřední desce přidán výňatkový jízdní řád. Zjednodušený jízdní řád na trase Praha Měchenice Davle Štěchovice Slapy

  Na úřední  desce zveřejněny výlukové jízdní řády autobusů do Slap.
  Doplněno o mapu spojů.

  Vedení pravidelné autobusové dopravy linky PID č.390, 338, 361, 314

  ve dnech 17. a 18.1.2011obousměrně:

  • linky 361, 390, 338 do zastávky „Most Závodu míru“ po své trase, dále po sil. II/101 do Dolních Břežan, dále po sil. III/00315 přes Libeř na sil. II/105 Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, dále na sil. II/106 směr Hradištko, Štěchovice a dále po své trase

  • linka 314 - do zastávky „Most Závodu míru“ po své trase, dále po sil. II/101 do Dolních Břežan, dále po sil. III/00315 přes Libeř na sil. II/105 Jílové u Prahy, dále na sil. II/104 směr Davle do zastávky „Davle obec“ a dále na sil. III/1022 po své trase směr Bratřínov

  Linka 444 – všechny spoje jedoucí do/z Davle jsou prodlouženy až do zastávky „Měchenice,žel.st.“


   

   od 19.1.2011 do odvolání:

  Směr do Prahy:

  • linka 338, 390, 361, 314 do zastávky „Davle,Na Javorce“ po své trase, v Měchenicích po sil. III/1021a, ukončení linek v provizorní zastávce „Měchenice,žel. st.“ na parkovišti při budově nádraží ČD Měchenice, zde výstup a přestup na vlaky železniční dopravy do Vraného nad Vltavou, ve stanici ČD Vrané nad Vltavou výstup a přestup na linky PID č. 338, 390, 361 jedoucí do zastávky „Most Závodu míru“ a dále pokračování po své trase

  Směr z Prahy :

  • linka 338, 361, 390 do zastávky „Most Závodu míru“ po své trase, dále na sil. III/1043 do Vraného nad Vltavou, přestup na vlaky do Měchenice, z provizorní zastávky „Měchenice, žel.st.“ posil. III/1021a na sil. II/102 a dále po své trase

  • linka 314 - po území Prahy vedena jako l. 714, ukončení v zast. „Jíloviště, přívoz“,

  pro směr Bratřínov spoje l. 314 od nádraží ČD v Měchenicích na sil. III/1021a, směr Davle a dále po své trase

  Verze pro tisk je úřední desce v pdf, v kategorii ostatní dokumenty

   

     Autobusová výluka Vrané nad Vltavou - Měchenice

  Z důvodu skalního zřízení u silnice II/102 v úseku mezi osadou Strnady a obcí Měchenice je od zahájení provozu dne 19.1.2011 do odvolání přerušen provoz autobusových linek v tomto úseku a nahrazen kyvadlovou vlakovou dopravou mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Měchenice. V obou stanicích jsou na vlak navázány autobusové linky jak ve směru Praha, tak ve směru Davle a Štěchovice.

  Změny jednotlivých linek:

  • linky 338, 361, 390 jsou ve směru od Davle zkráceny do zastávky Měchenice, žel.st., kde je přestup na náhradní vlakovou dopravu směr Vrané nad Vltavou

  • linka 314 je rozdělena do dvou samostatných úseků:

   • Smíchovské nádraží – Jíloviště, přívoz (interval 30 minut)

   • Měchenice, žel.st. – Nová Ves pod Pleší (návaznost na vlaky v Měchenicích)

  • je zavedena náhradní vlaková doprava (NVD) v úseku Měchenice – Vrané nad Vltavou (interval cca 30 minut, návaznost mezi vlakem a autobusy v obou stanicích), vybrané spoje pokračují jako linka S80 do stanice Praha hl.n.

  • je zavedena zvláštní autobusová linka 707 v trase Smíchovské nádraží – Vrané nad Vltavou, žel.st. s návazností na náhradní vlakovou dopravu ve stanici Vrané nad Vltavou, interval je nastaven tak, aby byla zajištěna návaznost mezi náhradní vlakovou dopravou (NVD) a následně navazujícími linkami 314, 338, 361 a 390 (zastávky linky 707: Smíchovské nádraží – Lihovar - Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru – Vrané nad Vltavou, žel.st.)

  Na všech autobusových linkách i v náhradní vlakové dopravě platí Tarif PID (včetně jízdenek pro jednotlivou jízdu).

  Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách a také budou cestujícím k dispozici první den výluky ve vozidlech dotčených linek. První den výluky budou v klíčových bodech přítomni také naši informátoři.

   

  Filip Drápal

  tiskový mluvčí ROPID

  Pozor! Silnice II/102 Zbraslav - Davle uzavřena 17.1.2011

  Silnice druhé třídy č.102 v úseku mezi Zbraslaví a Davlí bude vzhledem k výkyvům počasí, které zapříčiňuje uvolňování skalního výběžku, do 24. ledna letošního roku uzavřena. Úsek mezi Štěchovicemi a Davlí by mohl být zprovozněn již tuto středu, tj. 19. ledna 2011.

  Nyní se plánuje náhradní autobusová i železniční doprava. Přesné trasy budou po vypracování zveřejněny.
  Uzavírka trasy platí i pro pěší.

  Kritickou situaci ohledně uvolňujícího skalního masívu okamžitě začal řešit krizový štáb, který zasedl dnes krátce po poledni. 
  Zdroj web Sředočeského kraje

  V sobotu 29.1.2010 bude ve Slapech kominík pan Vrabec.
  Objednávky na tel. 774 492 400
  Další termíny budou včas oznámeny.

  ! PROVOZNÍ MIMOŘÁDNOST: Zbraslav – Měchenice – Davle – Štěchovice (314, 338, 361, 390, NAD) od 17.1.2011 (9:00) do odvolání
  Z důvodu uvolnění a dalšího průběžného uvolňování skály je přerušen provoz na silnici II/102 v úseku Praha, Zbraslav – Měchenice a Davle - Štěchovice.Vzhledem ke kilometricky i časově náročné objízdné trase není možné garantovat dodržování jízdního řádu linek 314, 338, 361 a 390, ani linek navazujících (437, 438, 439, 440 a dalších).
  Zároveň též nelze ve Štěchovicích plně garantovat návaznosti na linky 437, 438, 439 a 440.
  Na všech výše uvedených linkách očekáváme velká zpoždění, a proto doporučujeme cestovat s větším časovým předstihem.

  Děkujeme za pochopení a za způsobené komplikace se omlouváme.
  Poznámka: Objížďku přes Masečín a Hvozdnici nelze, kvůli velice špatné průjezdnosti komunikací, použít.
  Zdroj www.ropid.cz

  Aktualizováno: článek na  idnes
  Aktualizováno: silnice mez Štěchovicemi a Davlí dude otevřena až zítra tj. 17. ledna.
  Silnice č. 102 je nově uzavřena v úseku Měchenice - Zbraslav. U Vranské přehrady spadl pěti tunový kámen na nemonitorovaném úseku.
  Bližší informace přineseme v průběhu dne.
    {jcomments on}

  Tisková informace - mimořádnosti v PID - přívozy a skála Štěchovice - aktualizace

  aktuální informace o uzavírce mezi Davlí a Štěchovicemi:

  - předpoklad uzavírky je minimálně do nedělního večera
  - nyní se jedná o možnosti alespoň částečného zkrácení odklonové trasy pro
  autobusy
  - i nadále však trvá upozornění na nedodržování jízdních řádů linek 338,
  361, 390, 437-440
  - z tohoto důvodu doporučujeme všem cestujícím z oblasti Pikovice, Davle a
  Měchenic využít vlakového spojení linkami S8 a S80 ze stanic Petrov u Prahy
  (Pikovice), Davle a Měchenice. Vlaky jezdí v intervalu cca 60-120 minut a
  všechny jsou vedeny do/ze stanice Praha hlavní nádraží.

   

  Dnes odpoledne spadla skála na silnici do Prahy, silnice 102 mezi Štěchovicemi a Davlí je uzavřena. Bližší informace zveřejníme zítra, zatím podle telefonátu pracovníka SÚS Praha západ bude cesta uzavřena minimálně do zítřka.
  Reportáž na Regio TV 
  Nová reportáž na regio odkaz zde
  {jcomments on}

  Zasedání zastupitelstva obce Slapy  13.01.2011
  Program :
  1.žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí – vodohospodářská infrastruktura
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 19,00 hod  na obecním úřadu

  Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dochází od 1.1.2011 k navýšení cen jízdného PID v mimopražských tarifních pásmech. Ceny jednotlivých jízdenek se zvyšují cca o 20% a sjednocují se s cenami jízdného ve Středočeské integrované dopravě při hotovostní platbě. Ceny jízdenek najdete zde

  Oznamujeme Vám tímto, že dne 2. -11. 1. 2011 proběhne ve Štěchovické farnosti a k ní přifařených obcích, ke kterým patří i obec Slapy, Tříkrálová sbírka 2011. .
  Všem dárcům předem dekujeme. Římskokatolická farnost Štěchovice

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Slapy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Více zde vyhlaska_odpady.pdf vyhlaska_odpady.pdf

  Záměr prodat nemovitý majetek vyhlášený v souladu  s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
  Více zde zamer281122010.pdf zamer281122010.pdf

  Výzva k podání nabídky na dodávku terénního vozu pro jednotku JSDH Slapy
  Více zde auto28122010.pdf auto28122010.pdf

  imag0045_1.jpg

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy ze dne 8.12.2010
  Více zde zasedani81210.pdf zasedani81210.pdf
  Rozpočtové opatření rozpoctopatreni4.pdf rozpoctopatreni4.pdf

  Schválený rozpočet obce Slapy na rok 2011
  Příjmy rozpocet2011prijmy.pdf rozpocet2011prijmy.pdf
  Výdaje rozpocet2011vydaje.pdf rozpocet2011vydaje.pdf
  Převod rozpocet2011prevod.pdf rozpocet2011prevod.pdf

  Veřejná vyhláška rozhodnutí ČOV Přestavlky - Skalice - stavební povolení
  Více zde rozhodnuti171210.pdf rozhodnuti171210.pdf

  Povolení s nakládáním s povrchovými a podzemními vodami - úpravna vody obce Slapy
  Více zde voda101210.pdf voda101210.pdf

  Vánoční posezení pro seniory v ZŠ a MŠ Slapy 15.12. od 10 hodin
  Zveme Vás na shlédnutí krátkého vánočního pásma dětí z mateřské školy, dětí ze základní školy, představení dětí z dramatického kroužku a na malé pohoštění, které chystají děti ze školní družiny.
  Více zde vanocni posezeni se seniory.pdf vanocni posezeni se seniory.pdf

  V galerii nově přidané fotky z mikulášské besídky pořádané SDH Slapy

  V neděli  5.12.2010,  v podvečer bude po vsi chodit hasičský Mikuláš s čerty i andělem. Kdo má zájem o návštěvu, nechť prosím nechá kontakt v obchodě pana  Jiřího Peška, nebo napíše na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Zasedání zastupitelstva   8.12.2010
  Program :
  1. rozpočet na rok 2011
  2. vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů 
  3. prodej pozemků :  pozemky p.č 676/13, 676/14, 676/15, 676/22, 676/23 a  pozemky st. 484, 485, 486, 983 vše k.ú Přestavlky u Slap
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 19,00 hod  v restauraci u Neužilů

  V sobotu, 27.11. 2010 jsme měli velkou  hasičskou slávu ve Slapech. Po dlouhé době je na světě krásný hasičský prapor, který vyrobila firma Alerion z Brna za významné finanční podpory Nadace ČEZ. Vlastní křest se konal ve slapském kostele sv. Petra a Pavla za účasti místního faráře Pawla Adama Debeka, který je naším velkým příznivcem. Děkujeme za účast okolním sborům ze Štěchovic a z Buše a podpořil nás i velitel stanice Jílové, ppor. Miroslav Český. Škoda více hovořit, v tomto případě řeknou fotografie více.

  V některých  místech nebyl dnes proveden svoz odpadu kvůli sněžení (Chaloupky, za kostelem, nad bytovkami, Přestavlky).
  Doplňující svoz bude proveden po skončení sněžení, až budou kmunikace sjízdné, předpokládaný termín - zítra.

  Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu na návsi v neděli 28. listopadu 2010 ve fotogalerii

  Výbor SDH Slapy nad Vltavou srdečně zve všechny členy SDH Slapy na Výroční valnou hromadu SDH Slapy nad Vltavou, která se koná v sobotu 4. prosince 2010 od 18.00 hodin v restauraci U Neužilů.
  Od 20.00 hod. Mikulášská taneční zábava, hraje Kolář band
  Více zde VH2010plakat.pdf VH2010plakat.pdf

  SDH Slapy nad Vltavou srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku,
  která se koná

  v sobotu 4. prosince 2010 od 14.30 hodin
  v restauraci U Neužilů.

  Přijďte v maskách – soutěž o nejlepší masku  Mikuláše, anděla a čerta.
  Dále je připravena soutěž o nejhezčí básničku či písničku pro Mikuláše, který příjde v průběhu odpoledne rozdávat dárky .

  Více zde detska2011.pdf detska2011.pdf

  SDH Slapy nad Vltavou si Vás dovoluje pozvat na slavnostní převzetí a křest nového hasičského praporu. 
  Slavnost se koná v sobotu 27. 11. 2010 od 14.00 hod. ve slapském kostele sv. Petra a Pavla.
  Program:
  13.40 hod.                 sraz na návsi (pod kostelem),
  13.45 hod.                 společný odchod do kostela za 
                                    doprovodu hudby,
  14.00 – 14.30 hod.    křest,
  14.30 hod.                  společný odchod s muzikou do restaurace U Neužilů na malé hudební posezení.                                 

  Těšíme se na Vaší účast.

  Uložení písemnosti pro p. Pokoru na OÚ Slapy
  Více zde pisemnost231010.pdf pisemnost231010.pdf

  Návrh rozpočtu obce Slapy na rok 2011
  Více zde rozpocet2011.pdf rozpocet2011.pdf (3.62 MB)

  SDH Slapy nad Vltavou srdečně zve všechny děti i dospělé na
  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, aneb začíná advent
  Sraz účastníků je v neděli 28 listopadu 2010 v 16.45 hodin na křižovatce „U lip“ (rozcestí Slapy, Přestavlky a Lahoz).
  Odkud půjde lampiónový průvod na náves ve Slapech k vánočnímu stromu. Kde za doprovodu hudební produkce  bude rozsvícen vánoční strom.
  Občerstvení zajištěno.
  Nezapomeňte si vzít lampióny!!!

  Těšíme se na Vaší účast

  Fotky ze stavění vánočního stromu.
  Slapnostní rozsvícení proběhne v neděli 28. listopadu po 17. hodině pod patronací SDH Slapy

  Ve fotogalerii jsou fotky z dnešní zabíjačky

  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Slapy konaného dne 10.11.2010 od 18. hodin
  Více zde zapis181110.pdf zapis181110.pdf (5.37 MB)

  Sbor dobrovolných hasičů Slapy nad Vltavou Vás  srdečně zve na tradiční zabíječku, která se koná v sobotu 20. listopadu 2010 od božího rána na návsi ve Slapech.
  Více zde  zabijecka10.pdf zabijecka10.pdf

  V sobotu  06.11.2010   bude prováděn sběr nebezpečných odpadů
  Jedná se zejména o tyto odpady:
  Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, lednice, televize, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.
  Nákladní auto, které bude  svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:

  Na Vyhlídce                          od 8,oo      -    do  8,15 hod
  V Chaloupkách                      od 8,30      -    do 8,45 hod
  V Lahozu u Dubu                  od 9,00      -    do 9,15 hod.
  u obecního úřadu                   od 9,30      -    do 9,45 hod.
  u Pošty                                  od 10,00    -   do 10,15 hod.
  v Přestavlkách u obchodu      od 10,30    -   do 10,45 hod.
  v Lahozu u kiosku                 od 11,00    -   do 11,15 hod.
  na Skalici u trafostanice          od 11,30   -   do 11,45 hod.
  na Ždáni u čistírny                  od 12,00    -   do 12,15 hod

  Více zde nebezpecne061110.pdf nebezpecne061110.pdf

  Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu
  Ve dnech 5.11.2010 -  7.11.2010  bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.
  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:
  v Chaloupkách
  u Pošty
  v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
  u obecního úřadu
  Více zde velko061110.pdf velko061110.pdf

  Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelsva obce Slapy se koná 10. listopadu 2010 od 18.oo v Restauraci u Neužilů.
  Více zde zasedani021110.pdf zasedani021110.pdf

  Občanské sdružení Diakonie Broumov opět pořádá ve dnech 8. až 12. listopadu 2010 sbírku použitého ošacení.
  Více zde charita011110.pdf charita011110.pdf

  Uložení písemnosti od FÚ Praha západ pro p. Berková Barbora
  Více zde pisemn221010.pdf pisemn221010.pdf

  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Slapy.
  Více zde zapis2110.pdf zapis2110.pdf

  Nově zvolení zastupitelé obce Slapy

  Kandidátní listinaKandidátNavrhující
  strana
  Politická
  příslušnost
  HlasyPořadí
  zvolení
  číslonázevpoř.
  číslo
  příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
  1SNK za rozvoj obce2Pešek Jiří42NKBEZPP18312,261 
  1SNK za rozvoj obce1Buriánek Antonín Ing.34NKBEZPP16811,262 
  1SNK za rozvoj obce6Rosenberg Tomáš Ing. Ph.D.33NKBEZPP16611,123 
  1SNK za rozvoj obce3Kotrč Ivan46NKBEZPP15710,524 
  2Slapy a Přestavlky1Neužil František Ing.44NKBEZPP24811,201 
  2Slapy a Přestavlky4Domes František69NKBEZPP24411,022 
  2Slapy a Přestavlky5Adam Vratislav47NKBEZPP23710,703 
  2Slapy a Přestavlky2Janda Miloslav JUDr.48NKBEZPP23510,614 
  2Slapy a Přestavlky6Prokeš Jaroslav48NKBEZPP22410,115 
  2Slapy a Přestavlky3Vosmik František55NKBEZPP1848,316 
  2Slapy a Přestavlky7Hynek Pavel65NKBEZPP1546,957 

  Volební účast 57,21  %, voličů v seznamu 631, vydané obálky 361, odevzdané obálky360
  Zdroj volby.cz

  Oznámení zahájení vodoprávního řízení Slapy - rozvoj vodovodní sítě, úpravna vody, odběr vody - stavební povolení, povolení k nakládání s vodami.
  Více zde voda141010.pdf voda141010.pdf

  Uložení písemnosti pro p. Chládka na FˇU Praha západ
  Více zde pisem141010.pdf pisem141010.pdf

  Záměr prodat nemovitý majetek obce Slapy vyhlášený v souladu s ustanovovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
  Více zde zamer131010.pdf zamer131010.pdf

  Uložení písemnosti pro p. Pokora na OÚ Slapy
  Více zde vyhlp121020.pdf vyhlp121020.pdf

  Uložení písemnosti FÚ Praha západ pro p. Votava
  Více zde vyhhlv121010.pdf vyhhlv121010.pdf

  Stavební povolení  -kabelové vedení Přestavlky
  Vće zde rozh111010.pdf rozh111010.pdf

  Rozhodnutí o umístění stavby propojení vodovodů Slapy Buš.
  Více zde uzem111010.pdf uzem111010.pdf

  Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
  dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.
  Čez distribuce
  Více zde stromy2010.pdf stromy2010.pdf

  Zveme všechny mladé hasiče, zvláště ty, kterým se moc už nechce sportovat v rámci hasičského sportu. Přijďte  všichni na schůzku se starostou sboru Tondou Adamem a dáme řeč co dále a jaké aktivity chcete dělat dále u hasičů. Schůzka se koná v sobotu 9.10.2010 na fotbalovém hřišti od 14.00 hod.
  Zároveň proběhne závěrečná příprava na branný závod, který je následující sobotu  ( to u těch, kterým nevadí trocha pohybu a rádi soutěží!)
  Tak přijďte alespoň si popovídat. Těším se na Vás
  Tonda Adam starosta SDH Slapy

  Srdečně Vás zveme na pátý a v tomto roce poslední jarmark regionálních produktů, který se uskuteční výjimečně tuto středu 6. října od 15 do 18 hodin na dětském hřišti v ulici Boženy Němcové v rámci tradiční velké akce Pojďme tvořit na hřiště.
  Seznam prodejců a pozvánka na celou akci je Vám k dispozici v příloze.
  seznam_prodejcu_6rijna.pdf seznam_prodejcu_6rijna.pdf
  pojdme_tvorit_na_hriste_2010.pdf pojdme_tvorit_na_hriste_2010.pdf

   O prvním říjnovém víkendu se na Starou Živohošť sjede karavana závodníků Českého mistrovství ZAV k předposlednímu podniku sezóny, na Velkou cenu AAA radiotaxi.
  V sobotu po jedné tréninkové jízdě odstartuje ještě před polednem první závodní jízda. Po polední přestávce budou ještě následovat dvě závodní jízdy a tím bude sobotní program naplněn. Nedělní program sestává ze čtyř závodních jízd. První by měla začít ve čtvrt na devět a další budou plynule navazovat jen s přestávkou na oběd.
  Více na stránkách

  Blason navrhovaného znaku:
  Červeno-modře stříbrným šikmým esovitě zvlněným břevnem dělený štít. V červeném poli pod zlatou otevřenou královskou korunou s modrými drahokamy zkřížený zlatý klíč a stříbrný meč se zlatou záštitou a jílcem.
  Uvedený (odborný a podrobný) heraldický popis (tj. balson) představuje návrh obecního znaku s následujícím ikonografickým (symbolickým) významem:

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech
  Více zde zapis200910.pdf zapis200910.pdf

  Přílohy:
  Plnění místního programu obnovy vesnice plnenipov.pdf plnenipov.pdf
  Rozpočtový výhled obce 2010 vyhled300910.pdf vyhled300910.pdf
  Návrh rozpočtového opatření rozpocetop0910.pdf rozpocetop0910.pdf
  Návrh znaku znak_Slapy.pdf znak_Slapy.pdf

  Rozhodnutí o umístění stavby propojení vodovodů Slapy a Buš
  Více zde stavba300910.pdf stavba300910.pdf

  Rozhodnutí o umístění stavby ČEZ Distribuce kabelové vedení
  Více zde rozhodnuti300910.pdf rozhodnuti300910.pdf

  Rozhodnutí o umístění stavby ČEZ Distribuce kabelové vedení
  Více zde povoleni300910.pdf povoleni300910.pdf

  Dovoluji se Vás všechny pozvat na brigádu v rámci naší patronace nad obecní školou. Je třeba dovyklidit půdu před zahájením rekonstrukce. Brigáda se koná ve čtvrtek 30.9.2010 od 16.35 hod. Můžete samozřejmě dorazit i s malým zpožděním, jak se Vám podaří dojeti domů. Berte sebou další brigádníky.
  Přijďte pomoci zvelebit naší základní alma mater!  Díky předem všem. Tonda Adam

   

  Oznámení o době a místě konání voleb do obecního zastupitelstva ve Slapech.
  Více zde volby1010.pdf volby1010.pdf

  Oznámení o uložení písemnosti pro p.Krahulec
  Více zde pisemnost210910.pdf pisemnost210910.pdf

  Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka dle §32 zák. Č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění zák. Č. 413/2005 Sb.
  Více zde opatrovnictvi210910.pdf opatrovnictvi210910.pdf

  Muzeum hlavního města Prahy pořádá výstavu Pražské výletní restaurace „Zelené útulky” Pražanů v proměnách 19.a 20.století
  Výstava bude otevřena od 22. září 2010 do 30. března 2011, denně kromě pondělí od 9.00 do 18.00 hodin. V sobotu do 21 hodin.
  Více zde Tiskova_zprava.pdf Tiskova_zprava.pdf

  Dodatečný zápis do Mateřské školy ve Slapech pro letšní školní rok 2010/2011
  Více zde Dodatecny zapis MS.pdf Dodatecny zapis MS.pdf

  Zasedání zastupitelstva  obce Slapy  20.09.2010

  Program :
  1.Schválení smlouvy s firmou STOPIN s.r.o. na opravu školy
  2.Schválení smlouvy s p. Matouškem na stavbu chodníku u Motorestu
  3.Schválení smlouvy s firmou KOSTA Příbram na zřízení přechodu u zdravotního střediska
  4.Rozpočtové opatření č.3/2010

  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 19,00 hod  na obecním úřadu ve Slapech

  Oznámení zahájení vodoprávního řízení Rekonstrukce kanalizace k ČOV Přestavlky Skalice
  Více zde voda090910.pdf voda090910.pdf

  Volby do Zastupitelstva obce Slapy, konané ve dnech 15. a 16. října 2010
  Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
  Více zde volbyobec2010.pdf volbyobec2010.pdf

  Vypínání elektřiny 1. a 5. října 2010
  Více zde Slapy1.10.  ele0110.pdf ele0110.pdf  a Ždáň 5.10. ele0510.pdf ele0510.pdf

  Pozvánka na Bušské posvícení v sobotu 18. září 2010
  Více zde bus_posviceni_plakat_a3_2010.pdf bus_posviceni_plakat_a3_2010.pdf

  SDH Slapy pořádá tradiční Posvícenecké posezení.
  Termín: sobota 11.9.2010 od 14.00 hod.
  Místo: u hasičárny ve Slapech
  Hudba: Čímani
  Občerstvení zajištěno

  Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou  pořádá  zápis nových žáků pro školní rok 2010/2011.
  Více zde zus zapis 2010-2011 zari.pdf zus zapis 2010-2011 zari.pdf

  Oznámení o spojení územního a stavebního řízení ČEZ  kabelové vedení
  Více zde oznameni1908.pdf oznameni1908.pdf

  Na  statku Hněvšín u Chotilska bude v pátek 20. srpna a v sobotu 21. srpna 2010 10. memorial gen. G. A. Custera. Plakát akce i s programem je v příloze, hlavním sponzorem akce je Pražská teplárenská a.s.
  Více zde custer2010.pdf custer2010.pdf

  Protokol otevírání obálek s nabídkami stavební úpravy Základní školy ve Slapech
  Více zde protokol.pdf protokol.pdf (3.78 MB)

  Město Dobříš a obchůdek Jíme zdravě Vás srdečně zvou na třetí jarmark regionálních produktů, který se uskuteční v sobotu 14. srpna na dobříšském náměstí u radnice od 8 do cca 11:30 hodin.
  Více zde

  Usnesení SÚ Štěchovice - ustanovení opatrovníka
  Více zde usneseni100810.pdf usneseni100810.pdf

  3. Jílovský country fest se koná v sobotu 31.7.2010 od 16:00 do 22:00 hod v areálu hřiště FC Jílové u Prahy. Představí se známé i nové kapely a závěr večera příjemní vystoupení Věry Martinové. Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé i slosovatelné vstupenky. Dětský koutek. Plakát k akci najdete ZDE.

  ...

  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Slapech  a Přestavlkách ve dnech 4. srpna 2010.
  Více zde ele0810.pdf ele0810.pdf

  Česká sportovní asociace vodních skútrů a Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích pořádají v sobotu 24.července 2010

   2.ročník SKI-JET Štěchovice
   
  Program dne:    8:00 -   8:30   akreditace závodníků

                            9:00 - 11:30   rozjížďky skupin

                          11:30 - 12:00   krátká ukázka odpoledního freestyle závodu

                          12:30 - 13:45   projížďky dětí v hasičském motorovém člunu

                          14:00 - 15:00   závod free style

                          15:00 - 16:30   finále rozjížděk

                          16:30              vyhlášení výsledků a ocenění závodníků
   
    Součástí programu bude i bohatá tombola, celkem je připraveno 160 cen. Ceny jsou velice atraktivní - například tiskárna XEROX, automobil NISSAN na celý víkend, profesionální sluchátka Beyerdynamic a plno dalších hodnotných cen od sponzorů. K vidění bude také expozice strojů VARI HONDA a luxusních vozů LEXUS. Občerstvení po celý den zajištěno.
  Závody komentuje Václav Tittelbach

  Pronájem části pozemku
  Více zde pronajem200710.pdf pronajem200710.pdf

  Záměr prodat nemovitý majetek vyhlášený v souladu  s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
  Více zde prodej200710.pdf prodej200710.pdf
  Mapa mapa200710.pdf mapa200710.pdf

  Oznámení o počtu členů do zastupitelstva obce Slapy
  Více zde volby19.07.10.pdf volby19.07.10.pdf

  Volby do zastupitelstev obcí - seznam obcí

  Volby do zastupitelstev obcí - počet podpisů na peticích

  Výzva k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. předmět veřejné zakázky stavební úpravy Základní školy ve Slapech.
  Vyzva_k_predlozeni_nabidek.doc Vyzva_k_predlozeni_nabidek.doc
  Průvodní zpráva ZŠ Slapy Pruvodni_ zprava_ZS_Slapy.doc Pruvodni_ zprava_ZS_Slapy.doc
  Zadávací dokumentace pokyny ZD-Pokyny_.doc ZD-Pokyny_.doc
  Zadávací dokumentace smlouva o dílo ZD-SoD 2 doc.doc ZD-SoD 2 doc.doc
  Zadávací dokumentace formuláře ZD-formulare.doc ZD-formulare.doc

  Technická dokumentace

  ZŠ Slapy - výkaz výměr ZS_Slapy_vykaz_vymer.xls ZS_Slapy_vykaz_vymer.xls
  ZS_Slapy-Pohledy-navrh.pdf ZS_Slapy-Pohledy-navrh.pdf
  ZS_ Slapy- 1PP.pdf ZS_ Slapy- 1PP.pdf
  ZS_Slapy-Strecha-navrh.pdf ZS_Slapy-Strecha-navrh.pdf
  ZS_Slapy-krov-strech-navrh.pdf ZS_Slapy-krov-strech-navrh.pdf
  ZS_ Slapy-Rez_stavajici.pdf ZS_ Slapy-Rez_stavajici.pdf
  ZS_Slapy-Pohledy-stavajici.pdf ZS_Slapy-Pohledy-stavajici.pdf
  ZS_ Slapy-Rez-navrh.pdf ZS_ Slapy-Rez-navrh.pdf
  ZS_Slapy-Pohledy-stavajici.pdf ZS_Slapy-Pohledy-stavajici.pdf
  ZS_ Slapy-2NP.pdf ZS_ Slapy-2NP.pdf
  ZS_ Slapy-krov-strecha _stavajici.pdf ZS_ Slapy-krov-strecha _stavajici.pdf
  Zs_ Slapy-1NP.pdf Zs_ Slapy-1NP.pdf
  ZS_Slapy-Pohledy-navrh.pdf ZS_Slapy-Pohledy-navrh.pdf

  Festival country, folk a bluegrassové muziky "Třebsínská zvonička" se uskuteční v sobotu 17. července 2010 od 14:00 do 24:00 hodin opět v Třebsíně  na návsi . 
  Více na stránkách festivalu.

  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Slapech  a Přestavlkách ve dnech 27. a 29. července 2010.
  Více zde ele27.290710.pdf ele27.290710.pdf

  Karel Roden a Jana Krausová, známí herci, míří do Slap. V sobotu 24. července 2010 v areálu chráněného bydlení Fara v obci Slapy (čp. 74) od 20 hodin zahrají divadlo pod širým nebem. Diváci se mohou těšit na divadelní představení „O lásce“. To s lehce drastickým humorem sleduje pár středního věku, který ve svém přepychovém bytě řeší nejrůznější traumata dlouholetého manželského vztahu.

  Netradiční letní hlediště v areálu je situováno na trávník. Proto je ideální, aby si diváci vzali s sebou deky.

  Před představením mohou návštěvníci ochutnat nakládané hermelíny a utopence z místní sociálně terapeutické dílny. Tyto pochoutky vyrábějí lidé s mentálním postižením.
  V sobotu před představením, od 14 do 18 hodin, se uskuteční v areálu Den otevřených dveří. Veřejnost si tak může prohlédnout objekty, kde žijí a pracují lidé s mentálním postižením - chráněné bydlení s názvem Fara a sociálně terapeutickou dílnu na výrobu nakládaných lahůdek.

  Více zde otevrene dvere.pdf otevrene dvere.pdf

  Město Dobříš a obchůdek Jíme zdravě Vás srdečně zvou na druhý jarmark regionálních produktů, který se uskuteční v sobotu 10. července na dobříšském náměstí u radnice od 8 do cca 11 hodin. Trhu se zúčastní více prodejců a sortiment bude oproti prvnímu jarmarku širší.
  V sortimentu druhého jarmarku se objeví zelenina, bylinky, med, kozí i kravské mléko a výrobky z mléka (sýry, tvaroh, syrovátka), dále slepičí a křepelčí vajíčka, chutné domácí koláče, pečivo, sušenky, marmelády, kompoty, šťávy, paštiky a navíc originální ručně tvořené výrobky řemeslné činnosti. Některé z produktů jsou v biokvalitě.
  V horkém slunečném dopoledni se můžete osvěžit pivem Herold (malý nezávislý český zámecký pivovar Herold v Březnici vaří pivo tradiční technologií s vysokým podílem ruční práce) a děti domácí bezinkovou šťávou.
  Seznam prodejců seznam_prodejcu_10cervence.pdf seznam_prodejcu_10cervence.pdf

  Z důvodu nadměrné spotřeby pitné vody vyhlašuje Obec Slapy zákaz zalévání a plnění bazénů z veřejného vodovodu.
  Více zde voda omezeni.pdf voda omezeni.pdf

   Zápis ze zasedání zastupitelstva 4/2010 ze dne 26.06.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech
  Více zde zapis4.2010.pdf zapis4.2010.pdf

  Nařízení  Rady města Černošice č. 1/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
  Více zde nar290610.pdf nar290610.pdf

  Uložení písemnosti od FÚ Praha západ pro Agricultural, Science and Technological Engineering CZ, a.s. Slapy 66, 252 08 Slapy nad Vltavou.
  Více zde pis280610.pdf pis280610.pdf

  SDH Slapy nad Vltavou srdečně zve všechny na Tradiční Slapskou pouť, která se koná v sobotu, 26.6.2010 ve Slapech na návsi a přilehlých prostorech

  Program:
  po celý den pouťové atrakce,
  14.00 – 17.30 hod. dechová hudba Litavka
  18.00 – 01.00 hod. hudba Axiom Sedlčany
  16.00 vystoupení mažoretek
  od 14.00 soutěže v hasičských dovednostech


  Po celý večer barmanská show.
  Občerstvení zajištěno.
  Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma.

  Na Vaší účast se těší hasiči ze Slap

  Veřejná vyhláška, uložení písemnosti pro Jana Gottwaldová
  Více zde pisemnost210610.pdf pisemnost210610.pdf

  OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
  Obec Buš, Ing.M.Laštovka, IČ 00242021,252 08 Slapy nad Vltavou
  Obec Slapy, Ing.Fr.Neužil, IČ 00241652, 252 08 Slapy nad Vltavou
  (dále jen "žadatel") podal dne 24.5.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
  propojení veřejných vodovodních řadů
  na pozemku p.č.1557, 3/13, PK 1472/4, 1472/3, 1472/2 k.ú.Buš
  na pozemku p.č.631/1, 155/1,586,153,201/1,202, PK 205/1, 205/23, 205/24, 205/4, 205/2, 205/3k.ú.Slapy
  Více zde oznam180610.pdf oznam180610.pdf

  Dražební vyhláška vydaná okresním sooudem Praha západ
  Více zde drazba180610.pdf drazba180610.pdf

  Zasedání zastupitelstva   24.06.2010
  Program :
  1.projednání  vyjimek z opatření obecné povahy č.1/2010 o stavební uzávěře
  2.projednání dotace z Regionálního operační programu na rekonstrukci a modernizaci Základní školy Slapy
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 19,00 hod  na obecním úřadu ve Slapech

  Informace o změnách v Tarifu PID 
  Změna Tarifu PID je od 13. 6. 2010, s tím, že některé produkty budou zavedeny s pozdější platností nebo od data vyhlášení. K vyhlášení dojde na www.ropid.cz a www.dpp.cz.
  Více zde Info_zmeny_tarif_cerven_obce.pdf Info_zmeny_tarif_cerven_obce.pdf


  Předplatní časové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy  priloha_1_cenik_13_6_2010_DEF.pdf priloha_1_cenik_13_6_2010_DEF.pdf
  Předplatní časové kupóny (jízdenky) pro vnější pásma a dojezdové pásmo PID priloha_2_cenik_13_6_2010_VP.pdf priloha_2_cenik_13_6_2010_VP.pdf
  Krátkodobé předplatní jízdenky a jízdenky vydávané v souvislosti s parkováním na parkovištích P+R Priloha_3_13_6_2010_DEF.pdf Priloha_3_13_6_2010_DEF.pdf
  Seznam  a zastávek zařazených do pásma B, pro vlaky4) zařazené do systému PID stanice a zastávky zařazené do pásma 0 nebo B Priloha_4_13_6_2010.pdf Priloha_4_13_6_2010.pdf
  Mobilní peněženka MOP – návod k používání Priloha_5_MOP.pdf Priloha_5_MOP.pdf
  TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY tarif_PID_13_6_2010.pdf tarif_PID_13_6_2010.pdf

  Oznámení o uložení písemnosti pro p. Bendová
  Více zde pisemnost150610.pdf pisemnost150610.pdf

  Program na stránkách Letní kino Nový Knín, nebo v pdf zde letni-kino-novy-knin.pdf letni-kino-novy-knin.pdf

  SDH Slapy nad Vltavou pořádá u příležitosti pouťových oslav v obci
  Závod jednotlivců v požární všestrannosti s názvem:
  Železný hasič - Zlatá hasička – Mladý hasič

  pod patronací firmy Becherovka

  Termín konání: sobota 26. 6. 2010 od 14.00 hod., registrace od 13.30 hod.
  Místo konání: náves obce Slapy nad Vltavou,
  Kategorie: muži a ženy (starší 15 let),
                     mládež ve třech kategoriích: do 6 let,  6 – 11 let a 12 – 15 let.
  Pojištění: členové SDH ČMS jsou pojištěni, ostatní startují na vlastní  nebezpečí.

  Nejlepší výkony budou odměněny věcnými cenami!

  V průběhu odpoledne i večera poběží doprovodný program na návsi. Souběžně startuje „Dlouhá noc“ (vystoupení dechové hudby, mažoretky, barmanská show s ochutnávkou long drinků, taneční zábava apod.).
  Na Vaši účast se těší členové SDH Slapy

  Propozice soutěže propozice.pdf propozice.pdf

  Uložené písemnosti na FÚ Praha západ pro daňové subjekty:

  TOT Plus spol.sr.o. - pisemnost110610-1.pdf pisemnost110610-1.pdf
  FLK Group spol. s r.o. pisemnost110610-2.pdf pisemnost110610-2.pdf
  Agricultural,Science and Technological Engineering,spol. s r.o. pisemnost110610-3.pdf pisemnost110610-3.pdf
  HELP SECURITY RS., spol. s r.o. pisemnost110610-4.pdf pisemnost110610-4.pdf

  Město Dobříš ve spolupráci s obchůdkem Jíme zdravě Vás srdečně zve na první jarmark regionálních produktů, který se uskuteční v sobotu 12. června na dobříšském náměstí u radnice. Od 8 do 12 hodin budete mít možnost seznámit se s producenty z regionu a ochutnat i zakoupit jejich čerstvé domácí produkty. V sortimentu prvního jarmarku se objeví zejména kozí i kravské mléko, sýry, tvaroh, dále slepičí a křepelčí vajíčka, chutné koláče, pečivo, sušenky, marmelády, kompoty, med a navíc originální ručně tvořené výrobky řemeslné činnosti.
  Děti jistě pobaví kůzlátko a morčátka z ekofarmy. Přijďte si nakoupit a na kus řeči…
  Více zde jarmark_dobris_letak_oboustranny.pdf jarmark_dobris_letak_oboustranny.pdf

  Fotografie v galerii z vítání občánků na Slapském zámku  sobota 5. června 2010

  Oznámení rodičům – prázdninový provoz školky Slapy
  Více zde 25.5. 2010_prazdninovy provoz.pdf 25.5. 2010_prazdninovy provoz.pdf

  Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku
  Sbírka se uskuteční dne: 1.7.2010 a 2.7.2010 (čtvrtek a pátek) od 7.30 hod - do 14.30 hod. místo: Obecní úřad Slapy
  Více zde sbirka010710.pdf sbirka010710.pdf

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
  konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010, výsledky ve Slapech

  StranaPlatné hlasy
  číslonázevcelkemv %
  1OBČANÉ.CZ00,00
  2Liberálové.CZ00,00
  4Věci veřejné5211,01
  5Konzervativní strana00,00
  6Komunistická str.Čech a Moravy326,77
  7Koruna Česká (monarch.strana)20,42
  9Česká str.sociálně demokrat.8117,16
  11Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.20,42
  13Strana Práv Občanů ZEMANOVCI204,23
  14STOP10,21
  15TOP 098317,58
  17Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.71,48
  18Volte Pr.Blok www.cibulka.net10,21
  19Česká str.národ.socialistická10,21
  20Strana zelených112,33
  21Suverenita-blok J.Bobošíkové153,17
  23Česká pirátská strana30,63
  24Dělnic.str.sociální spravedl.61,27
  25Strana svobodných občanů81,69
  26Občanská demokratická strana14731,14

  Opatření obecné povahy č 2/2010 vymezení zastavěného území obce Slapy
  Více zde Slapy_OOP_zastavn_.pdf Slapy_OOP_zastavn_.pdf

  Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vymezení zastavěného území obce Slapy
  Více zde verejna vyhlaska zastav uzemi19.5.10.pdf verejna vyhlaska zastav uzemi19.5.10.pdf

  Opatření obecné povahy č. 1/2010,kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
  Více zde OOP_Stavebn uzvra 1_2010_.pdf OOP_Stavebn uzvra 1_2010_.pdf

  Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 1/2010,kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře
  Více zde Stavebn_uzvra_vyhlka_1_10_.pdf  Stavebn_uzvra_vyhlka_1_10_.pdf

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 3/2010 ze dne 19.05.2010 konaného v Restauraci u Neužilů.
  Více zde zapis19.05.10.pdf zapis19.05.10.pdf

  SDH SLAPY pořádá v neděli 30.května 2010 od 14:00 na hřišti Sokola Slapy Dětský den.
  Více zde dden2010.pdf dden2010.pdf

  Ve čtvrtek 13.5.2010 se ve Vraném n.V. ztratil pes – kříženec rotvajlera s pitbulem černé barvy (viz foto). Slyší na jméno Dag, je očipovaný (972000000702428) a na krku měl řetízkový stahovaci obojek + obojek proti parazitům. Není agresivní. Naposledy byl viděn ve Zvoli u Prahy. V případě, že byste ho našli, nebo o něm měli jakoukoli informaci, prosim volejte na 774 838 739, nebo 732 307 907. Děkujeme za Vaši pomoc.

  dsc01007.jpg

  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  Více zde volby2010.pdf volby2010.pdf

  Obecní úřad Slapy děkuje všímavým spoluobčanům, kteří nás v pondělí dopoledne 10. května informovali o krádeži kanálových poklopů u Okálů.
  Pachtelé byli zadrženi Policií ČR a předvedeni na služebnu na Hradištku k podání vysvětlení, zabránilo se tak další škodě na majetku obce a předešlo se možnému zranění obyvatel. Děkujeme.

  Ve dnech 15.05.2010 -  16.05.2010 (sobota a neděle) bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

  v Chaloupkách
  u Pošty
  v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
  na Ždáni u čističky
  na Skalici u trafostanice
  v Lahozu u bývalého stánku

  Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad .

  Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.
  Obecní úřad Slapy

  Zasedání zastupitelstva   19.05.2010
  Program :
  1. projednání  návrhu opatření obecné povahy č.1/2010 kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
  2. zastavěné území obce Slapy
  3. závěrečný účet obce za rok 2009

  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 19,00 hod  v restauraci u Neužilů

  Jednotné kontaktní místo – poradenství pro podnikatele
  Městský úřad Černošice, odbor obecní živnostenský úřad, vykonává od 1.1.2010 funkci jednotného kontaktního místa. Poskytujeme poradenství či zprostředkování kontaktů v mnoha oblastech, zejména:

  Semináře zaměřené na praktickou aplikaci elektronické komunikace s daňovou správou, zejména na možnosti elektronického podání daňového přiznání.
  Více zde Informace EPO 2010.pdf Informace EPO 2010.pdf

  Závěrečný účet obce Slapy za rok 2009
  Více zde ucet2009.pdf ucet2009.pdf

  Záměr prodat nemovitý majetek obce Slapy vyhlášený v souladu  s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
  Více zde zamer020510.pdf zamer020510.pdf

  Vypínání elektřiny 28. května 2010 TS Vyhlídka
  Více zde ele280510.pdf ele280510.pdf

  V sobotu 1. května 2010 uplyne na den přesně 110 let od chvíle, kdy byl uveden do provozu traťový úsek Jílové u Prahy – Skochovice. Při této příležitosti připravily ČD, a.s. jízdy zvláštních historických parních vlaků ze stanice Praha-Braník do Jílového u Prahy a zpět.
  Více na webu Posázavský pacifik.

  ČOV Slapy - povolení k vypouštění odpadních vod, změna stavby před dokončením.
  Více zde rozhodnuti21042010.pdf rozhodnuti21042010.pdf

  Pomoz své škole k nové ORANŽOVÉ UČEBNĚ ;

  Naše škola se zapojila do projektu Nadace ČEZ a zažádala si  o finanční podporu na projekt " Oranžová učebna" -  postupná rekonstrukce počítačové sítě.
  Může hlasovat každý občan ČR - i děti ( se souhlasem zák. zástupce), z každé e-mailové adresy se může poslat jeden hlas, jedna osoba může poslat neomezené počty hlasů - podle počtu svých e- mailových adres.
  Odkaz přímo na stránku, kde je možné hlasovat pro ZŠ a MŠ Slapy
  Na našich webových stránkách : www.zsamsslapy.unas.cz je též možno hlasovat.

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
  Více zde volby1.pdf volby1.pdf

  Do inzerce dnes na žádost čtenářů byla přidána "Slapská burza práce".
  Do rubriky můžete psát nabídku a poptávku na malé práce kolem domu a  chaty (sekání trávy, natírání plotů a podobně), doučování dětí.
  Inzerát bude zveřejněn po dobu  30 dní po schválení administrátorem.
  Odkaz na inzerci, - políčko zapsat inzerát, kde vyberete kategorii a typ inzerátu (nabídka nebo poptávka).

  Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010 pro nemovitosti ve Slapech nad Vltavou
  Více zde dane2010.pdf dane2010.pdf

  Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Sportovní park Slapy
  Více zde 290310rizeni.pdf 290310rizeni.pdf

  Přerušení řízení o odstranění stavby Sportovní park Slapy
  Více zde 290310vyhlaska.pdf 290310vyhlaska.pdf

  Zahájení řízení o odstranění stavby Sportovní park Slapy
  Více zde 290310oznam.pdf 290310oznam.pdf

  Výzva k podání nabídky na výběrové řízení akce: Oprava křižovatky u fary
  Více zde chodniky_fara.pdf chodniky_fara.pdf

  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro p. Votava.
  Více zde 60702.pdf 60702.pdf

  Výběrové řízení na volné místo v elektrárně Slapy - údržbář strojního zařízení.
  Více zde misto_ele.pdf misto_ele.pdf

  SDH Slapy pořádá v sobotu 20. března 2010 nábor mladých hasičů.
  Více zde hasici_nabor.pdf hasici_nabor.pdf

  Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
  Vice zde    NOOP_stavebniuzavera1.2010.pdf NOOP_stavebniuzavera1.2010.pdf

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
  OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ
  Opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým vydává územního opatření o stavební uzávěře a výzva k uplatnění písemných připomínek nebo písemných námitek,
  Vice zdeOOOPverejnavyhlaska1.2010.pdf OOOPverejnavyhlaska1.2010.pdf

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech.
  Více zde zapis09.03.10.pdf zapis09.03.10.pdf

  TJ Sokol Slapy pořádá v sobotu 27. března 2010 od 20.15 Sokolské šibřinky
  Více zde sibrinky2010.pdf sibrinky2010.pdf

  Dodatečný zápis do MŠ Slapy pro letošní školní rok
  Více zde Dodatecny zapis MS_Plakat.pdf Dodatecny zapis MS_Plakat.pdf

  Základní škola a Mateřská škola Slapy Vás srdečně zve na Velikonoční  jarmark dne 27. 3. 2010   od  13.00 do 17. 00  h
  Více zde jarmark10.pdf jarmark10.pdf

  Zahájení vodoprávního řízení ČOV Slapy
  Více zde voda250210.pdf voda250210.pdf

  Zápis dětí do MŠ Slapy pro školní rok 2010/2011
  Více zde zapisMS2010.pdf zapisMS2010.pdf

  První fotografie z dnešního masopustu již v galerii
  Více zde

  Country pořad Martina Žáka u nás ve škole ve středu 24.2. 2010. okolo 10 hodiny.
  Více zde Martin_Zak.pdf Martin_Zak.pdf

  SDH Slapy vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 27. února 2010 od 20.00 hodin ve všech prostorách restaurace U Neužilů.
  Více zde ples2010.pdf ples2010.pdf

  Dodatečné povolení stavby rekreační chata na pozemku 363/9 st 180 kú Přestavlky u Slap
  Více zde povoleni180210.pdf povoleni180210.pdf

  Zadání územního plánu Slapy
  Více zde slapy_UP_zadani.pdf slapy_UP_zadani.pdf (2.41 MB) 
  Příloha k zadání ÚP č.1 priloha_uz1.pdf priloha_uz1.pdf

  Vyhláška č. 1/2010 Obce Slapy o poplatcích
  Více zde vyhlaska1.2010.pdf vyhlaska1.2010.pdf

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy 11.2.2010
  Více zde zapis11.02.10.pdf zapis11.02.10.pdf

  PICT0053.JPGMasopust ve Slapech  - Sraz masek je v sobotu 20. 2. 2010 v 8:30 hod u Obecního úřadu ve Slapech.
  Více zde masopust_10.pdf masopust_10.pdf

  Uložení písemnosti na FÚ Praha západ pro Agricultural, Science and Technological Engineering CZ, a.s.
  Více zde pis050210.pdf pis050210.pdf

  Zahájení vodoprávního řízení p Nykles na pozemku 663/5 kú Přestavlky u Slap
  Více zde voda2030210.pdf voda2030210.pdf  strana 2 voda030210.pdf voda030210.pdf

  Zasedání zastupitelstva   11.02.2010
  Program :
  1.zadání územního plánu obce
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  v restauraci U Neužilů

  Dodatečné povolení stavby na pozemku 296/529 kú Přestavlky u Slap
  Více zde povoleni010210.pdf povoleni010210.pdf

  Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání rekreační chata na pozemku pč 790/3 kú Přestavlky u Slap
  Více zde oznam220110.pdf oznam220110.pdf

  Zápis do 1. třídy ZŠ Slapy pro školní rok 2010/11 se konná ve středu 10. února 2010
  Více zde zapis2010.pdf zapis2010.pdf

  Zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání chata na pozemku p.č. 369/3 st 180 kú Přestavlky u Slap
  Více zde oznameni150110.pdf oznameni150110.pdf

  Přerušení řízení o odstranění stavby chata na pozemku p.č. 369/3 st 180 kú Přestavlky u Slap
  Více zde preruseni150110.pdf preruseni150110.pdf

  Přestavlky  25. ledna 2010 elel0110.pdf elel0110.pdf
  Skalice - NKÚ 28. ledna 2010  2ele0110.pdf 2ele0110.pdf
  Slapy - Vyhlídka 28. ledna 2010 3ele0110.pdf 3ele0110.pdf

  Uložení písemnosti na OÚ Slapy pro paní Aneta Šlingová
  Více zde scan05012009.pdf scan05012009.pdf

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 obce Slapy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Více zde vyhlaska12009.pdf vyhlaska12009.pdf

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 6/2009 ze dne 21.12.2009 konaného na obecním úřadu ve Slapech
  Více zde zapis211209.pdf zapis211209.pdf
  Příloha schválený rozpočet na rok 2010 prijmy.pdf prijmy.pdf  vydaje.pdf vydaje.pdf   kontrola_vyrovnanosti.pdf kontrola_vyrovnanosti.pdf

  VÝSTRAŽNÁ INFORMACE
                ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř

  Číslo:     PVI_71/09
  Vydaná:    úterý 22.12.2009 11.37 (09:37 UTC)
  Na jevy:   Ledovka (vysoký stupeň nebezpečí),
            Náledí (vysoký stupeň nebezpečí),
            Silný vítr (vysoký stupeň nebezpečí),

  Platnost:  od úterý 22.12.2009 10.00 do čtvrtka 24.12.2009 10.00

  Pro kraje: Ledovka:
            od úterý 22.12.2009 10.00 do středy 23.12.2009 12.00
            Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský,
            Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký,
            Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký,


            Náledí:
            od středy 23.12.2009 18.00 do čtvrtka 24.12.2009 10.00
            Pro celou ČR

            Silný vítr:
            od středy 23.12.2009 00.00 do středy 23.12.2009 12.00
            Pardubický, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký,
            Moravskoslezský,

  Půlnoční mše svatá  24. prosince od 22 hodin -  kostel ve Slapech.
  Narození Páně, Boží hod vánoční a sv. Štěpán, 25. a 26. prosince od 10,oo Slapy
  Nový rok 1. ledna od 10.oo Slapy

  Zasedání zastupitelstva   21.12.2009
  Program :
  1.    rozpočet na rok 2010
  2.    zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.94/8 a 107 k.ú. Přestavlky u Slap
  3.    zřízení věcného břemene na pozemku p.č.825/4 k.ú. Přestavlky u Slap  
  4.    pořízení spisové služby
  5.    vyhláška č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů   
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  na obecním úřadě

  Dne 12.12.2009 bude v okolí obcí Buš, Slapy a Přestavlky pořádán společný hon.
  Především z důvodu bezpečnosti, Vás tímto žádáme, abyste tento den omezili pohyb v těchto lokalitách.

  Vice zde hon09.pdf hon09.pdf

  SDH Slapy vás srdečně zve na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU  12.12.2009 od 20:00. Ve všech prostorách v restauraci „U NEUŽILŮ“ k tanci a poslechu hraje kapela KOLÁŘ BAND.
  Více zde mikzabava.pdf mikzabava.pdf

  Výbor SDH Slapy nad Vltavou srdečně zve své členy  na Výroční valnou hromadu SDH Slapy nad Vltavou, která se koná v sobotu 12. prosince 2009 od 18.00 hodin v restauraci U Neužilů. Po skončení Výroční valné hromady následuje Mikulášská taneční zábava.
  Více zde plakatvh.pdf plakatvh.pdf

  Rozpočet obce Slapy na rok 2010   vydaje.pdf vydaje.pdf   kontrola_vyrovnanosti.pdf kontrola_vyrovnanosti.pdf prijmy.pdf prijmy.pdf

  SDH SLAPY pořádá dne 5.prosince 2009 od 14:30 v restauraci „U NEUŽILŮ“ Dětskou Mikulášskou
  Více zde i s kontaktem na mikuláše mikulas09.pdf mikulas09.pdf

  Oznámení o projednávaní návrhu zadání územního plánu Slapy slap_UP_zadani_oznameni.pdf slap_UP_zadani_oznameni.pdf

  Oznámení o projednávaní a zveřejnění návrhu zadání územního plánu Slapy slap_UP_zadani_zverejneni.pdf slap_UP_zadani_zverejneni.pdf

  Návrh zadání územního plánu Slapy slap_UP_zadani_navrh.pdf slap_UP_zadani_navrh.pdf 

  Slavnostní rozsvícení stromečku a přivítání času vánočního 29.listopadu 2009 od 17:00
  Hromadný odchod s lampiony je od lípy (křižovatka: Lahoz, Přestavlky) v 16.45 hod.

  Co sebou? hlavně lampion! a dobrou náladu

  Připravená je tradiční ochutnávka cukroví a lahodného svařáku na zahřátí.
  Spolu s kapelou si můžeme zapět vánoční koledy a přivítat příchod adventního času.

  V pátek 4.12. 2009 bude v dopoledních hodinách obcí procházet Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Budou rozdávat drobné sladkosti a radost všem, které potkají.
  Akci pořádá 4. a 5. třída.
  V úterý 15.12. 2009 od 10 hodin se ve škole koná Vánoční posezení s babičkami a dědečky ze Slap i okolí.  Srdečně zveme všechny seniory ( ne jen ty, kteří mají ve školce nebo škole vnoučata). Čeká je bohatý kulturní program, malé dárěčky od dětí a pohoštění při vánční hudbě.

  Advent už je opět „za dveřmi.“ Chtěli bychom Vás pozvat na „Adventní dílničky“pro rodiče a děti. Akce se konají ve školní družině.

  Sbor dobrovolných hasičů  Slapy nad Vltavou Vás  srdečně zve: Na tradiční zabíjačku, která se koná v sobotu 21. listopadu 2009 na návsi před objektem bývalé fary.
  Po celý den bude probíhat výroba zabíjačkových specialit. Začátek akce je od 8.00 hod., prodej masných výrobků po 10.00 hod.
  Více zde veprove_hody_09.pdf veprove_hody_09.pdf

  Od úterý 10. 11. 2009 do pátku 13. 11. 2009 bude uzavřena základní škola z důvodu chřipkové epidemie.
  Více zde chripka.pdf chripka.pdf

  Vypínání elektřiny 24. a 25. listopadu a 3. prosince 09 směrem k benzince
  Více zde ele11,9.pdf ele11,9.pdf

  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro p. Chládka
  Více zde 213454.pdf 213454.pdf

  Návrh výroku územního rozhodnutí - dělení pozemků.
  Více zde deleni29.10.pdf deleni29.10.pdf

  Obec Hvozdnice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Matteřské školy.
  Více zde hvozdnice.pdf hvozdnice.pdf

  Fotografie z dnešní Dýňové slavnosti v zámeckém parku v galerii

  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti na FÚ Praha - západ pro daňový subjekt FTT Investment s.r.o.
  Více zde 225192.pdf 225192.pdf

  Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku na Obecním úřadu Slapy ve dnech 21. až 23. října 09.
  Více zde sbirka09.pdf sbirka09.pdf

  SDH Slapy vás zve na tradiční podzimní výlet, tentokrát do Prahy v sobotu 17. října 09
  Více zde vyletpraha09.pdf vyletpraha09.pdf

  Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu
  Ve dnech 10.9.2009 -  11.10.2009 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.
  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad:
  v Chaloupkách
  u Pošty
  v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
  na Ždáni u čističky
  na Skalici
  v Lahozu u bývalého stánku
  Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na komunální odpad .
  Lednice a mrazáky předávejte posádce vozu svážející nebezpečný odpad dle časového rozpisu.
  Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

  Svoz nebezpečných odpadů
  V sobotu  10.10.2009  bude prováděn sběr nebezpečných odpadů
  Jedná se zejména o tyto odpady:
  Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, lednice, televize, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.
  Nákladní auto, které bude  svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:
  Na Vyhlídce                              od 8,oo      -       do  8,15 hod
  V Chaloupkách                         od 8,30      -       do 8,45 hod
  V Lahozu u Dubu                      od 9,00      -       do 9,15 hod.
  u obecního úřadu                      od 9,30      -       do 9,45 hod.
  u Pošty                                     od 10,00    -       do 10,15 hod.
  v Přestavlkách u obchodu          od 10,30    -        do 10,45 hod.
  v Lahozu u kiosku                      od 11,00    -    do 11,15 hod.
  na Skalici u trafostanice            od 11,30       -    do 11,45 hod.
  na Ždáni u čistírny                      od 12,00    -    do 12,15 hod.
  Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky.

  V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu zastavěného území obce Slapy
  Více zde verejnavyhlaska5.10.09.pdf verejnavyhlaska5.10.09.pdf

  Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku 381. 847/1 kú Přestavlky
  Více zde nkukanalizace.pdf nkukanalizace.pdf

  plakatdvorak.jpgVýstava s názvem "Davle a okolí na dobových fotografiích Josefa Dvořáka" se bude konat ve dnech 10.10.2009 - 1.11.2009 v prostorách OÚ v Davli. Na výstavě bude vystaveno bezmála 180 fotografií z Davle a širého okolí pořízených převážně v době před 2. svět válkou. Výstava se koná ku příležitosti vydání knihy Krajem soutoku Vltavy se Sázavou, která je sestavena výhradně z dobových fotografií již výše zmíněného autora. Půjde o první výstavu fotografií Josefa Dvořáka, kdy uskutečněnou v tomto kraji.

  Veškeré informace o výstavě i knize je možno najít na www.dvorak-davle.cz . Součástí www stránek je i rozsáhlá galerie fotografií, které se do knihy již nevešly, srovnávacích snímků a nechybí ani soutěž s knížkou přímo související.

  Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení od 1. do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu těchto zařízení.
  Více zde elestromy.jpg elestromy.jpg

  Veřejná vyhláška uložení zásilky pro p. Chládek
  Více zde 212749.pdf 212749.pdf

  Pro kraje: Sucho s nebezpečím požárů:
            od středy 23.09.2009 10.30 do odvolání
            Pro celou ČR


  Obnovující se oblast vysokého tlaku vzduchu s přechodem nevýrazné studené
  fronty ve čtvrtek.

  Dlouhodobě nízké srážkové úhrny způsobují na území ČR plošně velké oblasti
  s nejvyšším rizikem sucha a zejména na jižní Moravě a v severozápadní
  polovině Čech hrozí zvýšený stupeň nebezpečí požárů. Očekávané slabé
  srážkové úhrny na čtvrteční studené frontě situaci nezlepší.

  Přehledné mapy jsou na:  www.chmi.cz/meteo/ok/dpp.html

  -- Agrometeorologický rozbor dané situace:

  Zhruba od počátku třetí srpnové dekády dochází v ČR k poklesu zásob půdní
  vláhy, zejména v nízkých a středních polohách. Tento pokles je pouze
  lokálně a dočasně přerušován slabými srážkami. Změřené i vypočtené hodnoty
  zásob půdní vláhy pod travním porostem  jsou v současnosti nejnižší v
  Polabí, Poohří a v části jižní Moravy. V těchto oblastech se zásoby v
  orniční půdní vrstvě pohybují mezi  5 a 20 % využitelné vodní kapacity (100
  % je množství vody, které může rostlina z daného půdního profilu využívat).
  Naposledy nastala analogická situace, tedy sucho v závěru kalendářního léta,
  v roce 2003.

  Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:
  - Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
  - Dle situace je vhodné šetřit vodou.

  Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/M.Dvořák
         http://pocasi.chmi.cz/

  logomas.jpgOd srpna fungují samostatné internetové stránky MAS Brdy-Vltava, které najdete na adrese http://www.brdy-vltava.cz/ a momentálně tam lze nalézt hlavně dokumenty společnosti jako např. výroční zprávy nebo strategie. Stránky obsahují i informace o regionu a odkazy na jednotlivé obce. Najdete zde aktuální informace o dotacích a grantech, ale chceme i upozorňovat na zajímavé, lež skryté zajímavosti tohoto krásného regionu.
  Do budoucna by ale stránky měly fungovat i jako jakýsi informační server celého regionu, neboť v současnosti je propojenost v rámci regionu minimální. Již dnes najdete na stránkách kalendář akcí celého regionu, a tak už není problém dozvědět se, co se děje ať již ve Štěchovicích, tak na Dobříši. Neváhejte nás o svých akcích informovat!
  Chceme ale i vytvořit online katalog služeb celého regionu, tak aby se usnadnila orientace nejen obyvatel. Proto žádáme podnikatele, ale i ostatní, kteří by se u nás chtěli propagovat, ať nás kontaktují. Veškeré informace najdete na stránkách či na tel.: 603247014 a emailech Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy ze dne 16. září 2009 konaného v Restauraci u Neužilů.
  Více zde zapis16.6.09.pdf zapis16.6.09.pdf

  Odprodej majetku České republiky - Ministerstva obrany - 2 rekreační chaty v klidné lokalitě rekreačního území Slapy k.ú. Přestavlky u Slap
  Více na stránkách Ministerstva obrany

  Posvícenecké posezení SDH Slapy 12.září 2009  fotografie v galerii

  V sobotu 19. září 2009 Vás zve OÚ Buš na Bušské posvícení.
  Více zde bus_a3_2009.pdf bus_a3_2009.pdf (1.57 MB)

  Zasedání zastupitelstva  obce Slapy  16.9.2009
  Program :
  1.věcné břemeno na pozemku 825/4 k.ú. Přestavlky u Slap pro firmu ČEZ  Distribuce a.s.
  2.projednání smlouvy o spolupráci s firmou Golf Slapy s.r.o.
  3.projednání návrhů na pořízení územního plánu obce Slapy 
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 19,00 hod  v Restauraci u Neužilů

  Vypínání elektřiny 30. září 09 - kabelové vedení za hospodou.
  Více zde ele30.9.pdf ele30.9.pdf

  Dovoluji si Vás pozvat na tradiční posvícenské posezení, které se koná v sobotu 12.9. 2009 od 14.00 hod. v hasičárně ve Slapech a přilehlém okolí. K tanci a poslechu hraje odpoledne Kolář band. Přineste něco dobrého na zub a přijďte pobejt.
  Připravena bude i drobná soutěž pro děti i dospělé.
  Plakát posviceni_09.pdf posviceni_09.pdf

  Jsme nová půjčovna, zaplňující mezeru v našem regionu, zaměřující se hlavně na stavební nářadí.
      Nevyplatí se Vám kupovat si nářadí na jednorázovou práci? Pak kontaktujte nás a vyberte si v našem katalogu, kde najdete vše, co můžete potřebovat na stavbě, na zahrádce či v kutilské dílně.
      Výpůjční lhůta lze přizpůsobit Vašim potřebám a v rámci našich služeb lze dojednat i doprava objemnějších strojů, se kterými byste mohli mít potíže.
  Web půjčovny

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 4/2009 ze dne 20.08.2009 konaného na obecním úřadě ve Slapech
  Více zde zapis_zasedani4.pdf zapis_zasedani4.pdf
  Usnesení ze zasedání usneseni4.pdf usneseni4.pdf
  Příloha - mapka umístění solární elektrárny  priloha1_ 20.8.09.pdf priloha1_ 20.8.09.pdf  poznámka: jde o část pole vpravo vedle silnice od benzinky do N. Knína.

  Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Gravitační splašková kanalizace na pozemku p.č. 381, 847/1 kú Přestavlky
  Více zde oznam210809.pdf oznam210809.pdf

  Vážení zákazníci,
  protože 22. srpna 2009 končí prodej v provozovně secondhandu ve Slapech, děkuji všem zákazníkům za projevenou přízeň. Nadále zůstává v provozu prodejna na Hradištku a adresa případné další prodejny bude včas oznámena.
  S díky Eva Lutonská.

  Vypínání elektřiny Slapy trafostanice Siemens 7. září 2009.
  Více zde vypinani7.9.pdf vypinani7.9.pdf

  Sobota 22. srpna 2009, Drtinův statek Hněvšín

  Program:

  • 8.00 Budíček, presentace, příprava
  • 10.30 Do sedel! - zavelí generál pětí švadronám kavaleristů. Přehlídka švadron, manévry za doprovodu vojenské kapely
  • 11.30 Teréní jízda, parkur, jízda zručnosti, sekání melounů šavlí
  • 13.30 Oběd a polední přestávka
  • 15.30 9. letní tažení kavalerie na Kobylníky a zpět
  • 18.00 Návrat vítězných jednotek na statek
  • 20.00  Večerní program - hudba, grilování, volná zábava

  Během dne koncert kapely Schovanky.
  Během dne jsou pro děti připraveny hry, pro všechny občerstvení a hlavně skvělá podívaná!
  Více zde hnevsin09.pdf hnevsin09.pdf 

  29. srpna 2009 se u říčky Kocáby u Malé Lečice bude konat Setkání na zlaté Kocábě u příležitosti 10 let od konání Mistrovství světa v rýžování zlata právě v Malé Lečici.
  Více zde zlato.pdf zlato.pdf

  Zasedání zastupitelstva   20.8.2009
  Program :
  1. rozpočtové opatření č.3/2009
  2. bezúplatný převod pozemku PK č. 554/69 k.ú. Slapy nad Vltavou 
  3. stanovisko k žádosti k záměru umístění fotovoltaické technologie na pozemcích PK 333/1, PK 382/2 a PK   382/3 v k.ú. Slapy nad Vltavou 
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  na obecním úřadě

  Oznámení o uložení písemnosti pro p. Šafratu
  Více zde safrata.pdf safrata.pdf

  Stáj Valento Vás srdečně zve na Noční jezdecké  představení O Šípkové Růžence  konané v sobotu 8. srpna 2009 od 21.30.
  Více zde valento09.pdf valento09.pdf  

  Starosta města Jílové u Prahy vyhlásil výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa.
  Více zde rizeni_tajemnik.pdf rizeni_tajemnik.pdf

  Na obecním úřadu jsou v prodeji letecké snímky Slap.
  Jedná se o tři druhy ve formátu A3, jeden kus za 250 korun. Fotografie jsou z května letošního roku.

  Upozornění MUDr. Holý neordinuje
  Více zde ordinace.pdf ordinace.pdf

  Fotografie z vítání nových slapských občánků 20. června 2009 v galerii.
  Rodiče si mohou vyzvednout fotogafie na Obecním úřadu.

  IV. ročník hudebního festivalu TŘEBSÍNSKÁ ZVONIČKA se koná 11. července 2009 od 14 do 24 hodin  v Třebsíně na návsi.
  Kdo nám zahraje a zazpívá : Ohniváci, Brazos, Do-CentTaxmeni, Apple, Jitka Vrbová & Standa ChmelíkMustangové, Nová Sekce + host Franta Hacker, Třebsín Band, Blue Drát

  Veřejná vyhláška FÚ Praha západ - uložení písemnosti pro p. Chládka
  Více zde 168513.pdf 168513.pdf

  dsc_0036.jpgZvýšený průtok Vltavy, snižování hladiny nádrže po bleskových povodních v Jižních Čechách. Fotografie v galerii z úterý 30. června 09 odpoledne, průtok byl 700 kubických metrů za sekundu.


   

  Územní rozhodnutí o umístění stavby Slapy úpravna pitné vody z řeky Vltavy
  Více zde upravana1.pdf upravana1.pdf , upravana2.pdf upravana2.pdf
  mapa mapaupravana.pdf mapaupravana.pdf

  Odprodej majetku České republiky - Ministerstva obrany - 2 rekreační chaty v klidné lokalitě rekreačního území Slapy k.ú. Přestavlky u Slap
  Více na stránkách Ministerstva obrany

  OÚ Slapy a SDH Slapy vás srdečně zvou na Slapskou pouť na návsi dne 27.6.09 od 14 hodin
  Více zde slapska_pout_09.pdf slapska_pout_09.pdf

  Aktualizace Programu snižování emisí a Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje
  Více zde infOznam[1].pdf infOznam[1].pdf

  Upozornění MUDr. Holý neordinuje dne 22.6 pondělí, 23.6. úterý, 24.6. středa.
  Zástup MUDr. Růžička Štěchovice
  Pondělí 9.00 - 14.00 Štěchovice
  Úterý 7.00 - 8.30 Štěchovice
  Středa - RZP volat mobil
  mobil 723 327 621
  tel. 242 413 671

  Výsledky voleb do EP v obci Slapy na stránkách volby.cz- odkaz

  Spolek za veselé Slapy pořádá v sobotu 20. června druhý tradiční 1/2 Silvestr od 20 hodin v Restauraci u Neužilů.
  Plakát zde Silvestr A3_09.pdf Silvestr A3_09.pdf

  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  v pátek dne 5. června 2009 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  v sobotu dne 6. června 2009 od 8,00 ltodin do 14,00 hodin.
  Sídlem volebního okrsku je Obecní úřad Slapy 72
  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
  České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

  Svoz nebezpečných odpadů
  V sobotu  6.6.2009  bude prováděn sběr nebezpečných odpadů
  Jedná se zejména o tyto odpady: Zbytky barev a laků, ředidla, motorové oleje, zářivky, léky, lednice, televize, baterie, zbytky spotřební chemie, pesticidy, pneumatiky a další podobné látky.

  Nákladní auto, které bude  svoz provádět postupně zastaví u kontejnerů na tříděný odpad:
  Na Vyhlídce                          od 8,oo      -    do  8,15 hod
  V Chaloupkách                      od 8,30      -    do 8,45 hod
  V Lahozu u Dubu                  od 9,00      -    do 9,15 hod.
  u obecního úřadu                   od 9,30      -    do 9,45 hod.
  u Pošty                                od 10,00    -    do 10,15 hod.
  v Přestavlkách u obchodu   od 10,30    -     do 10,45 hod.
  v Lahozu u kiosku                  od 11,00    - do 11,15 hod.
  na Skalici u trafostanice          od 11,30    - do 11,45 hod.
  na Ždáni u čistírny                  od 12,00    - do 12,15 hod.
  Odpady je možné ukládat pouze přímo na nákladní auto a dle pokynů jeho posádky.
  V žádném případě neukládat vedle kontejnerů!

  Svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu
  Ve dnech 5.6.2009 -  6.6.2009 bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu a železného šrotu.
  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad:v Chaloupkách
  u Pošty
  v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
  na Ždáni u čističky
  na Skalici
  v Lahozu u bývalého stánku

  Železný šrot je možné odkládat pouze vedle kontejnerů na komunální odpad .
  Lednice a mrazáky předávejte posádce vozu svážející nebezpečný odpad dle časového rozpisu.
  Co nepatří do velkoobjemového odpadu: Lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

  Výzva k přihlášení zájemců na volné pracovní místo: hlavní účetní finančního odboru Města Jílové u Prahy.
  Vícec zde ucetnijil.pdf ucetnijil.pdf

  Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou  pořádá  zápis nových žáků pro školní rok 2009/2010. Výuka bude probíhat v budově ZŠ Davle.
  Více zde ZUS2009-2010.pdf ZUS2009-2010.pdf

  SDH Slapy nad Vltavou srdečně zve všechny děti  a jejich rodiče na Dětský den, který se koná v neděli 31. května 2009 od 14.00 hodin
  na fotbalovém hřišti ve Slapech .
  Je připravena celá řada her a přijďte si vyzkoušet celou řadu řemesel a zahrát si na hasiče. Občerstvení zajištěno.  
  Těšíme se na Vás - hasiči  Slapy

  V sobotu 23. května proběhla  v Masečíně jarní část hry Plamen okresu Praha západ. Mladí hasiči ze Slap dosáhli krásného výsledku v této celoroční hře v kategorii mladších (6-11 let), když obsadili 3. místo ze ztrátou jediného bodu na druhé. Úspěch je umocněn nejlepším okresním časem v klasickém požárním útoku v této kategorii.
  Velké poděkování  za výbornou reprezentaci sboru i obce patří: Matějovi Matouškovi, Lucině Neužilové, Tereze Nové, Šárce Papírníkové, Aničce Myslíkové, Denise Michalíkové, Karolíně Laštovkové Kačce Tampierové a samozřejmě celému týmu vedoucích na čele s Karolínou Novou a Danou Kopeckou. Tento úspěch je velkou výzvou pro naše soutěžní týmy v kategorii dospělých, kdy letos posíláme,
  6. června do Zvole, do okresního kola 3 týmy.
  Ještě jednou díky  Tonda Adam, starosta sboru dobrovolných hasičů.

    Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy (vysoký stupeň nebezpečí),

  Platnost:  od čtvrtka 21.05.2009 15.00 do pátku 22.05.2009 22.00

  Pro kraje: Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy:
            od čtvrtka 21.05.2009 15.00 do pátku 22.05.2009 18.00
            Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský,
            Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký,
            Ústecký, Vysočina,
            Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy:
            od pátku 22.05.2009 11.00 do pátku 22.05.2009 22.00
            Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský,

  Zvlněná studená fronta bude postupovat přes naše území jen zvolna dále k
  východu.
  Na studené frontě se mohou v bouřkách ojediněle vyskytnout přívalové
  srážky, krupobití a nárazy větru kolem 25 m/s.

  Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí v katastrálním území Slapy nad Vltavou a Přestavlky u Slap, že možnost podávat podněty k připravovanému územnímu plánu  končí dne 22.5.2009.
  Více zde 083.09.1podnety.pdf 083.09.1podnety.pdf

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 3/2009 ze dne 12.5.2009 konaného na obecním úřadě ve Slapech.
  Více zde zapis12.5.2009.pdf zapis12.5.2009.pdf

  Výzva k podání nabídky na výběrové řízení akce:  Dokončení rekonstrukce ČOV Slapy
  Více zde vyzvaCOV.pdf vyzvaCOV.pdf

  V galerii přidány fotky ze sobotní soutěže v požárním sportu a z nedělní mše za zemřelé hasiče u příležitosti svátku svatého Floriana

  Zasedání zastupitelstva   12.5.2009
  Program :1. schválení kupní smlouvy na  pozemek p.č. 141/7 k.ú. Slapy nad Vltavou
                 2. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 575 k.ú. Slapy nad Vltavou 
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  na obecním úřadě

  Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku.
  Sbírka se uskuteční :od 11.5.2009 do 15.5.2009 v čase Po, St  7,30 - 16,00    Út, Čt, Pá  7,30 - 14,00 , místo: obecní úřad Slapy.
  Více zde sbirka2009.pdf sbirka2009.pdf

  SDH Slapy nad Vltavou pořádá 1. kolo požárního sportu 9. a 10 okrsku.
  Termín konání: sobota 9. 5. 2009 od 09.00 hod.
  Místo konání: fotbalové hřiště Slapy nad Vltavou.
  Více zde PS1koloSlapy09.pdf PS1koloSlapy09.pdf

  Starosta obce Slapy vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Slapy, Slapy 55, PSČ 252 08, okres Praha západ.
  Více zde konkurz.pdf konkurz.pdf

  Fotky v galerii z dětské soutěže O pohár starosty SDH Slapy sobota 25. dubna 2009

  Na základě ohlasu veřejnosti je zrušena plánovaná odstávka informačních systémů. Zároveň je vyjádřena omluva  za vzniklé komplikace. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme  s  žádostí o zrušení informace o odstávce informačního systému správních evidencí, která měla proběhnout dne
  1.5. až 10.5., současně přijměte omluvu  za vzniklé komlikace.

  Volby do Evropského parlamentu  konané ve dnech  5. a 6. června 2009 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
  Více zde pocet_okrsku.pdf pocet_okrsku.pdf

  SDH Slapy Vás srdečně zve již už na tradiční pálení čarodějnic 30 4. 2009-04-23 o: 19:00 u čističky v Přestavlkách (vypuštěný rybník)
  Více zde plakatcarodejnice.pdf plakatcarodejnice.pdf

  Služba na oddělení občanských průkazů v době konání voleb do Evropského parlamentu
  Více zde obcanskeprukazy23409.pdf obcanskeprukazy23409.pdf

  Odstávka informačního systému správních evidencí od 1.května do 10. května budou mimo provoz agendy správních evidencí (občanské průkazy, evidence obyvatel,  evidence vozidel a  cestovní doklady) u všech obcí s rozšířenou působností v rámci České republiky.
  Více zde info22.4.09.pdf info22.4.09.pdf

  Státní fond životního prostředí České republiky - program Zelená úsporám
  Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

  Program nabízí podporu v oblastech:
  A. Úspora energie na vytápění.
  A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
  A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

  B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

  C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
  C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
  C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
  C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

  D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

  Více na stránkách Zelená úsporám 
  Příručka pro žadatele o podporu

  SDH Slapy nad Vltavou si Vás dovoluje pozvat na soutěžní klání mladých hasičů v sobotu 25.4. 2009 od 10:00 hod. na hřišti v obci Buš.
  Více zde pozvankamhbus.pdf pozvankamhbus.pdf

  Záměr směny pozemku p.č. 30/5 k.ú. Slapy nad Vltavou :
  Směna pozemku p.č. 30/5 k.ú. Slapy nad Vltavou dle geometrického plánu č. 564/09 ze dne 31.03.2009.
  Více zde smena_pozemku2009.pdf smena_pozemku2009.pdf
  Geometrický plán geometricky_plan.pdf geometricky_plan.pdf

  Vyměření daně z nemovitosti na rok 2009 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo ,nebo pouze nemovitost v obci Slapy.
  Více zde:
  OÚ Slapy dan2009slapy.pdf dan2009slapy.pdf
  FÚ Praha západ dan2009praha.pdf dan2009praha.pdf

  Oznámení o uložení písemnosti pro pan Chládek od FÚ Praha západ
  Více zde 15.4.09Chladek).pdf 15.4.09Chladek).pdf

  Zápis zasedání zastupitelstva ze dne 6.4.2009
  Více zde zapis6.4.2009.pdf zapis6.4.2009.pdf

  Zahájení vodoprávního řízení Havlíčkoví p.č. 619/64 kú Přestavlky u Slap
  Více zde 15.04.09 havlickovi.pdf 15.04.09 havlickovi.pdf

  Oznámení o uložení písemnosti pro pan/paní Leo Paul od FÚ
  Více zde 15.4.09 Paul.pdf 15.4.09 Paul.pdf

  Oznámení o uložení písemnosti pro p. Votava od FÚ Praha západ
  Více zde 15.04.09 Votava.pdf 15.04.09 Votava.pdf

  Uložení písemnosti od Celní úřad pro p. Chládek
  Více zde 3.4.09chladek.pdf 3.4.09chladek.pdf

  Zasedání zastupitelstva   6.4.2009
  Program :
  1. schválení kupní smlouvy na bytový dům č.p. 281
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  na obecním úřadě

  Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Lodní zdvihadlo Slapy“ v k.ú. Rabyně, zařazeného do kategorie II.
  Více zde oznameni_vytah.pdf oznameni_vytah.pdf
  Odkaz na EIA

  Oznámení o uložení písemnosti od Celní úřad pro p. Chládek
  Více zde 27.03.09chladek.pdf 27.03.09chladek.pdf

  ZŠ a MŠ Slapy Vás srdečně zve na tradiční Velikonoční jarmark, který se koná  4. 4. 2009 od 13:00 do 18:00 v prostorách naší školy.
  Více zde jarmark.pdf jarmark.pdf

  Oznámení záměru - bezúplatný převod obci Slapy pozemek p.č. 847/8 k.ú. Přestavlky u Slap
  Více zde 18.3.2009zamerprevod.pdf 18.3.2009zamerprevod.pdf

  Obracím se na Vás s prosbou.
  V noci ze čtvrtka 12. na pátek 13.3.2009 se ztratil náš pes ze zahrady u chaty 0310 Obec Čím chaty Hrdlička, kde přebývá se svým invalidním pánem. Pes má 7 roků, je zrzavý jako liška, vzhledem a velikostí jako belgický ovčák, možná trochu nižší.
  Slyší na jméno Bobeš. Je nedůvěřivý, od cizího člověka se nechce dát chytit, ke psům je přátelský.
  Prosím o pomoc při jeho hledání. Náklady s tím spojené samozřejmě uhradím.
  Děkuji Vám předem za pomoc.
  Barbora Boňková
  mobil 732 881 352, nebo 723 883 879

  TJ Sokol Slapy pořádá v sobotu 21.3.2009 od 20.15 hodin ve společenském sále „Kocába“ ve Velké Lečici Sokolské šibřinky
  Více zde sibrinky 2009 A3.pdf sibrinky 2009 A3.pdf

  Plnění rozpočtu Slapy rok 2008
  Více zde plnenirozpoctu2008.pdf plnenirozpoctu2008.pdf

  Koupě pozemku p.č. 141/7 k.ú. Slapy nad Vltavou Obec Slapy  vyhlašuje záměr koupě pozemku p.č. 141/7 k.ú Slapy nad Vltavou.
  Více zde koupe141-7.pdf koupe141-7.pdf

  Záměr prodat nemovitý majetek vyhlášený v souladu  s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  -  pozemek p.č. 575, ostatní plocha  36 m2, v k.ú. Slapy nad Vltavou, obec Slapy.
  Více zde prodej_575.pdf prodej_575.pdf

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 1/2009 ze dne 5.3.2009 konaného v restauraci u Neužilů
  Více zde zapis 5.3.2009.pdf zapis 5.3.2009.pdf

  Nařízení SVS ČR o mimořádných veterinárních opatřeních ze dne 04.03. 2009 s platností od 13. 3. 2009, která nařizují vakcinaci proti katarální horečce ovcí na území ČR v roce 2009
  Více zde MVO_BT_vakcinace_05-03-09.pdf MVO_BT_vakcinace_05-03-09.pdf

  Podněty k územnímu plánu
  Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí v katastrálním území Slapy nad Vltavou a Přestavlky u Slap  na možnost podávat podněty k připravovanému územnímu plánu. Podněty je možno podávat písemně na adresu Obecního úřadu Slapy 72 PSČ 252 08.

  Otisky prstů v cestovních dokladech od 1.dubna 2009
        Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, stanoví,  že cestovní doklady s nosičem dat obsahující  údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009. Od tohoto data bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.
        V návaznosti na výše uvedené sdělujeme občanům, že  žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů mohou podat nejpozději do 24. března 2009.
  Odstávka systému:
        V období od 25. března do 31. března 2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými prvky), a proto nebude možné podávat žádosti o vydání  e-pasu, provádět kontroly e-pasu  a předávat e-pasy.
  Zprovoznění systému:   
    Informační systém  CDBP bude znovu spuštěn dne  1.dubna 2009.
  Návštěva úřadu je možná každý den:
        Vzhledem k tomu, že se jedná o nově zavedenou technologii zpracovávání údajů, která se promítne do čekací doby,    žádáme občany,  aby pro podávání žádosti o e-pas  využívali všechny úřední dny (pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do 12,00 hodin),  příp. využili možnosti objednání přes internet (http://www.mestocernosice.cz). 

  Závěrečný účet obce Slapy za rok 2008
  Více zde ucet2008.pdf ucet2008.pdf

  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - studna p. Karpasová p.č. 619/70 k.ú. Přestavlky u Slap
  Více zde 2.3.09 studna.pdf 2.3.09 studna.pdf

  Ve fotogalerii fotky z dnešního Masopustního průvodu

  Zasedání zastupitelstva   5.3.2009
  Program :
  1. zřízení pracoviště Czech POINT
  2. závěrečný účet obce za rok 2008
  3. záměr koupě pozemku p.č. 141/7 k.ú. Slapy nad Vltavou
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  v restauraci
  u Neužilů.
  Restaurace nebude po dobu zasedání v provozu.

  Sdh Slapy pořádá v sobotu 28. února 2009 Masopustní průvod. Sraz masek je v 9.oo před Obecním úřadem.
  Vesnici ovládnou masky a budou slyšet jejich veselé kousky.
  Přijďte je podpořit a pobavit se!!!

  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti na OÚ Slapy pro p. Votava
  Více zde 18.2.09Votava.pdf 18.2.09Votava.pdf

  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti na FÚ Praha západ pro p. Filkorn
  Více zde 18.2.09 filkorn.pdf 18.2.09 filkorn.pdf

  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  Jiří Hustopecký p.č. 510/27 kú Přestavlky u Slap.
  Více zde 17.02.09.voda.pdf 17.02.09.voda.pdf

  Platnost:  od úterý 10.02.2009 12.00 do čtvrtka 12.02.2009 02.00
  Pro kraje: Silný vítr:
            od úterý 10.02.2009 12.00 do středy 11.02.2009 23.00
            Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský,
            Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký,
            Ústecký, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský,

            Sněhové jazyky, místy i zavěje:
            od úterý 10.02.2009 18.00 do čtvrtka 12.02.2009 02.00
            Pro celou ČR
  PŘEDPOVÉDNÍ VÝSTRAŽNÁ INFORMACE ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř
  Tato výstražná informace upřesňuje a doplňuje výstražnou informaci PVI_09/09 vydanou 9.2.2009. Hluboká tlaková níže (Quinten) bude postupovat z Německa nad Polsko. Během dnešního dne jihovýchod našeho území ovlivní frontální vlna postupující s Rakouska přes Moravu a Slezsko k severovýchodu.
  Dnes odpoledne a večer očekáváme na jihovýchodě území místy intenzivnější déšť se sněhem nebo i sněžení. V případě sněhových srážek může nová sněhová pokrývka dosáhnout místy i přes 10 cm/6 hod. Během odpoledne začne zesilovat jižní až jihozápadní vítr. V Čechách bude vát silnější vítr o rychlosti 5 až 10 m/s, v nárazech bude dosahovat 15 až 20 m/s (50 až 70 km/hod.), v západní polovině Čech až 25 m/s (90 km/hod.). Na hřebenech hor se budou nárazy větru pohybovat od 25 až 30 m/s (90 až 110 km/hod.). Na Moravě bude dnes vát jen mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s. Vítr se během noci na středu a ve středu bude stáčet na západní až severozápadní a k večeru začne jen pozvolna od západu slábnout. Vzhledem k očekávanému silnému větru a sněhovým srážkam se již dnes večer začnou na horách místy tvořit sněhové jazyky a závěje. Tvorba sněhových jazyků a závějí bude pokračovat i během zítřejšího dne a to zejména na Českomoravské vrchovině a na horách
  Doporučení ke zmírnění následků jevů:
 • Při cestování sledovat zpravodajství Zelené vlny, jezdit opatrně, doporučuje se vozit s sebou sněhové řetězy.
 • Na horách sledovat informace horské služby a dodržovat jejich pokyny.
 • Za jízdy přiměřeně snížit rychlost náhlý boční náraz větru může učinit dopravní prostředek neovladatelným. To platí i pro prázdné nákladní auto a kamion.
  Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/
 • Oznámení zahájení řízení - Odběr povrchové vody z řeky Vltavy
  Více zde 02.03ver.vyhlaska.pdf 02.03ver.vyhlaska.pdf

  Veřejná vyhláška  FÚ- uložení písemnosti ,daňový subjekt Asabra s.r.o.
  Více zde vyhlaska2.pdf vyhlaska2.pdf

  Veřejná vyhláška  FÚ- uložení písemnosti ,daňový subjekt HELP SECURITY R:S: s.r.o.
  Více zde vyhlaska1.pdf vyhlaska1.pdf

  Zápis dětí do Mateřské školy ve Slapech pro školní rok 2009 / 2010.
  Přihlášky si můžete vyzvednout od 2. 3. 2009 v budově školy u vedoucí učitelky MŠ pí. uč. Magdaleny Kupkové.  Řádně vyplněné a od lékaře potvrzené přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. března 2009 tamtéž.
  Více zde zapis MS.pdf zapis MS.pdf

  Kolaudační rozhodnutí - veřejná vyhlaška Zařízení k čerpání užitkové vody z VN Slapy
  Více zde voda1,23,1,09.pdf voda1,23,1,09.pdf

  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení MUDr.Lubor Daněk
  Více zde voda23,1,09.pdf voda23,1,09.pdf

  SDH Slapy vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples, který se koná  v sobotu 31. ledna 2009 od 20:00 hod. ve všech prostorech "Restaurace U Neužilů“. Vstupné: 80,- Kč, k tanci a poslechu hrají Duo PROFIL. Bohatá tombola!

  Odběr vody Lahoz - Veřejná vyhláška kolaudační rozhodnutí
  Více zde 21.1.08odbervodylahoz.pdf 21.1.08odbervodylahoz.pdf

  Veřejná vyhláška -  uložení zásilky pro Agricultural, Scienceand Technological Engineering
  Více zde 1718.pdf 1718.pdf

  Od soboty 10. ledna je v provozu Zimní stadion ve Slapech, na parkovišti u Penzionu Slapy v centru obce, všichni malí i velcí bruslaři jsou srdečně zváni.
  Stadin bude i osvětlen - noční bruslení bude do 21,oo
  Kluziště vzniklo za přispění Obecního úřadu, Kolonialu u Pešků, místních hasičů, Penzionu Slapy a Spolku za veselejší Slapy.

  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2009/2010 ZŠ Slapy.
  Více zde zapis2009.pdf zapis2009.pdf

  Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení vodoprávního řízení ČOV Slapy
  Více zde vyhlaskaCOV.pdf vyhlaskaCOV.pdf

  Město Jílové vyhlásilo veřejnou výzvu k obsazení volné pracovní pozice manažer rozvoje
  Více zde manazerrozvoje2.pdf manazerrozvoje2.pdf

  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p.Jan Votava
  Více zde 6.1.08.Votava.pdf 6.1.08.Votava.pdf

  Odprodej majetku České republiky - Ministerstva obrany - 2 rekreační chaty v klidné lokalitě rekreačního území Slapy k.ú. Přestavlky u Slap
  Více zde chatavojaci2.pdf chatavojaci2.pdf
  Více na stránkách Ministerstva obrany

  Výpis bodového hodnocení osoby
  Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

  Protože se jedná se o neveřejný registr, může o výpis požádat pouze konkrétní osoba po předložení dokladu totožnosti:
  platného občanského průkazu nebo
  cestovního pasu nebo
  identifikačního dokladu cizince (pokud je žadatelem občan jiného státu).

  Dalším doporučeným (nikoliv však povinným) dokladem je řidičský průkaz, resp. jeho číslo, které usnadní rychlejší ztotožnění osoby.
  Žadatel je oprávněn požadovat pouze informace o svém bodovém hodnocení.

  Za žadatele může podat žádost jiná osoba – zmocněnec, musí však doložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti zmocněnce.

  Od ledna 2009 bude zahájen provoz tří nových agend:

  Výpis bodového hodnocení osoby
  Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

  Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

  Registr účastníků provozu MA ISOH
  Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Tuto činnost budou od 1.1. provádět kontaktní místa provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna.

  Na Nový rok ve čtvrtek 1. ledna v 19. hodin pořádá SzvS Novoroční ohňostroj. Dívejte se směrem na jih mezi rotundu a kopec u Přestavlk.
  Vše nejlepší v Novém roce.

  Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2008
  Více zde zapis17.12.2008.pdf zapis17.12.2008.pdf

  Usnesení 6. zasedání  zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.12.2008 v Restauraci u Neužilů.
  Více zde usneseni6.pdf usneseni6.pdf

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 obce Slapy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Více zde vyhlaska2.2008.pdf vyhlaska2.2008.pdf

  Rozpočet obce Slapy na rok 2009 rozpocet2009.pdf rozpocet2009.pdf

  Oznámení o odstranění havarijního břehového porostu  z  břehových pozemků VD Slapy 
  Více zde kacenipovodi.pdf kacenipovodi.pdf

  24. 12. 2008    (středa)
  Půlnoční mše sv.
  22:00  , Štěchovice, kostel
  24:00  Slapy, kostel

  25. 12. 2008    (čtvrtek)
  Narození Páně, Boží hod vánoční
  8:00    Sv. Kilián, kostel - mše sv.
  10:00  Slapy, kostel - mše sv.
  18:00  Štěchovice, kostel - mše sv.

  26. 12. 2008  (pátek)
  Sv. Štěpán
  8:00    Sv. Kilián, kostel - mše sv.
  10:00  Slapy, kostel - mše sv.

  27. 12. a 28. 12. 2008   (sobota, neděle)
  Svátek Sv. Rodiny obnova manželských slibů
  18:00  Štěchovice, kostel - mše sv.
  8:00    Sv. Kilián, kostel - mše sv.
  10:00  Slapy, kostel - mše sv..

  31. 12. 2008  (středa)
  Mše sv. na rozloučení s uplynulým rokem a poděkování
  17:00  Štěchovice, kostel - mše sv.
  při mši sv. přednesení závěrečné zprávy o chodu a hospodaření farnosti

  1.  1. 2008   (čtvrtek)
  Matka Boží Panna Maria, Nový rok
  8:00    Sv. Kilián, kostel - mše sv.
  10:00  Slapy, kostel - mše sv.

  Územní rozhodnutí o umístění stavby - studna p. Nykles chata evidenční číslo 82
  Více zde 18.12.08Nyklesstudna.pdf 18.12.08Nyklesstudna.pdf

  Výběrové řízení na volné pracovní místo MÚ Jílové - vedoucí finančního odboru.
  Více zde vedoucifo.pdf vedoucifo.pdf

  Veřejná vyhláška FÚ Praha západ - uložení písemnosti p. Chládek 15.12.08vyhlaskachladek.pdf 15.12.08vyhlaskachladek.pdf

  Veřejná vyhláška FÚ Praha západ - uložení písemnosti p. Pomahač 15.12.08vyhlaskapomahac.pdf 15.12.08vyhlaskapomahac.pdf

  Zasedání zastupitelstva   17.12.2008
  Program :
  1. rozpočtové opatření č. 3
  2. projednání výjimek ze stavební uzávěry
  3. schválení prodeje pozemku st. č. 384 k.ú. Slapy nad Vltavou
  4. schválení pronájmu části pozemku p.č. 9/3 k.ú.  Slapy nad Vltavou
  5. rozpočet na rok 2009
  6. vyhláška č. 2/2008 o odpadech
  7. spisový a skartační řád obce Slapy   
  Zasedání zastupitelstva se bude  konat od 18,00 hod  v restauraci u Neužilů. Restaurace nebude po dobu zasedání v provozu.

  Adventní osvětlení kostela sv. Petra a Pavla ve Slapech 
   

     
     

  Fotografie v galerii z rozsvěcení vánočního stromu.

  Akce ZŠ a MŠ Slapy v prosinci 2008

  10.12. Výtvarná dílna pro veřejnost – výroba skleněných závěsů se smaltem
             - ve školní družině od 15.hodin
  11.12. Vánoční besídka v mateřské školce – od 16. 30 hodin
  15.12. Divadelní představení ZŠ – Vánoční hodina zpěvu – Uhlíř,…
  16.12. Preventivně výchovná akce pro 3. a 5. ročník – JuDr. Kašpar
             - od 9.00 do cca 13. hodin – je možnost i prodloužení –
             - účast všech žáků povinná !!!
  17.12. Tradiční „ Vánoční posezení pro babičky, dědečky a veřejnost“
             od 9.00 hodin- vystoupení dětí, dárečky a pohoštění připravené dětmi
  18.12. Vánoce ve škole – celoškolní vystoupení dětí ZŠ a dramatického kroužku
              - po té: Vánoční třídní posezení rodičů, dětí a učitelů

  Tučně označené akce jsou pro veřejnost

  Uložení písemnosti pro p. Chládek
  Více zde ulozeni4,12.pdf ulozeni4,12.pdf

  Od   8.12.2008    do    9.12.2008  - v čase   od 8.00 do  16.20 
  Platí úplná uzavírka i pro BUS vyjma dvou spojů linky č. 437 – příjezd do  zastávky „Slapy , Jednota „  v 13.25  a  15.10 hod. - pokračování směr Buš
  Více zde uzavirka102.pdf uzavirka102.pdf

  Oznámení o zahájení územního řízení p. Nykles - vrtaná studna na pozemku k.ú. Přestavlky.
  Více zde 3.12.08. Nykles studna.pdf 3.12.08. Nykles studna.pdf