Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Aktuality z obce

PŘEHLED ZMĚN V SOCIÁLNÍ OBLASTI A U OSVČ V DOBĚ KORONAVIRU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE

S účinností od 16. března jsou omezeny úřední hodiny pro veřejnost na středu od 13 do 16 hodin, pouze po předchozím telefonickém objednání. V ostatních dnech a časech bude úřad pro veřejnost uzavřen. Žádáme občany, aby úřad navštívili jen v naléhavých a neodkladných záležitostech a přednostně využili telefonický či emailový kontakt. Pro poradenství v sociální oblasti, vyřízení parkovacích průkazů apod. využijte níže uvedené kontakty:
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství
Oddělení sociální pomoci
Podskalská 19
120 00 Praha 2
Tel: 221 982 123
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ÚŘAD PRÁCE
Budova pracoviště je uzavřena, fyzický kontakt bez předchozí domluvy není možný, před vchodem jsou k dispozici kontaktní čísla telefonů, formuláře i informace k dalšímu postupu. ÚP přijímá žádosti osobně do schránky před vchodem na ÚP, písemně, elektronicky (není nutný elektronický podpis) e-mailem nebo datovou schránkou. Vždy uvádějte své kontaktní údaje, aby se s Vámi příslušnýpracovník mohl spojit a dohodl další postup.
KONTAKTY
Kontaktní pracoviště pro Prahu – západ
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
Telefonní ústředna: +420 950 152 111
Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

 •  MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC (MOP) – dávku lze poskytnout v mimořádných případech, kdy výpadek příjmů a nedostatečné finanční prostředky ohrožují žadatele na zdraví, jsou následkem živelné či jiné pohromy, nedostačují na pořízení či opravu nezbytných předmětů k dlouhodobému využití, apod.
  Žadatel musí na ÚP doložit žádost a povinné přílohy (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare)-
 • PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ – podmínky zůstávají stejné, komunikujte bezkontaktně
 • DOPLATEK NA BYDLENÍ – podmínky zůstávají stejné, komunikujte bezkontaktně


DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

 • RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVĚK – podmínky zůstávají stejné, informace lze získat na telefonním čísle +420 950 152 343
 • PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, PŘÍDAVEK NA DÍTĚ – Vláda připravila přechodnou změnu zákona:
  pokud jste příjemce uvedených dávek, nemusíte dokládat a nepředložíte-li Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor,březen), poskytnou se Vám tyto dávky ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben,květen, červen) automaticky. Doložit potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné (lze „na dálku“). Pokud Úřadu práce ČR nějakou skutečnost doložíte později (např. se Vám snížil příjem nebo zvýšily náklady na bydlení v prvním čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl.
  Navržené mimořádné opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku nepobírali – ale je nutné doložit potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.)
 • PORODNÉ, POHŘEBNÉ – podmínky zůstávají stejné, komunikujte bezkontaktně


ZAMĚSTNANOST – aktuální informace zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info)

 • Žádost o prostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti lze podat písemně poštou, či e-mailem na kontaktní pracoviště v místě trvalého pobytu žadatele. Uvádějte svoje kontaktní údaje – zaměstnanci ÚP se s Vámi spojí.


SENIOŘI
Vláda vydala doporučení pro občany nad 70 let, aby nevycházeli ze svých domovů. Pokud je to nezbytně nutné, zahalte si ústa a nos rouškou, noste rukavice, nezdržujte se v blízkosti dalších občanů. Pokud to Vaše situace dovolí, požádejte o pomoc s donáškou potravin, léků či obědů Vaše příbuzné a známé. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte starostu Vaší obce či sociální odbor města. Pro seniory nad 65 let je vyhrazená doba nákupu v obchodech s potravinami mezi 08:00 – 10:00, v malých obchodech toto omezení neplatí.
Během nouzového stavu senioři nebudou muset pro důchod na poštu osobně. Dočasně bude možné vyzvedávat důchody na základě plné moci. Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s MPSV a Českou poštou umožní, aby po dobu vyhlášení nouzového stavu měli poživatelé důchodu možnost
požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. Další informace a formulář plné moci ZDE.

OŠETŘOVNÉ
Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.
Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.
Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.


Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Sledujte webové stránky České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuinformace-k-osetrovnemuinformace-k-osetrovnemuinformace-k-osetrovnemu), kde najdete aktuální informace k ošetřovnému.

Kontakt:
Okresní správa sociálního zabezpečení Praha – západ
Sokolovská 225
190 00 Praha
Telefonní ústředna: +420 284 005 111
Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

INFORMACE PRO OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ (OSVČ)
Sledujte web MPO ( https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/) – naleznete zde aktuální informace


OŠETŘOVNÉ
Žádost o ošetřovné se od 01.04.2020 podává prostřednictvím formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/253750/253750/). Sledujte web Ministerstva průmyslu a obchodu, případně kontaktujte pracovníky obecního živnostenského úřadu.


Městský úřad Černošice - Odbor živnostenský úřad
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 221 982 192

 

ODPUŠTĚNÍ SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Pro více informací sledujte web MPSV.


PODÁNÍ PŘEHLEDU ZA ROK 2019
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu.


Detailní informace o placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020 a podání přehledu OSVČ za rok 2019
na webu ČSSZ. (https://www.cssz.cz)


BEZÚROČNÉ PŮJČKY, LIBERAČNÍ BALÍČKY, APOD. – viz web https://www.mpo.cz

Aktuální informace sledujte na webu MPO, situace se mění každý den, aktualizují se současná opatření či přibývají další formy pomoci pro OSVČ.

Upozornění:
V níže uvedených dnech bude omezen provoz praktického lékaře
MUDr. Václava Holého.

 • 08.04.2020 Středa
 • 15.04.2020 Středa
 • 22.04.2020 Středa
 • 24.04.2020 Pátek
 • 29.04.2020 Středa

V uvedené dny zástup provádí MUDr. Gavlas - Davle Tel.:257 770 563

Ordinační hodiny:

 • Středa  08:00 - 11:00
 • Úterý    14:00 - 18:00
 • Čtvrtek 08:00 - 12:00
 • Pátek   08:00 - 13:00

Roušky povinné

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020 dle „Obecně závazné vyhlášky obce Slapy č. 1/2019 (Vyhláška a stanovení zde), o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 650,-Kč za trvale hlášenou osobu nebo za nemovitost ve které není nikdo hlášen, je splatný do 31.5.2020

 

Informace o nakládání s odpadem:
Svoz komunálního a tříděného odpadu
je prováděn každý týden.
Svoz biologického odpadu
bude prováděn od 23.3.2020 do 31.10.2020
- v nádobách 1 100 litrů každý týden
- v kontejnerech 10 m3 bude prováděn průběžně
- kontejner na větve a na dřevnaté části rostlin bude umístěn u pošty, u obecního úřadu a v Přestavlkách u potoka
V období od 1.11. do 31.3. nebude prováděn svoz hnědých kontejnerů o objemu 1 100l ale bude zajištěn jeden velkoobjemový kontejner u obecního úřadu

 

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne na jaře ve dnech 11. a 12. dubna 2020 a na podzim ve dnech 17. a 18. října 2020.

 

Mobilní ambulantní svoz nebezpečného odpadu (např. barvy, oleje, pneumatiky, baterie) proběhne na jaře 11. dubna 2020 a na podzim 17. října 2020.

Přesné rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad a plán mobilního ambulantního svozu bude včas vyvěšen na webu obce a na kontejnerech na směsný komunální odpad.

 

Nově je od 1.1.2020 prováděn svoz použitých potravinářských olejů, stanoviště: u obecního úřadu, u pošty a v Přestavlkách u obchodu

U obecního úřadu je umístěn kontejner na kovy.

 

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Teplota vody Slapské přehrady

  Donedávna jsem se na teplotu vody díval na internetové stránce Povodí Vltavy, ale ta bohužel od 6.

  Číst dále...

   
 • Pozor - Nebezpečný pes!

  @Jana myslím, že sem křivdy staré 10 let sem nepatří. V tomto vláknu jde o úplně něco jiného ;-)

  Číst dále...

   
 • Pozor - Nebezpečný pes!

  Majitelky Ziwa reagují na stížnosti stejně, jako jste před lety reagovala na oprávněné stížnosti ...

  Číst dále...

Poslední inzeráty


Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/jquery.min.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/off:/tmp/uploads:/www/sqluploads) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/fullnoconflict.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/off:/tmp/uploads:/www/sqluploads) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652