Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.
Občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů.
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů
Do cestovních pasů rodičů lze zapsat děti, resp. občany mladší 10 let.
Děti, resp.občané mladší 15 let, zapsaní v cestovním pasu rodičů do 1. září 2006, mohou i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního pasu.

Kdo podává žádost
občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas
zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob,  jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
 Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Jak a kam se obrátit
Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.
Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:
v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.
Občan přihlášen k trvalému pobytu na okrese Praha-západ podává žádost u  Městského úřadu Černošice,  pracoviště  Praha 2, Podskalská 19.

Úřední hodiny:
Pondělí                    8:00 hod  -  17:00 hod
Úterý                        8:00 hod -   12:00 hod
Středa                      8:00 hod -   17:00 hod
Čtvrtek                     8:00 hod -   12:00 hod
Pátek                        8:00 hod -   12:00 hod

v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává:
v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni   u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu;   žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu
v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky


    Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:
vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž  se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna.
Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.
Cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:
Rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce podal žádost o jeho vydání.
Cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (například u matričního úřadu, nebo zastupitelského úřadu)

Co musíte předložit
K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit
doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), doklad o státním občanství.
U prvního cestovního pasu se vyžaduje doklad o státním občanství  (Osvědčení     o státním občanství ČR nebo platný občanský průkaz).
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu)
rodný list dítěte (občana mladšího 10 let), zapisovaného do cestovního pasu rodiče,
Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:
žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz
nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit
Od 01.04.2009 se budou snímat i otisky prstů.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
Žádost se podává na úředním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí u zastupitelských úřadů.
k žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce
Poplatky
Správní poplatky za vydání cestovních dokladů
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat :
- občanům od 15 let             600 Kč
-občanům mladším 15 let      100 Kč
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů:
- občanům od 15 let              1 500 Kč
- občanům mladším 15 let      1 000 Kč
za doplnění údajů do vydaného cestovního pasu ( zapsání dítěte, titulu, vědecké hodnosti, změny jména – příjmení dítěte zapsaného do cestovního pasu)   je správní poplatek   50 Kč  - za každý zápis

Elektronická forma služby
Elektronická forma služby není možná.

Vzduch voda

Poslední komentáře

 • Slapská pouť 2024 (29.6.2024)

  Budou i atrakce? :-?

  Číst dále...

   
 • VLTAVA RUN 2023 (12.5.2024)

  Dobrý den, v kalendáři akcí je zapsána akce omylem na 12.6. Mohl by to, prosím, někdo opravit na ...

  Číst dále...

   
 • Teplota vody Slapské přehrady

  Opraveno. Do několika minut se hodnoty budou zobrazovat správně.

  Číst dále...

Poslední inzeráty


Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/jquery.min.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/_include:/tmp/uploads:/www/sqluploads:/global/applications/tools) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/newhttps:/slapynadvltavou.cz/media/juloalib/js/fullnoconflict.js) is not within the allowed path(s): (/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new:/mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/_include:/tmp/uploads:/www/sqluploads:/global/applications/tools) in /mnt/data/accounts/s/slapy/data/www/slapy/new/libraries/src/Filesystem/File.php on line 652