Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Aktuality z obce

Upozornění:
V níže uvedených dnech bude omezen provoz praktického lékaře
MUDr. Václava Holého.

 • 29.06.2020 Pondělí
 • 30.06.2020 Úterý
 • 01.07.2020 Středa
 • 07.07.2020 Úterý
 • 08.07.2020 Středa
 • 16.07.2020 Čtvrtek
 • 23.07.2020 Čtvrtek
 • 27.07.2020 Pondělí
 • 28.07.2020 Úterý
 • 29.07.2020 Středa

V uvedené dny zástup provádí MUDr. Gavlas - Davle Tel.:257 770 563

Ordinační hodiny:

 • Pondělí  08:00 - 11:00
 • Úterý    14:00 - 18:00
 • Středa  08:00 - 11:00
 • Čtvrtek 08:00 - 12:00
 • Pátek   08:00 - 13:00

Roušky povinné

Svoz velkoobjemového domovního odpadu


Ve dnech  30.05.2020  -  31.05.2020  bude prováděn svoz velkoobjemového domovního odpadu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny u kontejnerů na tříděný odpad na následujících místech:

v Chaloupkách
u Pošty
v Přestavlkách u hasičské zbrojnice
na Ždáni u čističky
na Skalici u trafostanice
v Lahozu u bývalého stánku

Kovový odpad odkládejte pouze vedle kontejnerů na velkoobjemový odpad.


Co nepatří do velkoobjemového odpadu:

- lednice, mrazáky, pneumatiky, kovový odpad, barvy a pod.

                    Obecní úřad Slapy

Užívání Sportovní haly při Základní a Mateřské škole Slapy, která je víceúčelovým sportovním zařízením (dále jen „sportovní hala“) , na základě Usnesení vlády č. 223/2020 Sb. o přijetí krizového opatření ze dne 30.dubna 2020 ( dále jen usnesení vlády)

Vláda s účinností od 11.5. 2020 nařídila pro užívání vnitřních prostor, mezi které patří i Sportovní hala, níže uvedené podmínky uvedené v bodě IV  usnesení vlády (dále jen „podmínky“):

 

223/2020 Sb.

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 490

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

IV. nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

- je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Všichni uživatelé sportovní haly jsou povinni užívat sportovní halu pouze při jejich dodržování. Všechny osoby využívající sportovní halu za výše uvedených podmínek ji užívají na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Provádění dezinfekci podle podmínek zajišťuje uživatel na své náklady a odpovědnost s tím že lze použít i prostředky, které budou ve sportovní hale k dispozici. Za dodržování podmínek odpovídají uživatelé.

V případě, že bude na základě kontroly provedené zástupcem obce zjištěno porušování podmínek užívaní sportovní haly, je obec oprávněna sportovní činnost uživatele bez náhrady ukončit a při opakovaném porušení podmínek užívání haly až do odvolání zakázat.

Podmínky pro užívání Sportovní haly jsou obcí blíže vykládány a jejich dodržování bude vyžadováno takto :

 1. na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

Počet sportovců nesmí překročit kapacitní možnosti sportovní haly

 1. vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

Dodržování vzdálenosti mezi sportovci a ostatními osobami platí pro všechny druhy sportovních činností

 1. sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

Uživatelé jsou povinni k nošení roušek ve všech ostatních přístupných společných prostorách sportovní haly ( vstupní chodba, nářaďovna) a ve všech venkovních prostorách ZŠ s MŠ Slapy

 1. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

Nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou budou umístěny ve vstupní chodbě a na záchodech.

 1. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

Uživatelé mají zakázán přístup do prostor ve kterých se nacházejí společné šatny a to včetně přístupové chodby a schodiště.

 1. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Uživatelé jsou povinni zajistit si v dostatečném množství vlastní dezinfekci a další prostředky k dezinfekci všech použitých tréninkových pomůcek a nářadí. V případech, kdy dochází k bezprostředními kontaktu rukou, nebo jiných částí těla, které nejsou chráněny, s podlahou nebo jiným povrchem ve Sportovní hale, je uživatel povinen provést dezinfekci podlahy a všech povrchů u kterých došlo ke kontaktu.

Obec uživatelům dále doporučuje tato další opatření k zabránění a

omezení šíření koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a k ochraně zdraví :

 1. před zahájením sportovní činnosti ověřit změřením tělesné teploty zdravotní stav účastníků a účastníkům, u kterých se vyskytují příznaky onemocnění COVID – 19 a nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu, neumožnit účast na sportovní činnosti; v případě dětí a mládeže u kterých se vyskytnou příznaky onemocnění COVID – 19 a nebo zvýšená tělesná teplota neprodleně informovat rodiče

 2. po příchodu do sportovní haly zajistit provedení dezinfekce rukou u všech účastníků

 3. v případě osobního kontaktu účastníků provádět opakovaně v průběhu sportovní činnosti dezinfekci rukou

 4. v případě účastníků, dětí a mládeže, vyžádat od zákonného zástupce souhlas s účastí a potvrzením o tom, že u účastníka se nevyskytly příznaky onemocnění COVID – 19 a to nejméně v době 14 dní přecházejících konání sportovní činnosti

 5. maximální počet účastníků ve skupině omezit na 15 osob

 6. nepřipustit ke sportovní činnosti účast osob s rizikovými faktory

 7. v případě, že pro sportovní činnost žáků ZŠ a MŠ Slapy v rámci školní výuky budou příslušnými nadřízenými orgány stanoveny další podmínky pro užívání sportovní haly, platí pro ně povinnost dodržovat i tyto podmínky

 8. mezi jednotlivými skupinami účastníků udržovat hodinové pauzy

 9. zajistit dostatečné větrání prostor Sportovní haly

Všichni účastníci jsou povinni kromě těchto podmínek dodržovat Provozní řád Sportovní haly. V případě kolize těchto podmínek a Provozního řádu platí, po dobu mimořádných opatření, tyto podmínky.

Tyto podmínky jsou účinné od 11.5.2020

Za obec Slapy

Ing. František Neužil

starosta

Dne 5.5. byl nalezen svazek klíčů, jsou uloženy na obecním úřadě.

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Teplota vody Slapské přehrady

  Donedávna jsem se na teplotu vody díval na internetové stránce Povodí Vltavy, ale ta bohužel od 6.

  Číst dále...

   
 • Pozor - Nebezpečný pes!

  @Jana myslím, že sem křivdy staré 10 let sem nepatří. V tomto vláknu jde o úplně něco jiného ;-)

  Číst dále...

   
 • Pozor - Nebezpečný pes!

  Majitelky Ziwa reagují na stížnosti stejně, jako jste před lety reagovala na oprávněné stížnosti ...

  Číst dále...

Poslední inzeráty


Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/jquery.min.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/off:/tmp/uploads:/www/sqluploads) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/fullnoconflict.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/off:/tmp/uploads:/www/sqluploads) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652